1.8. Беморнинг қонуний вакилларига қарши маъмурий даъво

Ўзбекистон кўп миллатли мамлакат
бўлганлиги учун, эътиқод сабабларга
кўра тиббий кўрикдан ўтиш, ташхис
қўйиш ёки даволаниш, фарзандларига
нисбатан бирон бир тиббий
аралашувни (қон қуйишдан тортиб
қатта орган трансплантациясига қадар)
рад этиш билан боғлиқ ҳолатлар
амалиётда истисно эмас.
Меъёрий – ҳуқуқий тартиб
Ҳозирги вақтда тиббий ташкилотларни
судга бериш тартиби батафсил
тавсифланмаган.
Биз Россия Федерациясида (Россия
Федерациясининг 31.1 КAС) ушбу
тартибнинг изоҳи батафсил ўйлаб
топилганлигини ва мураккаб
эмаслигига амин бўлдик.
Биринчидан, шифокор қонуний
вакилнинг даволаш жараёнига
аралашувини рад этаётганлигини ёзма
равишда олиши керак, бундай
қадамнинг вужудга келиши мумкин
бўлган барча хавф-ҳатарлари,
оқибатларини, шу жумладан боланинг
қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларини
ҳимоя қилиш учун судга мурожаат
қилишини англатади. Бундай
маълумотларнинг мавжудлиги
уларнинг нуқтаи-назарини
ўзгартириши учун кифоя қилади.
Aммо, қонуний вакиллар ўз-ўзидан
боланинг соғлиғига зарар етказадиган
нарсани талаб қилсалар, шифокорлар (3
ёки ундан ортиқ киши), рад этиш
далолатномасини расмийлаштириш
керак. Ҳуқуқий васийдан хабардор
қилинган ихтиёрий розиликни
имзолашни сўраш бир неча марта (уч
марта) тавсия этилади, чунки суд
болаларга ёрдам бериш истагида
шифокорлар томонидан бундай
қатъийликни ҳисобга олиши мумкин.
Маъмурий даъвога тегишли тартибда
тасдиқланган нусҳа, асл нусҳа, тиббий
ташкилотнинг тиббий комиссиясининг
хулосаси илова қилиниши керак:
 ташхисни кўрсатиш,
 касалликнинг оғирлиги,
 беморнинг ҳаётини
сақлаб қолишни талаб
қилувчи ҳолатнинг
тавсифи,
26
 тиббий аралашувни
асословчи бошқа материаллар.
Тиббиёт муассасаларида тиббий
комиссиялар ҳар куни ўтказилмаслиги
сабабли, баъзан бундай учрашувни
кутишга имкон йўқ, шунинг учун
маслаҳат пайтида қарор қабул қилиш,
сўнгра уни энг яқин тиббий комиссияда
тасдиқлаш тавсия этилади.
Тиббиёт муассасаси вояга етмаганнинг
ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя
қилиш учун маъмурий даъво қўзғатиш
тўғрисида васийлик органига хабар
бериши керак.
Aввалига бундай ёндашув узоқ
туюлиши мумкин, бироқ сиз
ҳаракатлар алгоритмини ишлаб
чиқсангиз, адвокатлар ёрдамида
маъмурий даъво аризаси шаклини
ишлаб чиқсангиз ва оқилона ишларни
амалга оширсангиз, ушбу схема
самарали бўлади.
Муаммони ечиш алгоритми
Маъмурий даъво аризасига
қуйидагилар илова қилиниши керак:
1) қонуний вакилларнинг тиббий
аралашувдан бош тортиши (ёки уни
имзолашдан бош тортиш
далолатномалари).
2) ҳуқуқлари тиббий ташкилот
томонидан ҳимоя қилинадиган
беморнинг тиббий маълумотлари.
3) Тиббий комиссия хулосаси.
4) Васийлик ва ҳомийлик органларига
маъмурий даъво қўзғатиш тўғрисида
хабар беришни тасдиқлаш.
5) суддаги вакил учун ишончнома.
6) ишни ҳал қилиш учун муҳим бўлган
бошқа далиллар.
Ўзбекистон Республикаси Маъмурий
жавобгарлик кодексиниг 304-
моддасида “Маъмурий
ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни
кўриб чиқиши” Маъмурий
ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш, ушбу
ҳуқуқбузарлик содир этилган жойда
кўриб чиқилади деб, белгиланган.
Маъмурий шикоят келиб тушгач, судя
дарҳол уни ишлаб чиқаришга қабул
қилиш тўғрисида қарор қабул қилади
(иш бошқа ҳудудий ваколатига
тегишли бўлган ҳоллар бундан
мустасно).
Судья қўшимча ҳужжатлар ва
материалларни талаб қилиш ҳуқуқини
ўзида сақлаб қолади, шунинг учун
тиббий ташкилот манфаатларини
кўзлаб – даъво аризасига
ҳужжатларнинг энг тўлиқ тўпламини
илова қилиш лозим.
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги
кодекснинг 305-моддасига биноан
маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги
ишлар ишни кўриб чиқишга ваколатли
орган (мансабдор шахс), маъмурий
ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома
ва бошқа иш материаллари олинган
кундан бошлаб ўн беш кун ичида кўриб
чиқилади.
Ушбу Кодекснинг 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 519, 170, 180, 181, 183,
187, 194-моддаларида назарда тутилган
маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги
ишлар 164-модданинг иккинчи ва
учинчи қисмларида назарда тутилган
27
кун давомида кўриб чиқилади. Ушбу
Кодекснинг 201, 202, 203, 204, 205-
моддалари – уч кун ичида ва ушбу
Кодекснинг 61-моддаси – беш кун
ичида.
Ушбу Кодекснинг 56, 57, 58-
моддаларида, 611-моддасининг
биринчи қисмида, 94, 1651, 1842, 1843,
189, 1891, 201, 2021, 2241, 225-
моддасининг биринчи қисмида, ушбу
Кодекснинг 239, 240, 241-моддаларида
назарда тутилган маъмурий
ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар
кун давомида чет эл фуқаролари ва
фуқаролиги бўлмаган шахслар
томонидан содир етилган жиноятлар
кўриб чиқилади.
Ушбу Кодекс 271-моддасининг 11-
бандида назарда тутилган ҳолатлар
мавжуд бўлган тақдирда маъмурий
ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш ишни
кўриб чиқишга ваколатли орган
(мансабдор шахс), маъмурий
ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги протокол
ва бошқа иш материаллари олинган
кундан бошлаб ўттиз кун ичида кўриб
чиқилади.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *