7-sinf Geografiya fanidan mavzular bo’yicha testlar to’plami

7-sinf Geografiya fanidan mavzular bo’yicha testlar to’plami

Mavzu: 1-dars. O‘RTA OSIYO TABIIY GEOGRAFIK O‘LKASI HAQIDA TUSHUNCHA

 1. O`rta Osiyoning qaysi qismi tekislik va pasttekisliklardan iborat?
 2. Shimoliy va janubiy
 3. G`arbiy va shimoliy
 4. Sharqiy va janubiy
 5. G`arbiy va sharqiy
 6. O`rta Osiyo Yevrosiyo materigining qaysi qismida joylashgan?
 7. Shimolida
 8. Janubida
 9. Markazida
 10. G`arbida
 11. O`rta Osiyo iqlimi qanday o`lka hisoblanadi?
 12. Quruq va kontinental iqlim
 13. Nam va deangiz iqlimi
 14. Quruq va mo`tadil iqlim
 15. Quruq va subtropik iqlim
 16. Yevrosiyo nechta tabiiy-geografik o`lkaga ajratiladi?
 17. 12
 18. 13
 19. 14
 20. 15
 21. Qishda Yevrosiyo shimoli-sharqida havo harorati necha gradusgacha pasayishi kuzatilgan?
 22. -50ᵒ C
 23. -45ᵒ C
 24. -42ᵒ C
 25. -52ᵒ C
 26. O`lkaning eng janubida qaysi iqlim mintaqasi hukmronlik qiladi?
 27. Mo`tadil
 28. Tropik
 29. Subekvatorial
 30. Subtropik
 31. Qoraqum eng yuqori havo harorati qanchani tashkil qilgan?
 32. 54ᵒ C
 33. 45ᵒ C
 34. 46ᵒ C
 35. 50ᵒ C
 36. O`lkaning qaysi qismi osmono`par baland tog`lardam iborat?
 37. Shimoliy va janubiy
 38. G`arbiy va shimoliy
 39. Sharqiy va janubiy
 40. G`arbiy va sharqiy

Javoblar kaliti

 1. O`rta Osiyo geografiyasi rivojlanishiga hissa qo`shgan allomalardan beshtasini yozing.
 2. O`rta Osiyoning muzey sharlarini yozing.
1 2 3 4 5 6 7 8
B C A C A D A C

9. Ahmadal-Farg‘oniy, AbuNasrForobiy, AbuRayhonBeruniy, AbuAbdullohMuhammadibnMusoal-Xorazmiy, AbuAliibnSino

10. Buxoro, Samarqand,Xiva

Mavzu: 2-dars:O‘RTA OSIYO TABIIY O‘LKASINING GEOGRAFIK O‘RNI, CHEGARALARI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

 1. O`lkaning eng shimoliy nuqtasini ko`rsating?
 2. Safedko`h
 3. Ayirtov
 4. Tubqaragay
 5. Qora Irtish
 6. O`lka shimoldan janubga necha kilometr cho`zilgan?
 7. 22oo km
 8. 1800 km
 9. 2750 km
 10. 2250 km
 11. O`lkaning eng janubiy nuqtasini ko`rsating?
 12. Safedko`h
 13. Ayirtov
 14. Tubqaragay
 15. Qora Irtish
 16. O`rta Osiyoning g`arb tomonida qaysi ko`l chegara hisoblanadi?
 17. Orol
 18. Baykal
 19. Kaspiy
 20. Arnasoy
 21. O`rta Osiyoni alohida tabiiy-geografik o`lka sifatida ajrtishga asos bo`ladigan tabiiy xususiyatlari nechta?
 22. 5
 23. 6
 24. 7
 25. 8
 26. O`lkaga eng yaqin ocean qaysi?
 27. Hind
 28. Shimoliy muz
 29. Tinch
 30. Atlantika
 31. O`lkaning eng past nuqtasi qanchani tashkil etadi?
 32. -123 m
 33. -128 m
 34. -132 m
 35. -133 m
 36. O`lkaga quruq va sovuq shamollar qaysi tomondan bemalol kirib kela oladi?
 37. Shimol
 38. Janub
 39. G`arb
 40. Sharq
 41. O`lka janubiy chegarasi bo`ylab qaysi tog`lar joylashgan?
 42. Olkaning eng past nuqtasi qanday ataladi?

Javoblar:

1 2 3 4 5 6 7 8
A A D C C A C A

9. Janubiy chegara Hindukush, Safedko‘h, Nishopur tog‘tizmalari suvayirg‘ichi bo‘ylab o‘tib, Kaspiy dengizi qirg‘og‘I bilan tutashadi.

10. Qoragiyo botig`i

Mavzu: 3-dars: O‘RTA OSIYONING GEOGRAFIK O‘RGANILISHTARIXI

 1. O‘rta Osiyo tabiatini o‘rganish tarixi necha bosqichdan iborat.
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. «Buyuk ipak yo`li» qaysi asrlar oralig`ida mavjud bo`lgan?
 8. Miloddan avvalgi I asrdan XV asrgacha
 9. Miloddan avvalgi II asrdan XVI asrgacha
 10. Miloddan avvalgi I asrdan XIV asrgacha
 11. Miloddan avvalgi III asrdan XV asrgacha
 12. Issiqko‘l atrofi, Farg‘ona va Xorazm tabiatini, aholisi va xo‘jaligini o‘rgangan sayyoh kim?
 13. Syuan-Szan
 14. Chjan-Syan
 15. Abul Hasan Ali Ma’sudiy
 16. Abu Is’hoq Istaxriy
 17. “Iqlimlar kitobi” asari muallifi kim?
 18. Syuan-Szan
 19. Chjan-Syan
 20. Abul Hasan Ali Ma’sudiy
 21. Abu Is’hoq Istaxriy
 22. O`rta Osiyo geografiyasiga asos slogan olim kim?
 23. Abul Hasan Ali Ma’sudiy
 24. Abu Is’hoq Istaxriy
 25. Muso al-Xorazmiy
 26. Abu Rayhon Beruniy
 27. «Devoni lug`atit-turk» asari kimga tegishli?
 28. Z.M.Bobur
 29. M.Koshg`ariy
 30. Al-Xorazmiy
 31. Al-Beruniy
 32. Xorazm, Qoraqum, Qizilqum, Markaziy Qozog‘iston,Orol dengizi tabiatini o‘rgangan olimlarni ko`rsating?
 33. I. XoxlovB. Pazuxin Benevini F. Yefremov, G. S. Karelin
 34. P. P. Semyonov-Tyanshanskiy N. A. Seversov A. P. Fedchenko,
 35. I. V. Mushketov , V. A. Obruchev, L. S. Berg
 36. I. V. Mushketov , F. Yefremov, G. S. Karelin
 37. Tyanshan, Yettisuv, Chu vodiysi, Ooshkent, Samarqand va Pomir tabiatini o‘rganib, muhim geografik asar yozib qoldirgan sayohatchi kim?
 38. Syuan-Szan
 39. Chjan-Syan
 40. Abul Hasan Ali Ma’sudiy
 41. Abu Is’hoq Istaxriy
 42. “Boburnoma” asari kimga tegishli?
 43. Syuan-Szan sayohati qancha davom etgan?

Javoblar:

1 2 3 4 5 6 7 8
A B B D C B A A

9. Z.M.Bobur

10. 16 yil

Mavzu: 4 dars: O‘RTA OSIYO AHOLISI VA SIYOSIY XARITASI

 1. Hozirgi paytda O`rta Osiyo aholisi qanchanmi tashkil qiladi?
 2. 70 mln kishi
 3. 72 mln kishi
 4. 75 mln kishi
 5. 80 mln kishi
 6. O`rta Osiyo siyosiy xaritasi shakllanishida nechta bosqich ajratiladi?
 7. 3
 8. 4
 9. 5
 10. 6
 11. O‘rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishidan oldin shu hududda nechta yirik davlat bo`lgan?
 12. 2
 13. 3
 14. 4
 15. 5

Mavzu: 5-dars: Geografik xaritalar. Xarita andazalari haqida tushuncha

1. Xaritalarni tuzishda qaysi qismlarida xatoliklar bo’ladi?

A. shakl va burchaklarda

B. masshtabida

C. maydonida

D. Hammasi to’g’ri

2. Nima sabadan globus va xaritalardagi geografik obyektlar qiyofalari bir-biridan farq qiladi?

A.Shakli turli xilligi sababli

B.Meridianlar sababli

C Xaritadagi xatoliklar sababli

D. Farq qilmaydi

3.Sayyoramizning qavariq yuzasini tekis yuzada tasvirlashning matematik usuli nima deb ataladi?

A. Xarita kesimlari

B. Xarita andozalari

C. Xarita turlari

D. Xarita mazmuni

4.Xarita andozalari necha xil bo’ladi?

A. 1xil

B.2xil

C.3 xil

D.4xil

5. Qaysi xarita andozasi turidan foydalanilganda yo`nalishlarni aniqlash qulay bo’ladi?

A. Teng burchakli

B. Teng maydonli

C.Teng hajmli

D. Ixtiyoriy

6. Qaysi xarita andozasi turidan foydalanilganda maydon va masofalarni tasvirlashda xatoliklarga yo’l qo’yiladi?

A. Teng burchakli

B. Teng maydonli

C.Teng hajmli

D. Ixtiyoriy

7. Tengli maydonli xarita andozalaridan foydalanilganda nimalar xatosiz tasvirlanadi?

A. geografik obyektlar maydonlarida

B. geografik obyektlar burchaklarda

C geografik obyektlar yo’nalishlarda

D.xatosiz tasvirlanmaydi

8. Xarita andozalaridan foydalanilganda asosan qaysilaridan foydalaniladi?

A. doirasimon, konussimon, silindirsimon

B. konussimon, azimutli, silindirsimon

C. azimutli , doirasimon, silindirsimon

D. to`g`ri javob yo`q

9.Qaysi andoza turidan foydalanib xarita tuzilganda meridianlar va parallellar 90 li burchak ostida kesishgan to’rni hosil qiladi?

10.Dunyo xaritalari asosan qanday andoza turlaridan foydalaniladi?

Javoblar:

1 2 3 4 5 6 7 8
A C B C A A A B
 1. Silindrsimon andazalarda
 2. Silindrsimon andazalardan

Mavzu: 6-dars: geografik xaritalar va ularning shartli belgilari

1. Joy plani bu….

A.Joyning kichik masshtabda tuzilgan chizmasidir.

B. Planda maydoni uncha katta bo’lmagan kichik-kichik joylar tasvirlanadi.

C. Joyning yirik masshtabda tuzilgan chizmasidir

D. B va S javoblar to’g’ri.

2. Joy plani odatda qanday masshtabda tuziladi?

A. 1:5000 va undan yirik

B. 1:10000 va undan yirik

C. 1:15000 va undan yirik

D. 1:20000 va undan yirik

3. ….. – Yerning va boshqa sayyoralarning kosmik kemalar yordamida olingan tasvividir. Nuqtalar o`rnini to`ldiring.

A. Kosmik surat

B.Aerosurat

C Xarita

D. Joy plani

4. Yerning va boshqa sayyoralar yuzasining kichraytirilib va umumlashtirilib, shartli belgilar bilan tekis yuzaga tushirilgan tasviri nima deyiladi?

A. Kosmik surat

B. Aerosurat

C. Xarita

D. Joy plani

5. Masshtabli shartli belgilar yordamida nimalar tasvirlanadi?

A. qum cho`llari egallagan maydonlar, muz qoplagan yerlar maydonlari

B. turli xil shakllar, chizmalar, harfli belgilar, aholi yashaydigan joylar, GES lar, foydali qazilma kon belgilari

C. daryolar, yo`llar, chegaralar

D. daryo oqimining yo`nalishi, o`rmondagi daraxtlarning turlari

6. Masshtabsiz shartli belgilar yordamida nimalar tasvirlanadi?

A. daryolar, yo`llar, chegaralar

B. daryo oqimining yo`nalishi, o`rmondagi daraxtlarning turlari

C. qum ch`llari egallagan maydonlar, muz qoplagan yerlar maydonlari

D. turli xil shakllar, chizmalar, harfli belgilar, aholi yashaydigan joylar, GES lar, foydali qazilma kon belgilari

7. Chiziqli shartli belgilar yordamida nimalar tasvirlanadi?

A. qum ch`llari egallagan maydonlar, muz qoplagan yerlar maydonlari

B. turli xil shakllar, chizmalar, harfli belgilar, aholi yashaydigan joylar, GES lar, foydali qazilma kon belgilari

C. daryolar, yo`llar, chegaralar

D. daryo oqimining yo`nalishi, o`rmondagi daraxtlarning turlari

8. Tushuntirishi shartli belgilar yordamida nimalar tasvirlanadi?

A. qum ch`llari egallagan maydonlar, muz qoplagan yerlar maydonlari

B. turli xil shakllar, chizmalar, harfli belgilar, aholi yashaydigan joylar, GES lar, foydali qazilma kon belgilari

C. daryolar, yo`llar, chegaralar

D. daryo oqimining yo`nalishi, o`rmondagi daraxtlarning turlari

9. Aerosurat va kosmosuratlarning farqi nimada?

10. Daraja to`ri nima?

1 2 3 4 5 6 7 8
A A A B A D C D

9. Aerosuratlar samolyotlar yordamida olinadi, kosmosuratlar esa kosmik kemalar yordamida olinadi.

10. Paralleller va meridianlarning kesishishidan hosil bo`lgan chiziqlar.

Mavzu: 7-dars:Xaritalarning turlari va ulardan foydalanish.

1.Atlas atamasini fanga kim kiritgan

A .Kratez

B.Ptalomiy

C.Beruniy

D.Merkator

2.Toshkent globusining masshtabini toping

A.1:30000000

B.1:40000000

C.1:83000000

D.1:70000000

3.Yirik masshtabli globus qaysi javobda to’ri ko’rsatilgan

A.1:30000000

B.1:40000000

C.1:83000000

D.1:70000000

4.Mayda masshtabli xaritani toping?

A.1:200000

B.1:500000

C.1:1000000

D.1:5000

5.Xaritalar vazifasiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?

A.Ilmiy,O’quv

B.Ma’danyat,Targ’ibot

C.Texnik,Sayohat

D.Hammasi

6.Birinchi xaritalar to’plamini kim tuzgan?

A.Kratez

B.Ptalomiy

C.Beruniy

D.Merkator

7. Mazmuniga ko`ra xaritalar nechta yirik guruhga bo`linadi?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

8. Birinchi xaritalar to`plami nechanchi yilda tuzilgan?

A. 1490 yilda

B. 1515 yilda

C. 1595 yilda

D. 1690 yilda

9. Mavzuli xaritalar necha guruhga bo`linadi?

10. Berilgan xaritaning masshtabi 1:1 000 000, xaritada ikki nuqta oralig`I 4,5 sm bo`lsa haqiqiy masofani toping?

1 2 3 4 5 6 7 8
D C A C D B A C

9. 2 guruhga

10. 45000 metr

Mavzu: 8-dars: Topografik xaritalar.

 1. Yer yuzasining kichik qismini tasvirlovchi yirik masshtabli xaritalar qanday xaritalar deb ataladi?
 2. Geografik
 3. Topografik
 4. Mavzuli
 5. Umumgeografik
 6. Topografik xaritalar masshtabi qanday bo`ladi?
 7. 1:200 000 va undan kattaroq
 8. 1:100 000 va undan kattaroq
 9. 1:300 000 va undan kattaroq
 10. 1:400 000 va undan kattaroq
 11. Topografik xaritalar mazmuniga ko`ra qanday xaritalar hisoblanadi?
 12. Geografik
 13. Topografik
 14. Mavzuli
 15. Umumgeografik
 16. Masshtabi 1: 1 000 000 bo`lgan xaritaning har bir varag`I qanday meridian va parallellar bilan chegaralangan?
 17. Har 6 ᵒ dan o`tkazilgan meridianlar va har 4ᵒ dan o`tkazilgan paralleller
 18. Har 4 ᵒ dan o`tkazilgan meridianlar va har 6ᵒ dan o`tkazilgan paralleller
 19. Har 6 ᵒ dan o`tkazilgan meridianlar va har 8ᵒ dan o`tkazilgan paralleller
 20. Har 8 ᵒ dan o`tkazilgan meridianlar va har 4ᵒ dan o`tkazilgan paralleller
 21. Har 6 ᵒ dan o`tkazilgan meridianlar va har 4ᵒ dan o`tkazilgan paralleller bilan chegaralangan qismlarda qanday shakldagi hududlar hosil bo`ladi?
 22. Trapetsiya
 23. Konus
 24. Silindrik
 25. To`rtburchak
 26. Topografik xaritalarning kataklari tomonlar qanchaga teng bo`ladi?
 27. 1000 m ga
 28. 2000 m ga
 29. 3000 m ga
 30. 4000 m ga
 31. Davlat geodeziya to`ri tayanch nuqtalari shartli belgilari qanday shakladan iborat bo`ladi?
 32. Uchburchak
 33. To`g`ri to`rtburchak
 34. Kvadrat
 35. Trapetsiya
 36. Relyef topografik xaritalarda nimalar bilan ko`rsatiladi?
 37. Bergshtrix
 38. Gorizontallar
 39. Meridianlar
 40. Parallellar
 41. O`simlik qoplami qanday ranglarda beriladi?
 42. Alohida belgilar bilan nimalar tasvirlanadi?
1 2 3 4 5 6 7 8
B A D A A A B B
 1. Zangori-yashil
 2. O`tloqlar, bog`lar, botqoqlar

Mavzu: 9-dars:TOPOGRAFIK XARITALARDAN FOYDALANISH

Mavzu: 10-dars:VAQT O‘LCHOVI. SOAT MINTAQALARI. ТAQVIMLAR

1.900 sharqiy uzunlikda soat 24 bo’lsa 900 g’arbiy uzunlikdasoat necha bo’ladi

A.6

B.12

C.18

D.22

2.Yer yuzida nechta soat mintaqasi mavjud

A.15

B.12

C.19

D.24

3.Birinchi soat mintaqasi qaysi meridianlar orasida joylashgan

A.70 30 min.g’.u.-7030min.shq.u.

B.22030min.shq.u.-37030min.shq.u.

C.0-150shq.u.

D.0-150g’.u.

4.Hijriy Shamsiy taqvimida 30 kundan iborat oylar qaysi qatorda to’ri ko’rsatilgan

A.Hamal,Savr,Saraton

B.Hut,Mezon,Javzo

C.Qavs,Sunbula,Hamal

D. Savr,Saraton Mezon

5. Vaqt o‘lchovidan xalqaro miqyosda foydalanishniosonlashtirish maqsadida qanday vaqt tushunchalari kiritilgan?

A. mahalliy vaqt

B. dunyo vaqti

C. mintaqa vaqti

D. hamma javob to`g`ri

6. Globusdabosh meridiandan boshlab har 15° dan meridianlaro‘tkazilsa, har bir meridian qo‘shni meridiandan necha soatfarq qiladi?

A. 1 soat

B. 2 soat

C. 3 soat

D. 15 soat

7. Bosh meridianda tush payti bo‘lganda, 180°meridianda soat necha bo`ladi?

A. ertalab

B. yarim kecha

C. kechqurun

D. tong

8. O‘rta Osiyo nechta soat mintaqasida joylashgan?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

9. Тaqvim deb nimaga aytiladi?

10. Kabisa yil qachondan boshlangan?

1 2 3 4 5 6 7 8
B D A C D A B B

9. Тaqvim deb uzoq vaqt hisoblab boriladigan sana tizimiga aytiladi.

10. Bu yil hisobi ham milodiy 622- yildan boshlangan

Mavzu: 11-dars:AMALIY MASHG‘ULOT

Mavzu: 12-dars:O‘RTA OSIYONING GEOLOGIK TUZILISHI.

GEOLOGIK VAQT HISOBI

1.Geologik sana yirik bosqichi

A.Eralar.

B.Davrlar.

C.Eonlar.

D.Burmalanishlar.

2.70 mln yil davom etgan davrlarni belgilang.

A.Selur,Perm,Yura

B.Kembrey,Devon,Bur

C.Tiryas,Perm,Toshkumir

D.To’ri javob yo’q.

3.Kalidon tog’ hosil bosqichida qaysi tog’lar ko’tarilgan.

A.Oltoy,Tyanshan,Qozog’iston past tog’lari

B.Markaziy Yevropa,Patoganya,Sharqiy Avstralya

C.Chukotka,Kolima,Sexotialin

D.Kamchatka,And,Alp

4. Gersin tog’ hosil bosqichida qaysi tog’lar ko’tarilgan.

A.Oltoy,Tyanshan,Qozog’iston past tog’lari

B.Markaziy Yevropa,Patoganya,Sharqiy Avstralya

C.Chukotka,Kolima,Sexotialin

D.Kamchatka,And,Alp

5. Mezazoy tog’ hosil bosqichida qaysi tog’lar ko’tarilgan.

A.Oltoy,Tyanshan,Qozog’iston past tog’lari

B.Markaziy Yevropa,Patoganya,Sharqiy Avstralya

C.Chukotka,Kolima,Sexotialin

D.Kamchatka,And,Alp

6.Alp tog’ hosil bosqichida qaysi tog’lar ko’tarilgan.

A.Oltoy,Tyanshan,Qozog’iston past tog’lari

B.Markaziy Yevropa,Patoganya,Sharqiy Avstralya

C.Chukotka,Kolima,Sexotialin

D.Kamchatka,And,Alp

7.Baykal tog’ hosil bosqichida qaysi tog’lar ko’tarilgan.

A.Oltoy,Tyanshan,Qozog’iston past tog’lari

B.Markaziy Yevropa,Patoganya,Sharqiy Avstralya

C.Chukotka,Kolima,Sexotialin

D.Taymir,Sharqiy Sayon,Lunda-Katancha`1

8.Paleozoy erasi qancha vaqt davom etgan.

A.330 mln yil.

B.173 mln yil.

C.68 mln yil.

D.2 mlrd yil.

9. Uran vaqt o’tishi bilan bir xil tezlikda parchalanib qanday moddalarga aylanadi.

10. Tarkibida uran bo’lmagan tog’ jinslarning mutloq yoshi qanday usullarda aniqlanadi.

Javoblar:

1 2 3 4 5 6 7 8
C B A B C D D A

9. geliy va qo‘rg‘oshin hosil bo‘ladi.

10. Тarkibida

uran bo‘lmagan tog‘ jinslarining yoshi boshqa usullar,masalan, kaliy-argon, uglerod usullari bilan aniqlanadi.

Mavzu: 13-dars:O‘RTA OSIYO HUDUDINING RIVOJLANISH TARIXI.FOYDALI QAZILMALARI

1.Gersin burmalanishi natijasida qaysi hududlar ko’tarilgan.

A.G’arbiy Tyanshan,

B.Qozog’iston past tog’larining sharqiy qismi.

C. Markaziy Qizilqum past tog’lari.

D.Hammasi.

2. Alp burmalanishi natijasida qaysi hududlar ko’tarilgan.

A.Pomir,Kopetdog’,Hindiqush.

B.Qozog’iston past tog’larining sharqiy qismi.

C. Markaziy Qizilqum past tog’lari.

D.Hammasi.

3.Ashgabadda qachon falokatli zilzila bo’lgan.

A.1976 yil.

B.1992 yil.

C.2008 yil.

D.1948yil.

4.Chimyon neft koni qachon ochilgan

A.1904 yilda.

B.1992 yilda.

C.1880 yilda

D. 1993 yilda.

5.Markaziy Qozog’istonda joylashgan ko’mir konlarini toping.

A.Polvontosh, Xo’jaobod,Janubiy Olamushuk.

B.Ekibastuz, Qarag’anda.

C.Ko’kyong’oq,Qizilqiya,Toshko’mir.

D.Sharg’un, Boysun

6.Surxondaryoda joylashgan ko’mir konlarini toping.

A.Polvontosh, Xo’jaobod,Janubiy Olamushuk.

B.Ekibastuz, Qarag’anda.

C.Ko’kyong’oq,Qizilqiya,Toshko’mir.

D.Sharg’un, Boysun

7.Farg’ona vodiysidada joylashgan ko’mir konlarini toping.

A.Polvontosh, Xo’jaobod,Janubiy Olamushuk.

B.Ekibastuz, Qarag’anda.

C.Ko’kyong’oq,Qizilqiya,Toshko’mir.

D.Sharg’un, Boysun

8.Farg’na vodiysining sharqiy qismida joylashgan neft konlarini toping.

A.Polvontosh, Xo’jaobod,Janubiy Olamushuk.

B.Ekibastuz, Qarag’anda.

C.Ko’kyong’oq,Qizilqiya,Toshko’mir.

D.Sharg’un, Boysun

9. Fosforit konlari qayerlardan topilgan.

10. Marmar konlarining eng yiriklari O‘zbekistonning qaysi qismlarida joylashgan?

1 2 3 4 5 6 7 8
D A D C B D C A

9. Fosforit konlari Qoratov, Qizilqum va boshqa joylardan topilgan. Fosforit konlari Qoratov, Qizilqum va boshqa joylardan topilgan.

10. Marmar konlarining eng yiriklari O‘zbekistonning Nurota

tog‘ida (G‘ozg‘on), Omonqo‘ton va Oqtoshda joylashgan.

Mavzu: 14-dars:YER YUZASI TUZILISHINING ASOSIYXUSUSIYATLARI

1.Qoragiyo botig’ining mutloq balandligi qancha

A.-70 m

B.-12 m

C.-133 m

D-132 m

2.O’rta Osiyo tabiiy geografik o’lkasining eng baland nuqtasini belgilang

A.G’alaba 7439 m

B.Trechmir 7690 m

C.Ismoil Samoniy 7495 m

D.Hazrati Sulton 4643 m

3.Tyanshanning eng baland nuqtasini belgilang

A.G’alaba 7439 m

B.Trechmir 7690 m

C.Ismoil Samoniy 7495 m

D.Hazrati Sulton 4643 m

4. Pomirning eng baland nuqtasini belgilang

A.G’alaba 7439 m

B.Trechmir 7690 m

C.Ismoil Samoniy 7495 m

D.Hazrati Sulton 4643 m

5.Qoraqum cho’lining janubi-sharqida joylashgan baland tekisliklar

A.Ustyurt,Turg’ay

B.Mug’ajar,Turg’ay

C.Badhiz,Qorabel

D. Qorabel, Ustyurt,

6.Turg’ay botig’I qaysi tog’lar orasida joylashgan

A.Pomir,Tyanshan

B. Mug’ajar,Turg’ay

C.Hisor,Oloy

D. Mug’ajar,Ulutov

7.Chink nima?

A.Yassi tekistlik

B.Plotaning notekistliklari

C.Tik jarliklar

D.Hammasi

8.Usyurt plotasining shimoliy qismi qanday relif shakllardan iborat?

A.Botiqlar

B.Qumli tekistliklar

C.Qir va Botiqlar

D.Qirlar

9. Usyurt plotasining markaziy qismi qanday relif shakllardan iborat?

10 Usyurt plotasining janubiy qismi qanday relyef shakllardan iborat?

1 2 3 4 5 6 7 8
D B A C C B C b

9. QIRLARDAN

10. qir va botiqlardan

Mavzu: 15-dars:O‘RTA OSIYO IQLIMI.IQLIMGA TA’SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR

1.O’rta Osiyo iqlimi qanday omillar ta’sirida vujudga kelgan

A.Joyning geografik o’rni va quyosh radiatsiyasi

B.Havo massalarining harakati

C.Joyning relifi

D.Hammasi

2.Quyosh radiatsiyasi deb nimaga aytiladi

A.Yer yuzasiga tushadigan tarqoq radiatsiya bilan tug’ri radiatsiya birgalikda

B.Quyoshda bevosita yer betiga etib keladigan radiatsiya

C.Quyoshning yer betiga tushadigan nur energiyasi va issiqligi

D.To’g’ri javob yoq

3.Yalpi radiatsiya deb nimaga aytiladi

A.Yer yuzasiga tushadigan tarqoq radiatsiya bilan tug’ri radiatsiya birgalikda

B.Quyoshda bevosita yer betiga etib keladigan radiatsiya

C.Quyoshning yer betiga tushadigan nur energiyasi va issiqligi

D.To’g’ri javob yoq

4.To’g’ri radiatsiya deb nimaga aytiladi

A.Yer yuzasiga tushadigan tarqoq radiatsiya bilan tug’ri radiatsiya birgalikda

B.Quyoshda bevosita er betiga etib keladigan radiatsiya

C.Quyoshning er betiga tushadigan nur energiyasi va issiqligi

D.Hammasi

5.Dekabrning oxirida o’lkaning janubiy chekka qismida shimolga nisbatan qancha uzun

A.1 soatu 50 min.

B.50 min.

C.1 soatu 10 min.

D10 min.

6. Dekabrning oxirida o’lkaning janubiy chekka qismida shimolga nisbatan qancha qisqa

A.1 soatu 50 min.

B.50 min.

C.1 soatu 10 min.

D10 min.

7.Quyoshdan keladigan energiyaning necha % fazoga qaytib ketadi

A.10 %

B.20 %

C.40 %

D.30 %

8.O’rta Osiyoda qachon tarqoq radiatsiya miqdori ko’proq buladi

A.Yoz va qishda

B.Bahor va kuzda

C.Yoz va kuzda

D.Qish va bahorda

9.O’rta Osiyo hududida qachon to’g’ri radiatsiya miqdori ko’p buladi?

10.Qoraqum chulining janubida yalpi radiatsiya miqdori qancha kkal?

1 2 3 4 5 6 7 8
D D C B C A B D

9.Yozda

10. 150

Mavzu: 16-dars:HAVO MASSALARI.SIKLON VA ANTISIKLONLAR

1.Havo massalari deb nimaga aytiladi

A.Traposferaning katta hududlari ustidabir-biridan farq qiluvchi katta hajmdagi to’plamlariga

B.Front zonasida atmasfera bosimimarkazda atrofga tamon kamayib boradigan havo girdoblariga

C.Shamollar soat sterilkasi harakati yunalishidaesadigan havo girdoblariga

D.B va C

2 Anti siklon deb nimaga aytiladi

A.Traposferaning katta hududlari ustidabir-biridan farq qiluvchi katta hajmdagi to’plamlariga

B.Front zonasida atmasfera bosimimarkazda atrofga tamon kamayib boradigan havo girdoblariga

C.Shamollar soat sterilkasi harakati yunalishidaesadigan havo girdoblariga

DFront zonasida atmasfera bosimimarkazda atrofga tamon kamayib boradigan havo girdoblariga va Shamollar soat sterilkasi harakati yunalishidaesadigan havo girdoblariga

3. Siklon deb nimaga aytiladi

A.Traposferaning katta hududlari ustidabir-biridan farq qiluvchi katta hajmdagi to’plamlariga

B.Front zonasida atmasfera bosimimarkazda atrofga tamon ko’payib boradigan havo girdoblariga

C.Shamollar soat sterilkasi harakati yunalishiga teskari esadigan havo girdoblariga

D. Front zonasida atmasfera bosimimarkazda atrofga tamon kamayib boradigan havo girdoblariga va Shamollar soat sterilkasi harakati yunalishidaesadigan havo girdoblariga

4. Mo‘tadilva tropik havo massalari yana qanday havo massalariga bo‘linadi?

A. dengiz va continental

B. quruq va nam

C. tropic va subtropik

D. issiq va sovuq

5. O‘rta Osiyo iqlimining shakllanishida qatnashmaydigan havo massasini ko`rsating?

A. arktika

B. mo`tadil

C. tropic

D. subekvatorial

6. Havo frontida nechai xil havo massasi o‘zaro ta’sir ko‘rsatadi?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

7. Front zonasi qaysi havo massasiningkuchli ekaniga qarab qanday turlarga bo`linadi?

A. iliq va sovuq

B. issiq va iliq

C. dengiz va continental

D. issiq va sovuq

8. Ob-havoning tez o‘zgarishi,haroratning keskin pasayishi va yog‘in-sochin bo‘lishi qaysi front uchun xos?

A/ issiq

B. iliq

C. sovuq

D.dengiz

9. havo fronti nima?

10. continental havo massalari qaysi tomondan kirib keladi?

1 2 3 4 5 6 7 8
A D D A D A A C

9. Тurli xususiyatlargaega bo‘lgan havo massalari bir-biri bilan tutashgan joylardaoraliq zona, ya’ni havo fronti hosil bo‘ladi.

10. G‘arbdan va shimoli g‘arbdan, Volgabo‘yi va Sharqiy Yevropa tekisligidan kontinental mo‘tadilhavo massalari keladi.

Mavzu: 17-dars:O‘LKA IQLIMINING TA’RIFI.TEKISLIK IQLIMI

 1. Yilning salqin faslida Sharqiy Sibir va Markaziy Osiyo hududida atmosferada yuqori bosimli qanday antisiklon vujudga keladi?
 2. Markaziy Osiyo
 3. Turon
 4. Qozog`iston
 5. Eron
 6. Siklonlar O`rta Osiyo hududiga qaysi tomondan kirib keladi?
 7. Shimoldan
 8. Janubdan
 9. Janubi-g`arb va janubdan
 10. Shimoli-g`arb va g`arbdan
 11. Siklonlar paydo bo`lmaydigan O`rta Osiyo hududini ko`rsating?
 12. Kaspiy dengizi janubi
 13. Murg`ob daryoso vodiysi
 14. Tajan daryosi vodiysi
 15. Ustyurt platosi
 16. O‘rta Osiyo hududiga janubi g‘arb va janubdan kirib kelgan siklonlar qaysi tomonga qarab yo‘naladi?
 17. Shimoli-sharq
 18. Shimoli-g`arb
 19. Shimol
 20. Janub
 21. Siklonlar keltirgan iliq tropik havo tufayli harorat oldingisiga nisbatan necha gradusga ko`tariladi?
 22. +5 +10°C
 23. +10 +15°C
 24. +20 +25°C
 25. +10 +20°C
 26. Siklonlar natijasida O‘rta Osiyo hududiga kirib kelgan iliq havo massalari sharqqa tomon harakat qilganda ular ketidan g‘arbdan qaysi mintaqa havosi kirib keladi?
 27. Subtropik
 28. Tropic
 29. Mo`tadil
 30. Arktika
 31. O‘rta Osiyo hududiga shimoli g‘arb yoki shimoldan Arktika va mo‘tadil kengliklarning sovuq havo massasi kirib kelganda haroratnecha gradusgacha kamayadi?
 32. –10 –20°C gacha
 33. –5 –20°C gacha
 34. –15 –20°C gacha
 35. 0 –5°C gacha
 36. O‘rta Osiyo tekislik qismida yoz oylarida havo bosimi pasayib, – … vujudga keladi. Nuqtalar o`rnini to`ldiring?
 37. Termik depressiya
 38. Termik diffuziya
 39. Antisiklon
 40. Siklon
 41. Arktika havo massasi o‘lka hududida uzoq muddat turib qolishi natijasida o‘lkaning shimoli sharqida harorat necha gradusgacha pasayadi.
 42. G‘arbdan keladigan iliq va sernam havo massalari qaysi dengizlar ustida tarkib topadi?
1 2 3 4 5 6 7 8
A C D A D C A A

9. –35 –45°C gacha

10. Qora dengiz va Orta dengiz

Mavzu: 18-dars:O‘RTA OSIYO TOG‘LARINING IQLIMI

Mavzu: 19-dars:O‘RTA OSIYODAGI IQLIMIY TAFOVUTLAR

1.Qishda qutb furonti O’rta Osiyoning qaysi qismida joylashadi

A.Shimolida

B.Janubida

C.Markazida

D.Hosil bo’lmaydi

2.Yozda qutb furonti O’rta Osiyoning qaysi qismida joylashadi

A.Shimolida

B.Janubida

C.Markazida

D.Hosil bo’lmaydi

3.O’rta Osiyo hududida nechta iqlimiy kichik o’lka ajratiladi.

A.2 ta.

B.4 ta.

C.5 ta.

D.3 ta.

4.Qozog’iston va Turon iqlimiy kichik o’lkalari chegarasi qaysi tog’ tizmalaridan o’tadi.

A.Qorjantog’,Ugom,Chotqol.

B.Nurota,Hisor,Oloy.

C.Qoratog’,Talas,Farg’ona.

D.Hammasi.

5.O’rta Osiyoning eng janubiy nutasida quyosh nuri qishda necha gradus burchak ostida tushadi.

A.12,80

B. 32,50

C. 59,80

D. 79,80

6.O’rta Osiyoning eng shimoliy nutasida quyosh nuri qishda necha gradus burchak ostida tushadi.

A.12,80

B. 32,50

C. 59,80

D. 79,80

7.O’rta Osiyoning eng janubiy nutasida quyosh nuri yozda necha gradus burchak ostida tushadi.

A.12,80

B. 32,50

C. 59,80

D. 79,80

8. Тuron iqlimida yillik yog‘inlarning necha foizi qish va bahoroylariga to`g`ri keladi?

A. 35–40 foizi

B. 25–40 foizi

C. 15–20 foizi

D. 50–60 foizi

9. Yozda Qozog‘istonhududida qaysi havo massasiuzoq vaqt turadi?

10. Qozog‘iston iqlimi qaysil iqlim mintaqasigakiritiladi?

1 2 3 4 5 6 7 8
B A A C B A B A

9. mo‘tadil havo massasi

10. mo‘tadil iqlim mintaqasiga

Mavzu: 20-dars:O‘RTA OSIYO SUVLARI HAQIDA UMUMIY

TUSHUNCHA

 1. O`lka maydonining necha foizini tekisliklar egallagan?
 2. 50
 3. 60
 4. 70
 5. 80
 6. Amudaryo etaklari, Ustyurt, Qizilqum cho‘liga yil davomida qancha yog‘in-sochin tushadi?
 7. 90 mm
 8. 100 mm
 9. 110mm
 10. 120 mm
 11. Tekisliklarningatrofidagi adirlar, qirlar va past-balandliklarga yog‘adigan yog‘in-sochinlar miqdori qanchani tashkil qiladi?
 12. 200 mm
 13. 250 mm
 14. 300 mm
 15. 350 mm
 16. O‘rta Osiyoning necha foiz qismidayog‘in-sochin kam tushadi?
 17. 50-55 foiz
 18. 60-70 foiz
 19. 75-80 foiz
 20. 80-90 foiz
1 2 3 4
C B C C

Mavzu: 21-dars:DАRYOLАRI

 1. O`rta Osiyoda qancha daryo bor?
 2. 10 mingga yaqin
 3. 11 mingga yaqin
 4. 12 mingga yaqin
 5. 13 mingga yaqin
 6. O`rta Osiyo daryolarining qanchasi tog`larga to`g`ri keladi?.
 7. 10 mingga yaqin
 8. 11 mingga yaqin
 9. 12 mingga yaqin
 10. 13 mingga yaqin
 11. O‘rtаОsiyo dаryolаri to‘yinishigа, ya’ni qаyеrdаn suv оlishigаqаrаb necha guruhgаbo‘linаdi?
 12. 2
 13. 3
 14. 4
 15. 5
 16. Muzlik va qor suvlaridan to‘yinadigan daryolarguruhini ko`rsating?
 17. Amudaryo,Zarafshon, So‘x, Isfayramsoy
 18. Sirdaryo, Surxondaryo, Chirchiq, Qoradaryo
 19. Ohangaron, Qashqadaryo
 20. Murg‘ob, Тajan, Atrek, G‘uzordaryo, Sheroboddaryo
 21. Qor va muzliklarning erishidan to‘yinadigan daryolar daryolarguruhini ko`rsating?
 22. Amudaryo,Zarafshon, So‘x, Isfayramsoy
 23. Sirdaryo, Surxondaryo, Chirchiq, Qoradaryo
 24. Ohangaron, Qashqadaryo
 25. Murg‘ob, Тajan, Atrek, G‘uzordaryo, Sheroboddaryo
 26. Doimiy va mavsumiy qorlarning erishidan to‘yinadigan daryolar daryolarguruhini ko`rsating?
 27. Zarafshon, So‘x, Isfayramsoy
 28. Sirdaryo, Surxondaryo, Chirchiq, Qoradaryo
 29. Ohangaron, Qashqadaryo
 30. Murg‘ob, Тajan, Atrek, G‘uzordaryo, Sheroboddaryo
 31. Mavsumiy qor va yomg‘ir suvlaridan to‘yinadigan daryolardaryolarguruhini ko`rsating?
 32. Zarafshon, So‘x, Isfayramsoy
 33. Sirdaryo, Surxondaryo, Chirchiq, Qoradaryo
 34. Ohangaron, Qashqadaryo
 35. Murg‘ob, Тajan, Atrek, G‘uzordaryo, Sheroboddaryo
 36. O`rta Osiyoning eng sersuv daryosi qaysi?
 37. Amudaryo
 38. Sirdaryo
 39. Norin
 40. Surxondaryo
 41. O`rta Osiyoning eng uzun daryosi qaysi?
 42. Ili daryosi qaysi tog`lardan boshlanadi?
1 2 3 4 5 6 7 8
C A C A B C D A

9. Sirdaryo

10. Sharqiy Tyanshan tog`laridan

Mavzu: 22-dars: KO‘LLАRI VА SUV OMBORLАRI

 1. O`rta Osiyoning eng yirik ko`li qaysi?
 2. Orol
 3. Issiqko`l
 4. Balxash
 5. Qorako`l
 6. Orol, Issiqko`l, Balxash va Qorako`l paydo bo`lishiga ko`ra qanday ko`llar guruhiga kiradi?
 7. Laguna
 8. To`g`on
 9. Tektonik
 10. To`g`ri javob yo`q
 11. Тashlama hamda sizotsuvlar to‘planishidan hosil bo‘lgan ko‘lni ko`rsating?
 12. Aydarko`l
 13. Iskandarko`l
 14. Balxash
 15. Sariqamish
 16. Orol dengizi kattaligi bo`yicha Osiyoda nechanchi o`rinda turgan?
 17. 2
 18. 3
 19. 4
 20. 5
 21. Orol dengiziga qaysi daryolar quyiladi?
 22. Ili va Qopshig`ay
 23. Volga va Ili
 24. Amudaryo va Sirdaryo
 25. Amudaryo va Surxondaryo
 26. Orol Dengizining eng chuqur joyi necha metrga yetgan?
 27. 56 m ga
 28. 62 m ga
 29. 69 m ga
 30. 74 m ga
 31. Tuyamo`yin suv ombori qaysi daryoda qurilgan?
 32. Sirdaryo
 33. Norin
 34. Qashqadaryo
 35. Amudaryo
 36. «Orolbo‘yi regioni» da qancha aholi yashaydi?
 37. 3 mln kishi
 38. 5 mln kishi
 39. 4 mln kishi
 40. 6 mln kishi
 41. Tuyabo`g`iz suv ombori qaysi daryoda bunyod etilgan?
 42. Orol dengizi Ustyurt platosining qaysi qismida joylashgan?
1 2 3 4 5 6 7 8
A C A A C C D B

9. Ohangaron

10. sharqida

Mavzu: 23-dars:YЕRОSTI SUVLАRI

 1. O‘rta Osiyo hududida tabiiy geografik va geologik xususiyatiga ko‘ra bir-biridan keskin farq qiladigan nechta gidrogeologik kichik o‘lkaga ajratiladi?
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. O`rta Osiyo cho`llarida necha metrgacha artesian quduqlari qazilgan?
 7. 50-100 m
 8. 100-150m
 9. 150-200 m
 10. 200-250 m
 11. Jayronxona mineral suvli shifoxonasi qayerda joylashgan?
 12. Surxondaryo
 13. Qashqadaryo
 14. Farg`ona
 15. Toshkent
1 2 3
A D S

Mavzu: 24-dars:ТUPROQLAR HAQIDA TUSHUNCHA

1.Tuproq nima ?

A. qattiq jism

B. organik modda

C. unumdorlik xususiyatiga ega bo’lgan tabiiy xosila

D. gumus

2. Tuproq hosil bo’lishi nimadan boshlanadi?

A. yer yuzidagi qattiq tog’ jinslarining yimirilib maydalanishidan

B. ona jinsdan

C. mikroorganizmlarning faoliyatidan

D.to’g’ri javob yo’q

3.Tuproq tarkibi necha qismdan iborat?

A.2

B.3

C.4

D.5

4.Tuproq qatlami shartli ravishda necha qavatdan iborat?

A. 2 B. 3

C. 4 D. 5

5. Tuproq eritmasi nima?

A. Meniral o’g’itlar

B. O’simliklar uchun zarur moddalar erigan suv.

C. meniral suvlar.

D. O’simliklar uchun zarur bo’lgan moddalar.

6. Tuproqda kesakchalar qanday hosil bo’lgan?

A. Gil va chirindilardan

B. Gil va azotdan

C. Gil va azotdan

D. Kaliy va kalsiydan

7. Tuproqlar tarkibidagi kesakchalar miqdoriga qarab qanday tuproqlarga bo’linadi?

A. Og’ir, yengil

B.Donador va og’ir

C. Unumdor va unumsiz

D. Qora va bo’z

8. Tuproqlarga organik va meniral o’g’it solish, o’z vaqtida ishlov berish, sug’orib turish bilan unumdorligini oshirish mumkin. Bunday yo’l bilan unumdorligini oshirilgan qanday tuproqlar?

A. Bo’z tuproqlar

B. Unumdor tuproqlar

C. Madaniy tuproqlar

D. Qora tuproqlar

9. Qanday tuproqlar qatqaloq hosil qiladi?

10. Tuproqning mexanik tarkibi nima?

1 2 3 4 5 6 7 8
C A B C B A B C

9. Og’ir

10. Тuproqlarning ona jinsi (noorganik tarkibi —mayda tog‘ jinslari) katta-kichikligi turlicha bo‘lgan zarralardaniborat bo‘ladi. Bularning hammasi birgalikda tuproqningmexanik tarkibi deyiladi

Mavzu: 25-dars: O‘RTA OSIYO TUPROQLARI

1. O’rta Osiyoda tarqalgan tuproqlar hosil bo’lishi va unumdorligiga ko’ra necha turga bo’linadi?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

2. O’rta Osiyo cho’l zonasi qaysi hududni egallaydi?

A. Ustyurt chinklari

B. Turon past tekisligi

C. Ustyrt pilotosi

D. Pomir- Oloy

3. Bo’z tuproqlar qayirlarda tarqalgan?

A.Kopetdog’

B. Pomir- Oloy

C.Tyanshan

D. Barcha javoblar to’g’ri

4.Sur tusli qo’ng’ir tuproqlarda chirindi miqdori qanchaga teng?

A.0.2-0.3%

B.0.2-0.4%

C.0.3-0.7%

D.0.3-0.6%

5.Taqirlarda chirindili qatlamning qalinligi qancha?

A.10 -15sm

B.15-20sm

C.15-25sm

D.20-30sm

6.Taqirlar tarkibida qaysi eliment kam uchraydi?

A.Azot

B.Fosfor

C.Kalsiy

D. Gumus

7. Amudaryo, Sirdaryo, Ili kabi yirik daryolarning deltalarida qanday tuproqlar maydoni katta?

A. Botqoq

B. Sho’rxok

C. O’tloq- alluvial

D. O’tloq

8. O’tloq- alluvial tuproqlarda chirindi miqdori qanchaga teng?

A. 1-2%

B. 2-3%

C.2.5-3%

D.1-1.5%

9. Bo’z tuproqlar mineral tarkibining asosiy qismi qanday jinslardan tuzilgan?

10. Och tusli bo’z tuproqlarda chirindi miqdori qancha?

1 2 3 4 5 6 7 8
C B D A B A C D

9. Lyoss

10. 1-1.5%

Mavzu: 26-dars:O‘RTA OSIYO O‘SIMLIKLARI

 1. O‘rta Osiyo o‘lkasida qanchaga yaqin o‘simlik turi bor?
 2. 6000
 3. 7000
 4. 8000
 5. 9000
 6. Tekisliklarda o‘simlik turlari qanchani tashkil qiladi?
 7. 500
 8. 1000
 9. 1500
 10. 2000
 11. Tog`larda o‘simlik turlari qanchani tashkil qiladi?
 12. 6000
 13. 7000
 14. 8000
 15. 9000
 16. O‘rta Osiyoning yer usti tuzilishida nechta tabiiy-geografik komplekslar ko`zga tashlanadi?
 17. 2
 18. 3
 19. 4
 20. 5
 21. O‘rta Osiyoning tog`larida nechta balandlik mintaqasi bor?
 22. 2
 23. 3
 24. 4
 25. 5

6. O’rta Osiyo Qozog’iston past tog’larining 52 shimoliy kengliklaridan shimolda qanday mintaqa mavjud?

A. Dasht

B. O’rmon

S. Cho’l

D. Hammasi to’g’ri.

7.Chala cho’l zonasi qaysi kengliklarda joylashgan?

A.Shimolda 52 shimoliy kenglikdan janubda 48 shimoliy kenglikgacha

B. Shimolda 63 shimoliy kenglikdan janubda 58 shimoliy kenglikgacha

S. 52 shimoliy kenglikdan shimoldagi yerlar

D. 52 shimoliy kenglikdan janubdagi yerlarda

1 2 3 4 5 6 7
D B C C B A A

Mavzu: 27-dars:CHO‘L O‘SIMLIKLARI

1. O’rta Osiyo qumli cho’llarini belgilang.

  1. Bo’rsiq, Mo’yinqum
  2. Sarisuv, Mo’yinqum
  3. Balxashbo’yi, Bo’rsiq
  4. Barchasi to’g’ri

2.Oq saksovullarning bo’yi necha metrgacha yetadi?

A.5-6metr

B.4-5

C.6-7

D.7-8

3. Toshli cho’llar qayerlarda keng tarqalgan?

A.Ustyurt, Betbaqdala, Qoraqum

B. Qarshi, Qoraqum, Qorsoqboy

C. Mang’ishloq, Zarafshon, Qorsoqboy

D. Qarshi, Qoraqum, Mang’ishloq,

4.Efemir cho’llar qayerlarda tarqalgan?

A. Mirzacho’l va Zarafshon vodiysida

B. Badxiz cho’lida Kopettog’

C. Zarafshon vodiysida

D. Barchasi to’g’ri

5. To’qaylarda o’simliklarning qancha turi bor?

A. 1ta

B.3ta

C.4ta

D.2ta

1 2 3 4 5
D C A D B

Mavzu: 28 dars: ADIR, TOG‘ VA YAYLOV O‘SIMLIKLARI

1.Adir mintaqasi necha metrdan boshlanadi.

A.500-700

B. 400-500

C.600-800

D.1200-1600

2.Adirlardagi ko’p yillik o’tlarni belgilang?

A.qo’ziquloq, saksovul

B.rang, Burgan

C. Qizil shuvoq, qo’ziquloq

D.burgan, rang, qo’ziquloq

3.Yuqori adirlarning toshli va shag’alli yonbag’irlarida qanday o’simliklar o’sadi?

A.pista, bodom, qizilcha

B.rang, bug’doyiq, Burgan

C.yantoq,oqquray

D.pista, bodom, yantoq

4.Tog’ mintaqasi dengiz sathidan necha metr balandliklarni o’z ichiga oladi?

A.2500-3000m

B.2800-3800m

C.2800-3000m

D.3800-4000m

5. Tog’ mintaqasida iyul oyining harorati qanchaga teng bo’ladi?

A.15-16

B.16-18

C.19-20

D.17-19

6. Tog’ mintaqasida yog’n miqdori to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang.

A.500-700mm

B.600-800mm

C.700-900mm

D.800-900mm

7.G’arbiy Tyanshan tog’lari, Zarafshon, Turkiston tog’lari hamda janubiy Tojikistondagi tog’liklarning 1500-2000m balandliklarida qanday o’simliklar keng tarqalgan?

A.Na’mataklar

B.Asosan yantoq

C.Yong’oqzorlar

D.Bodomzorlar

8.Igna bargli o’rmonlar va keng bargli o’rmonlar necha metr balandlikda uchraydi?

A.2000-2800m

B.2500-3000m

S.3000-3500m

D.3500-4000m

9.Yong’oqzorlar asosan qayerlarda keng tarqalgan?

10.Yaylovlarda qishning o’rtacha harorat to’g’ri ko’satilgan javobni toping.

1 2 3 4 5 6 7 8
A C A C B B A A

9. G`arbiy Tyanshan va Fargona

10. -40C

Mavzu: 29 dars: HAYVONOT DUNYOSI

1. To’ng’izsirt nima?

A.Qiyoqning bir turi.

B.To’g’izning turi

C.Tog’ lolasining bir turi

D. To’g’ri javob yo’q.

2. Cho’llarda chopqir hayvonlarning qaysi birlari uchraydi?

A.Sirtlon

B.Jayron

C.Xongul

D.Oqquray

3. Qizilqumdagi saksovulzorlarda qanday hayvonlar uchraydi?

A. Morxo’r

B. To’rg’ay

C. Xongul

D. Oqquray

4. Keng bargli o’rmonlarda qanday hayvonlar uchraydi?

A. Ayiq, jayron

B. To’ng’iz

C. Ayiq, jayron To’ng’iz

D. Jayron, tulki, sirtlon

5. Cho’l zonasiga qayerlar kiradi?

A)Turon tekisligi, To’rg’ay o’lkasining janubi

B)Turon tekisligi va Zarafshon

C)Turon tekisligi, Balxashbo’yi tekisligi

D)Turon tekisligi

1 2 3 4 5
A D C C C

Mavzu: 30 dars: TABIAT ZONALARI

 1. O‘rta Osiyoning shimolida quyoshdan keladigan yalpi radiatsiya miqdori qancha?
 2. 80 kkal/sm2
 3. 90 kkal/sm2
 4. 100 kkal/sm2
 5. 110 kkal/sm2
 6. O‘rta Osiyoning janubida quyoshdan keladigan yalpi radiatsiya miqdori qancha?
 7. 100 kkal/sm2
 8. 120 kkal/sm2
 9. 140 kkal/sm2
 10. 160 kkal/sm2
 11. Dasht zonasi o‘simliklarini ko`rsating?
 12. Pakanaqiyoq, chalov, betaga, zig‘ir
 13. burgan, qora shuvoq, ko‘kpek.
 14. saksovul, yantoq, quyonsuyak, sho‘ra
 15. to`g`ri javob yo`q
 16. Chalacho`l zonasi o‘simliklarini ko`rsating?
 17. Pakanaqiyoq, chalov, betaga, zig‘ir
 18. burgan, qora shuvoq, ko‘kpek.
 19. saksovul, yantoq, quyonsuyak, sho‘ra
 20. to`g`ri javob yo`q
 21. Cho`l zonasi o‘simliklarini ko`rsating?
 22. Pakanaqiyoq, chalov, betaga, zig‘ir
 23. burgan, qora shuvoq, ko‘kpek.
 24. saksovul, yantoq, quyonsuyak, sho‘ra
 25. to`g`ri javob yo`q
 26. Chalacho‘l mintaqasi dengiz sathidan necha metr baladlikda joylashgan?
 27. 500 m dan 1200 m gacha
 28. 1200 m dan 2000 m gacha
 29. 2000 m dan 2700 m gacha
 30. 2700 m dan baland
 31. Dasht mintaqasi dengiz sathidan necha metr baladlikda joylashgan?
 32. 500 m dan 1200 m gacha
 33. 1200 m dan 2000 m gacha
 34. 2000 m dan 2700 m gacha
 35. 2700 m dan baland
 36. O`rmon-dasht va dasht mintaqasi dengiz sathidan necha metr baladlikda joylashgan?
 37. 500 m dan 1200 m gacha
 38. 1200 m dan 2000 m gacha
 39. 2000 m dan 2700 m gacha
 40. 2700 m dan baland
 41. O`rmon-dasht va dasht mintaqasining asosiy o`simliklari qaysi?
 42. Dasht mintaqasida qaysi o`simliklar o`sadi?
1 2 3 4 5 6 7 8
C D A B C A B C

9. Asosiy o‘simliklari turli mevalar — yong‘oq, olma,o‘rik, pista

10. Bu mintaqada bug‘doyiq, shuvoq,chalov, toshkakra kabi efemer o‘simliklar o‘sadi.

Mavzu: 31 dars: TABIIY GEOGRAFIK RAYONLASHTIRISH

HAQIDA TUSHUNCHA

 1. O‘rta Osiyo tabiiy geografik o‘lkasida iqlim ta’sirida vujudga keladigan o‘ziga xos xususiyatlarga qarab ikkita tabiiy geografik kichik o‘lkani ajratish mumkin?
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Turon kichik o‘lkasi necha guruhga bo`linadi?
 7. 2
 8. 3
 9. 4
 10. 5
 11. Turon kichik o‘lkasiga kirmaydigan rayonni belgilangh?
 12. Janubiy yosh tog‘lar
 13. Pomir va Badaxshon
 14. Janubiy Tyanshan
 15. Qozog‘iston past tog‘lari
 16. Qozog‘iston kichik o‘lkasiga kirmaydigan rayonni belgilang?
 17. Janubiy Qozog‘iston cho‘llari
 18. Orolbo‘yi qumli cho‘llari
 19. Qozog‘iston past tog‘lari
 20. Xorazm tekisligi
 21. Qozog‘iston va Turon kichik o‘lkalari o‘rtasidagi chegara qayerdan o`tadi?
 22. Qorabo‘g‘ozgo‘l janubi, Ustyurtning janubiy chinklari orqali o‘tadi
 23. Qoratov, Oalas Olatoviva Farg‘ona tog‘ tizmalari
 24. Farg‘ona vodiysi Mirzacho‘ltekisligi
 25. to`g`ri javob yo`q
1 2 3 4 5
A A D D A

Mavzu: 32 dars: O‘RTA OSIYONING KICHIK O‘LKALARIVA TABIIY RAYONLARI

 1. turon kichik o`lkasining janubiy chegarasi nechanchi gradus parallelldan o`tadi?
 2. 34ᵒ gradus
 3. 32ᵒ gradus
 4. 44ᵒ gradus
 5. 24ᵒ gradus
 6. Turon Kichiko‘lka hududining taxminan yarmini qaysi qismi tashkil qiladi?
 7. Janubi
 8. Shimoli
 9. Shimoli-g`arbi
 10. Janubi-g`arbi
 11. Qaysi ko`l sohillari hududi dengiz sahidan past hisoblanadi?
 12. Orol
 13. Kaspiy
 14. Sariqamish
 15. Aydarko`l
 16. Hindukush tog`larining eng baland cho`qqisi qanday ataladi?
 17. Somoniy
 18. Katta Chimyon
 19. Zarkosa
 20. Tirichmir
 21. Тuron tabiiy geografik kichik o‘lkasi hududida necha guruh tabiiy geografik rayonlar ajratiladi?
 22. 2
 23. 3
 24. 4
 25. 5
 26. Тog‘li tabiiy rayonlar guruhiga kirmaydigan rayonni belgilang?
 27. G‘arbiy Тyanshan
 28. Pomir va Badaxshon
 29. janubiy yosh tog‘lar
 30. Xorazm tekisligi
 31. Тekislik tabiiy rayonlar guruhiga kirmaydigan rayonni belgilang?

A.JanubiyТyanshan

B.Qoraqum cho‘li

C.Qizilqumcho‘li

D. Badxiz-Qorabel qirlari

8. Qozog‘iston tabiiy geografik kichik o‘lkasi nechta guruhga ajratiladi?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

9.Qozog`iston Тog‘li tabiiy rayonlar guruhiga qaysi rayonlar kiradi?

10. Qozog`iston Tekislik tabiiy rayonlar guruhiga qaysi rayonlar kiradi?

1 2 3 4 5 6 7 8
A C B D A D A A
 1. Тog‘li tabiiy rayonlar guruhi — Sharqiy Qozog‘iston tog‘lari, Shimoliy Тyanshan, Markaziy Тyanshan, Qozog‘iston past tog‘lari.
 2. Тekislik tabiiy rayonlar guruhi — Ustyurt platosi va Mang‘ishloq yarimoroli, Тo‘rg‘ay supasimon o‘lkasi, Orolbo‘yi qumli cho‘llari, Janubiy Qozog‘iston cho‘llari.

Mavzu: 33 dars: O‘RTA OSIYONING EKOLOGIK MUAMMOLARIVA TABIATINI MUHOFAZA QILISH

 1. O`rta Osiyoning qaysi tomonlari tog`lar bilan o`ralgan?
 2. shimoli
 3. g`arbi
 4. sharqi va janubi
 5. shimoli va sharqi
 6. qachondan boshlab Orol dengizi sathi pasaya boshladi?
 7. XX asrning 70-yillaridan boshlab
 8. XX asrning 50-yillaridan boshlab
 9. XX asrning 80-yillaridan boshlab
 10. XX asrning 65-yillaridan boshlab
 11. Qachon Orol dengizi 3 ta kichik ko‘lga aylanib qoldi?
 12. 2008 yil
 13. 2001 yil
 14. 2012 yil
 15. 2010 yil
 16. O‘rta Osiyoda qachon hayvonlar rejasiz va shafqatsiz ov qilinishi natijasida ularning bir qancha turlari yo‘qolib ketishi xavfi tug‘ildi?
 17. XIX asr oxiri hamda XX asrning birinchi yarmida
 18. XIX asr boshlari hamda XX asrning birinchi yarmida
 19. XIX asr oxiri hamda XX asrning ikkinchi yarmida
 20. XIX asr oxiri hamda XXI asrning birinchi yarmida
 21. O‘rta Osiyoda tabiatni, uning boyliklarini, noyob tabiat obyektlarini, o‘simlik hamda hayvonlarning yo‘qolib borayotgan turlarini saqlab qolish maqsadida qachondan boshlab qo‘riqxona, milliy bog‘ va buyurtmaxonalar tashkil etildi?
 22. XX asrning 1- yarmidanboshlab
 23. XX asrning 2- yarmidanboshlab
 24. XIX asrning 1- yarmidanboshlab
 25. XIX asrning 2- yarmidanboshlab
 26. Vohalar atrofida, tuproqlarning sho`r bosishiga nima sabab bo`lgan?
 27. Yog`ingarchilikning ko`payishi
 28. Daryolarning sersuv bo`lishi
 29. Obikor dehqonchilikning rivojlanganligi
 30. Chorvachilikning rivojlanganligi
 31. Qumli cho`llar maydoni kengayishi nima ta`sirida sodir bo`lgan?
 32. Iqlim isishi
 33. Yog`ingarchilik kamayishi
 34. Obikor dehqonchilikning rivojlanganligi
 35. Chorvachilikning rivojlanganligi
 36. Tog` yonbag`irlaridagi archa va boshqa daraxtlarning kesilishi nimaga olib keladi?
 37. Buta va o`simliklarning rivojlanishiga
 38. Yaylovlarning kengayishiga
 39. Buloq suvlarining ko`payishiga
 40. Tuproq yuvilishi kuchayishiga
 41. O`rta Osiyoda tabiatni, o`simlik va hayvonlarning yo`qolib borayotgan turlarini saqlab qolish maqsadida XX asrning ikkinchi yarmidan ……… tashkil etildi?
 42. O`rta Osiyoda suv tanqisligi ayniqsa …………. Da bu muammo keskin tus olgan
1 2 3 4 5 6 7 8
C A C B A C D D

9.qo‘riqxona, milliy bog‘ va buyurtmaxonalartashkil etildi.

10. Ayniqsa, O‘zbekiston,Turkmaniston, Qozog‘istonda bu muammo keskin tusolgan.

Mavzu: 34 darsTAKRORLASH

Mavzu: 35 darsO‘ZBEKISTONNING GEOGRAFIKO‘RNI, CHEGARALARI VAMAYDONI

1. O`zbekiston O`rta Osiyoning qaysi qismida joylashgan

a) shimolida

b) markazida

c)janubida

d) markaziy va g`arbiy qismida

2. O`zbekistonning shimoliy nuqtasi qaysi kenglikda joylashgan?

a) 370 111 shimoliy keng

c) 450 311 shimoliy keng

b) 450 341 janubiy keng

d) 730 101 sharqiy kenglik

3. O`zbekistonning g`arbiy nuqtasi qayerdan o`tgan?

a) ustyurt platosi

b) Farg`ona vodiysi

c) ustyurtning shimoli-sharqidan

d) Amudaryo qirg`ogidan

4. O`zbekistonning shimoliy va janubiy chekka nuqtalari orasidagi masofa?

a) 1400 km

b) 1200 km

c) 952 km

d) 925 km

5. O`zbekistonning sharqiy va g`arbiy chekka nuqtalari orasidagi masofa?

a) 1400 km

b) 1200 km

c) 952 km

D)925

6. O`zbekiston bilan taxminan bir kenglikda joylashgan davlatlar?

a) Fransiya, Italiya, Yugoslaviya, Germaniya

b) Ispaniya, Italiya, Fransiya, Turkiya

c) Ispaniya, Italiya, Gretsiya

d) Ispaniya, Yugoslaviya, Gretsiya, Avstraliya

7. Nima uchun O`zbekistonning shimoliy qismida sovuq havo massalari bemalol kirib keladi?

a) Shimoliy Muz okeani yaqin bo`lgani uchun

b) Shimoliy qismi ochiq bo`lgani uchun

c) Atlantika okeani ta’siri tugayli

d) shamollar tez esgani tufayli

8. Ozbekistonning Afg`oniston bilan chegarasi Amudaryo orqali necha km?

a) 200 km

b)150km

c) 120 km

d)100km

9. O`zbekiston maydoni bo`yicha O`rta Osiyo davlatlari orasida nechanchi o`rinda turadi?

10. Okean sathidan – 12 metr pastda joylashgan botiq?

1 2 3 4 5 6 7 8
B C A D A C B D

9.Uchinchi

 1. Mingbuloq

36.Mavzu: O’zbekiston yer yuzasi tuzilishi.

1. O’zbekiston hududining yer yuzasi tekislik va tog’lik qismlarga bo’linadi. Ularning ulushi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping. A) 71,7% tekislik, 27,3% tog’lik B) 76,4% tekislik,23,6% tog’lik C) 75,5% tekislik ,25,5% tog’lik D) 78,7% tekislik, 21,3% tog’lik

2. O’zbekistonning past qismi okean sathidan 60-100 m balandlikda bo’lib, qaysi hududlarda joylashgan? A)Amudaryoning quyi qismi, Orol dengizi atroflari B) Ustyurt platosi, Quyi Amudaryo C) Markaziy Qizilqum, Orolbo’yi hududlari D) Qarshi cho’li, Janubi-G’arbiy Qizilqum

3. Ustyurtdagi qaysi hududning mutloq balandligi 290 m ni tashkil etadi? A) Kassarma ko’tarilmasi B) Markaziy Ustyurt balandligi C) Shimoliy Ustyurt bukilmasi D) Qorobovur qirlari

4.Mingbuloq botig’i dengiz sathidan qancha past? A) 10 m B) 12 m C) 15 m D) 17 km

5.Tyanshan tog’ining qaysi tarmoqlari O’zbekiston doirasida joylashgan ? A) Sharqiy B) G’arbiy C) Markaziy D) Shimoliy

6.Gilli cho’llarni toping. A) Mirzacho’l ,Qarnob B)Qarshi, Malik C) Nishon ,Sandiqli D) A va B

7.Talas tog’ining eng baland cho’qqisi Manasning balandligi qancha? A)4482 B) 4643 C)4622 D)4425

8.Qaysi tog’ tizmasining eng baland nuqtasi 1116 m ni tashkil etadi? A) Ziyovuddin-Zirabuloq B)Chaqilkalon C)Nurota D) Bobotog’

Savollar

9. Ohangaron platosi qaysi tog’ tizmalari orasida joylashgan? 10.Nurota tog’i qanday qismlardan iboratю

Savollar 1 2 3 4 5 6 7 8
t-javob D A D B B D A A

J: Chotqol va Qurama

J: Shimoliy Nurota va Janubiy Nurota

37.Mavzu: O’zbekiston geologik tuzilishi.Foydali qozilmalari.

1.O’zbekistonning geologik tuzilishida orogen va plitali tektonik tuzilmalar qaysi tog’ burmalanishida sodir bo’lgan? A) kaledon va baykal B) gersin va alp C)mezozoy va gersin D) kaledon va alp

2.Qaysi tog’ burmalanishi davrida O’zbekistondagi baland tog’ tizmalari vujudga kelgan? A)kaledon B) mezozoy C)gersin D) baykal

3.O’zbekiston hududi qaysi davrda oxirgi – chuqurligi 200 m dan oshmagan dengiz ostida bo’lgan ? A) Paleogen B) Neogen C) Bo’r D) Trias

4.Butun neogen davri davomida sodir bo’lgan ko’tarilish-pasayish jarayonlari natijasida tog’ oralig’idagi botiqlarda to’plangan cho’kindi tog’ jinslarining qalinligi qanchaga yetgan? A)500 m B)1000 m C) 1500 m D) 2000 m

5. O’zbekiston hududidagi eng kuchli zilzilalar necha ballda sodir bo’ladi? A) 8- 9 ball B) 8-10 ball C) 9-11 ball D) 7-8 ball

6.O’zbekistonda foydali qazilma konlarini qidirib topishga katta hissa qo’shgan o’zbek geolog olimlarini toping? A) H.M. Abdullayev,I.H. Hamroboyev B) H. Hasanov , K.Z.Zokirov C) N.A.Kogay,N.D.Dolimov D) T.Zohidov,M .Qoriyev

7.Mingbuloq neft koni qachon ochilgan ? A)1990-yili B)1880-yili C) 1993-yili D) 1992-yili

8.Qizilqumda joylashgan yirik oltin konlarini toping? A) Muruntog’ , Ko’kpatas B) Zarmitan ,Qo’shbuloq C) Qizilolma, Chodak D) Yangiobod,Oltinkon

Savollar:

9.Qalmoqqir , Sariqcheku,Dalnoye qanday foydali qazilma konlari, ular qayerda joylashgan?

10.Shoxpaxta va Kuanish singari gaz konlari qaysi hududda joylashgan?

Savollar 1 2 3 4 5 6 7 8
t-javob B C A B B A D A

J: mis , Toshkent viloyati

J: U styurtda

38. Mavzu: O’zbekiston iqlimi.

1. O’zbekiston iqlimining hosil bo’lishida qaysi omillar asosiy ro’l o’ynaydi? A) geografik o’rin , yer yuzasi holati B) quyosh radiatsiyasi, atmosfera sirkulyatsiyasi C) kishilarning xo’jalik faoliyati D) barcha javoblar to’g’ri

2. O’zbekiston janubida yoz oylarida quyosh necha gradus burchak ostida nur sochadi? A) 760 B) 830 C) 720 D) 79 0

3.O’zbekiston janubiy hududlarida quyosh uning shimoliy hududlariga nisbatan necha soat ko’proq nur sochib turadi? A) 400-500 soat B) 200-300 soat C) 500-600 soat D) 600-700 soat

4. O’zbekistonda yil davomida har bir sm2 yuza Quyoshdan shimolda …. Kkal, janubda …. Kkal radiatsiya oladi? A) 130; 160 B) 120; 150 C) 140 ; 180 D) 135; 170

5.Kontinental iqlimning o’ziga xos xususiyatlarini toping? 1) osmon nihoyatda ochiq va quyoshli; 2)harorat nihoyatda yuqori; 3)yillik yog’in miqdori kam ; 4) potensial bug’lanish katta ; 5) yoz uzoq , qish esa qisqa bo’ladi; 6) yillik va sutkalik haroratning farqi deyarli bir xil . A) 1 2 3 4 5 6 B) 1 3 4 5 C) 1 2 3 5 6 D) 1 2 3 4 5

6.O’zbekiston hududida yiliga tushayotgan Quyosh energiyasining miqdori qancha ko’mir ekvivalentiga teng? A) 30 mlrd t B) 25 mlrd t C) 40 mlrd t D) 50 mlrd t

7. O’zbekiston hududida qishda shamollar yo’nalishi qanday jarayonlar ta’sirida sodir bo’ladi? A) Sibir antisikloni va Turon tekisligi janubidagi siklonlar B) Sibir antisikloni C)Arktika havo massalari D) Mo’tadil havo massalari

8. Qishda yurtimiz hududiga qaysi yo’nalishdan Sibir antisikloni havo massalari kirib keladi? A) shimoldan B) shimoli – g’arbdan C) shimoli – sharqdan D) barchasi to’g’ri

Savollar:

9. O’zbekiston hududiga qishda shimoldan qanday havo massalari kirib keladi? 10.O’zbekistondagi eng ko’p yog’in qayerda kuzatiladi?

Savollar 1 2 3 4 5 6 7 8
t-javob D A A A D A A C

J: Arktika havo massalari

J:G’arbiy Tyanshanning nam havoga ro’para bo’lgan yonbag’irlarida

39. Mavzu: Yil fasllari. Iqlim resurslari.

1.YozdaO’zbekistonhududi , xususanuningtekislikqismijudaisibketishioqibatida ….vujudgakeladi? A) Termik depressiya B) termik o’choq C) termik sirkulyatsiya D) termoradiaksiya

2. O’lkaning janubi- sharqida qor qoplami necha kun saqlanadi? A) 90-100 kun B ) 40-50 kun C) 10-15 kun D) 20-25 kun

3.O’zbekistonning tog’li qismi bir yilda necha kun yog’inli bo’ladi? A) 35-40 kun B ) 70-90 kun C) 90-100 kun D) 80-90 kun

4. O’zbekistonda bug’lanishning 80-85 foizi qaysi oylarga to’g’ri keladi ? A) may – oktabr B) aprel – sentabr C) iyun- oktabr D) may- sentabr

5. << Qish chillasi>> qishning qaysi kunlarini o’z ichiga oladi? A) 22-dekabr – 2- fevral B) 26- dekabr -5-fevral C) 25-dekabr-4- fevral D) 28 – dekabr -7- fevral

6. Tog’larda qish fasli qancha davom etadi? A) 2-3 oy B) 3-4 oy C) 4-5 oy D) 1-2 oy

7.Qorning o’rtacha qalinligi hududlarda qancha ekanligini toping ? 1)60 sm 2)10-20 sm 3) 1-8sm a)tekislik , b)tog’oldi, c)tog’ A) 1-b, 2-c, 3-a B) 1-c, 2-a ,3-b C) 1-a, 2-c , 3-b D) 1-c, 2-b,3-a

8.Bahorda yillik yog’inning qancha qismi tushadi? A) 30% B) 25% C) 40% D) 45%

Savollar:

9.Toshkentda yoz davomiyligini toping.

10.O’zbekiston hududida esadigan mahalliy shamollarni aniqlang .

Savollar 1 2 3 4 5 6 7 8
t-javob B C B A B B D C

9: 17- aprel – 5- oktabr.

10: tog’-vodiy , bekobod( xavos) qo’qon, afg’on

Mavzu: 40 dars O‘ZBEKISTONNING ICHKI SUVLARI VA SUV BOYLIKLARI

1. O`zbekistonda 4500 metr balanddan boshlanuvchi daryolar?

a) Amudaryo, Zarafshon, So`x, Isfara

b) Chirchiq, Norin, Zarafshon, So`x

c) Chirchiq, So`x, Isfara, Govasoy

d) Sirdaryo, Amudaryo, So`x, Norin

2. Muzliklar va doimiy qorlarni erishidan to`yinadigan daryolar?

a) Sirdaryo, Amudaryo, So`x, Norin

b) Chirchiq, So`x, Isfara, Govasoy

c) Chirchiq, Norin, Zarafshon, So`x

d) Amudaryo, Zarafshon, So`x, Norin

3 Sirdaryo, Norin, Qoradaryo necha metr balanddan boshlanadi?

a) 2400 m

b) 3600 m

c) 3400 m

b) 4500 m

4 . Zominsuv va Sherobod daryolari necha metr balanddan boshlanadi?

a) 1000 m

b) 2000 m

c) 3000 m

d) 4000 m

5. . Respublikamizning qaysi qismidagi daryolar qishda muzlamaydi?

a) shimol

b) g`arb

c) sharq

d) janub

6. O`rta Osiyoning eng sersuv daryosi?

a) Sirdaryo

b) Amudaryo

c) Zarafshon

d) Qashqadaryo

7. Amudaryoni qadimda arablar qanday atashgan?*

a) Jayxun

b) Omul

c) Oqsu

d) Sayxun

8.Yunonlar Yaksart deb qaysi daryoni atashgan?

a) Amudaryo

b) Sirdaryo

c) Surxondaryo

d) Zarafshon

9. Chirchiq daryosining uzunligi?

10. Chirchiq daryoning to`yinish mabai?

1 2 3 4 5 6 7 8
a d c b d b a b
 1. 397 km
 2. qor-muz

Mavzu: 41 dars KO‘LLARI, SUV OMBORLARI VA YEROSTI SUVLARI

 1. O‘zbekistondagitektonik yo‘l bilan vujudga kelgan eng katta ko‘l qaysi?
 2. Orol
 3. Iskandarko`l
 4. Dengizko`l
 5. Aydarko`l
 6. Ko`llar ko`proq qayerlarda joylashgan?
 7. Daryo vodiyylari bo`ylab
 8. Tog` yonbag`irlarida
 9. Tekisliklarda
 10. To`g`ri javob yo`q
 11. Tog`larda uchramaydigan ko`l turi qaysi?
 12. Qoldiq
 13. Tektonik
 14. To`g`on
 15. Morena
 16. yer betiga yaqin joylashgan suvlar qanday suvlar deyiladi?
 17. Grunt suvlar
 18. Artesian
 19. Termal
 20. Mineral
 21. Bosimlii suvlar ko‘proqqayerlarda to‘planadi?
 22. Birinchi suv o`tkazmaydigan qatlam ustida
 23. Qatlamlar orasida
 24. Botiqlarda
 25. Tog` yonbag`irlarida
 26. Qaysi davr yotqiziqlari orasida mineral suvlar joylashgan?
 27. Paleozoy va mezazoy
 28. Mezazoy va kaynazoy
 29. Kaynazoy, paleazoy
 30. Proterozoy va paleozoy
 31. Mineral suvlar qancha chuqurlikdan chiqadi?
 32. 1000-1500m
 33. 1500-2500 m
 34. 1500-3000 m
 35. 2000-4000 m
 36. Mineral suvlar harorati qanchaga yetadi?
 37. +40 +70°C ga
 38. +40 +80°C ga
 39. +30 +500°C ga
 40. +70 +90°C ga
 41. O‘zbekistonda …….. dan ortiq shifobaxsh mineral suv manbayi aniqlandi.
 42. shifobaxsh mineral suvlarning eng muhimlari …………….. dir.
1 2 3 4 5 6 7 8
A A A A C A C A

9. 60 dan ortiq

10. Toshkent, Chortoq,Farg‘ona, Chimyon, Jayronxona, Oltiariq va boshqa mineralsuvlaridir.

Mavzu: 42 dars O‘ZBEKISTONNING SUV BOYLIKLARIDANFOYDALANISH VA ULARNI MUHOFAZA QILISH

 1. Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda daryo suvlari bilan qancha yer sug‘orilmoqda?
 2. 4,2 mln ga
 3. 2,2 mln ga
 4. 3,2 mln ga
 5. 5,2 mln ga
 6. O‘zbekistonda yiliga o‘rtacha qanchasuvdan foydalanilmoqda?
 7. 57 km3
 8. 47 km3
 9. 37 km3
 10. 67 km3
 11. Mavjud ishlatilayotgan suvlarning necha foizi sug‘orishga ishlatilmoqda?
 12. 90 foizi
 13. 80 foizi
 14. 70 foizi
 15. 60 foizi
 16. Respublikamiz hududidagi daryolarning potensial energiyaresurslari O‘rta Osiyo daryolari energiya resurslarining necha foiziga teng?
 17. 10 foiziga
 18. 17foiziga
 19. 13 foiziga
 20. 18 foiziga
 21. Chirchiq daryosida qaysi GES qurilgan?
 22. Tuyamo`yin
 23. Chorvoq
 24. Farhod
 25. Uchqo`rg`on
 26. Ifloslangan suvlarning necha foizi sug‘oriladigan yerlarga to`g`ri keladi?
 27. 70 foizi
 28. 78 foizi
 29. 60 foizi
 30. 68 foizi
 31. Respublikamiz hududidagi daryolarning potensial energiyaresurslari qanchani tashkil etaadi?
 32. 8,8 mln kVt
 33. 7,8 mln kVt
 34. 6,8 mln kVt
 35. 98 mln kVt
 36. Ifloslangan suvlarning necha foizi sanoat hissasiga to`g`ri keladi?
 37. 15 foizi
 38. 10 foizi
 39. 28 foizi
 40. 18 foizi
 41. O`zbekistonda yiliga qancha yer osti suvlaridan foydalanilmoqda?
 42. O‘zbekiston daryolari energiyaresurslari jihatidan nechanchi o`rinda turadi?
1 2 3 4 5 6 7 8
A A A C B B A D

9. yerosti suvlari 0,5 km3

10. to`rtinchi

Mavzu: 43 dars O‘ZBEKISTON TUPROQLARI,O‘SIMLIK VA HAYVONOT DUNYOSI

 1. O`zbekostonda nechta mintaqa ajratiladi?
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. Ustyurt platosi, Qizilqumdagi past tog‘lar va Nurota tog‘ etaklaridagi toshloq cho‘llarda qanday tuproqlar tarqalgan?
 7. Sho`rxok
 8. Sho`r
 9. Qumli
 10. Sur-qo`ng`ir
 11. O‘zbekistonning yirik daryo vodiylarida qanday tuproqlari uchraydi?
 12. o‘tloq va botqoq tuproqlari
 13. Sho`r
 14. Qumli
 15. Sur-qo`ng`ir
 16. arpag‘on, lola, lolaqizg‘aldoq, qorabosh kabi o`simliklar qaysi mintaqaga xos?
 17. Cho`l
 18. Adir
 19. Yaylov
 20. Tog`
 21. yumronqoziq, qo‘shoyoq, ko‘rsichqon kabi hayvonlar qaysi mintaqaga xos?
 22. Cho`l
 23. Adir
 24. Yaylov
 25. Tog`
 26. Yozda kunduzi qumlar necha gradusgacha qizib ketadi?
 27. +75 + 80°C
 28. +55 + 60°C
 29. +65 + 70°C
 30. +60 + 70°C
 31. Okean sathidan 1000—1600 m balandliklarda qanday tuproqlar tarqalgan?
 32. Sho`r
 33. Qumli
 34. Sur-qo`ng`ir
 35. To`q tusli bo`z
 36. Yaylovdagi qaysi hayvon «O‘zbekiston Qizil kitobi»ga kiritilgan?
 37. oq tirnoqli ayiq
 38. qoplon
 39. kiyiklar
 40. qo‘ng‘ir ayiq
 41. Yaylov mintaqasi ………..dan balanddajoylashgan
 42. Cho‘l mintaqasi O‘zbekiston hududining ……………ishg‘ol qiladi.
1 2 3 4 5 6 7 8
B D A A A A D A

9. 2700—2800 m

10. 70 foizini

Mavzu: 44 dars O‘ZBEKISTONNING TABIIY BOYLIKLARI VA ULARNIMUHOFAZA QILISH

 1. O‘zbekistonda sanoat tarmoqlari va transportdan yiliga qancha chiqindilar chiqadi?
 2. 2000tonna
 3. 1500 tonna
 4. 2500 tonna
 5. 3500 tonna
 6. Qizil kitobning birinchi jildiga kiritilgan o`simliklarni belgilang?
 7. Turkiston yovvoyi noki, yovvoyi anor, Zarafshon piyozi
 8. O‘zbekiston lolasi, yovvoyi anjir
 9. yovvoyi uzum, chinnigul, mingdevona
 10. hammasi
 11. «Qizil kitob»ning ikkinchi jildidan o`rin olgan hayvonlarni ko`rsating?
 12. ko‘k sug‘ur, katta qo‘shoyoq
 13. qo‘ng‘ir ayiq, Turkiston qunduzi
 14. sirtlon, qoplon, gepard, xongul, jayron
 15. hammasi
 16. o`zbekistonda nechta qo`riqxona bor?
 17. 6
 18. 7
 19. 8
 20. 9
 21. Surxondaryo viloyatining qaysi tumanlari havosi Tojikistonning Tursunzoda shahridagi aluminiy zavodidanchiqqan zaharli ftor gazi bilan ifloslangan?
 22. Boysun va uzun
 23. Sariosiyo va Uzun
 24. Sherobod va sariosiyo
 25. jarqo`rg`on va Denov
 26. tabiiy resurslar paydo bo`lishiga ko`ra nechta guruhga bo`linadi?
 27. 2
 28. 3
 29. 4
 30. 5
 31. Tugamaydigan tabiiy resurslar keltirilgan javobni ko`rsating?
 32. Tuproq qoplami
 33. Quyosh radiatsiyasi
 34. Atmosfera havosi
 35. Shamol energiyasi
 36. O`zbekistonda nechta buyurtmaxona mavjud?
 37. 10
 38. 11
 39. 12
 40. 13
 41. O‘zbekistonda turi, soni kamayib borayotgan noyob o‘simlik va hayvonlarni hisobga oluvchi ikki jildli …………..nashr etilgan.
 42. Tabiiy resurs nima?
1 2 3 4 5 6 7 8
A D D C B A A C

9. «O‘zbekiston Qizil kitobi»

10. Inson tabiatdan oladigan barcha moddiy boyliklar — yerostiboyliklari, suv, havo, tuproq, o‘simliklar, hayvonot olamiva boshqalar tabiiy resurs (boylik) hisoblanadi

Mavzu: 45 dars TABIAT KOMPLEKSLARI TAVSIFI.O‘ZBEKISTONNING TABIIY GEOGRAFIK OKRUGLARI

 1. O`zbekiston hududi relyefi jihatidan necha qismga bo`linadi?
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. O`zbekiston tekislik qismining yeryuzasi okean sathidan taxminan qancha metr balandlikda joylashgan?
 7. 200-250 metr
 8. 300-350 metr
 9. 400-500 metr
 10. 100-250 metr
 11. O ‘ z b e k i s t o n n i n g t e k i s l i k q i s m i nechta tabiiy geografik okrugga bo‘linadi?
 12. 5
 13. 6
 14. 7
 15. 8
 16. O ‘ z b e k i s t o n n i n g t e k i s l i k q i s m Iga kirmaydigan okrugni belgilang?
 17. Ustyurt
 18. Quyi Amudaryo
 19. Quyi Zarafshon
 20. O‘rta Zarafshon
 21. O‘zbekistonning tog‘oldi va tog‘li qismi nechta tabiiy geografik okrugga bo‘linadi?
 22. 6
 23. 7
 24. 8
 25. 9
 26. O‘zbekistonning tog‘oldi va tog‘li qismiga kirmaydigan okrugni belgilang?
 27. Surxondaryo,
 28. Qashqadaryo,
 29. Quyi Zarafshon
 30. O‘rta Zarafshon
 31. O‘zbekistonning eng shimoli g‘arbida joylashgan okrugni belgilang?
 32. Ustyurt
 33. Qizilqum
 34. Quyi Amudaryo
 35. Orol
 36. Ustyurtda eng past harorat qanchani tashkil etgan?
 37. –38°C
 38. –33°C
 39. –30°C
 40. –42°C
 41. Ustyurtdagi tik jarliklar qanday ataladi?
 42. Yillik yog`in G‘arbiy Tyanshan tog‘larida ………….. atrofida bo‘ladi.
1 2 3 4 5 6 7 8
C D A D A C A A

9. chink

10. 800—900 mm

Mavzu: 46 dars CHIRCHIQ-OHANGARON TABIIY GEOGRAFIKOKRUGI

1. Chirchiq – Ohongaron o`lkasi bilan Farg`ona o`lkasi o`rtasidagi chegara qaysi tizma orqali o`tadi?

a) ugom

b) piskom

*с)qurama

d) talas

2. Dalverzin cho`li qaysi rayonda joylashgan?

a) Zarafshon

b) Mirzacho`l

*c)Chirchiq – Ohongaron

d) Quyi Amudaryo

3 . Qaysi erada Chirchiq – Ohongaron vodiysini dengiz qoplagan?

a) kaynazoy

* b) mezazoy

c) neogen

d) palezoy

4. Chirchiq – Ohongaron vodiysining eng g`arbi qaysi tizma joylashgan?

a) Qurama

b) Chotqol

c) Ko`ksuv

*d) Ugom

5. Manas cho`qqisining balandligi qancha?

*a) 4484 m

b) 4580 m

c) 4348 m

d) 4380 m

6. Sayram cho`qqisining balandligu qancha?

a) 4148 m

* b) 4236 m

c) 4338 m

d) 4265 m

7. Chotqol daryosi bilan Ko`ksuv daryosi oralig`ida qaysi tog` joylashgan?

a) Qurama

b) Chotqol

* c) Ko`ksuv

d) Ugom

8. Ohangaron platosi qaysi tog`lar orasida joylashgan?*

a) Chotqol – Qurama

b) Ugom Piskom

c) Katta va kichik Chimyon

d) Ugom Qurama

9.Qurama tog`i bilan Sirdaryo oralig`ida n ima joylashgan?

10. Chirchiq qaysi daryolarning qo`shilishdan hosil bo`lgan?

1 2 3 4 5 6 7 8
c c b d a b c a

9. Dalvarzin cho`li

10. Chotqo va Piskom

Mavzu: 47 dars IQLIMI, SUVLARI, TUPROQLARI,O‘SIMLIKLARI VA HAYVONOT DUNYOSI

1. Chirchiq – Ohongaron o`lkasining quyi qismida tarqalgan tuproq?

a) sur-qo`ng`ir

b) jigarrang

c) bo`z

d) sho`rxok

2. Yuneskoning qizil kitobiga kiritilgan hayvonlar?

a) irbis

b) malla sugur

c) g`urrak

d) irbis , malla sugur

3. Chirchiq-Ohangaron okrugning eng yirik daryosi qaysi?

A. chotqol

B. ugom

C. piskom

D. chirchiq

4. Chirchiq-Ohangaron okrugida eng sovuq harorat qaanchani tashkil qiladi?

A. –20°C

B. –30°C

C. –35°C

D. –25°C

5. G‘arbiy Tyanshan tizmalarining nam havoga ro‘para yonbag‘irlariga qanchagacha yog‘in tushadi?

A. 1000 mm gacha

B.3000 mm gacha

C. 2500 mm gacha

D. 2000 mm gacha

6. Chirchiq-Ohangaron okrugida yog`inning asosiy qismi qaysi oylarda yog`adi?

A. bahor va qish

B. bahor va kuz

C. yoz va qish

D. bahor va kuz

7. Chirchiq-Ohangaron okrugida tashkil qilingan biosfera qo`riqxonasi qaysi?

A.Ugom

B. Pskom

C. chotqol

D. Qurama

8. 2500 m dan yuqoridagi subalp va alp o‘tloqlarida uchraydigan o`simliklarni belgilang?

A. taran, qiziltikan, Alp lolasi

B. bodom, do‘lana, zirk, archa

C. kakra, bo‘tako‘z, marmarak, sariqchoy

D. rang, qo‘ng‘irbosh, bug‘doyiq

9. Chirchiq-Ohangaron tabiiy geografik okrugining eng yirik ko`li qaysi?

10. Chirchiq daryosi tekislikka chiqqach,unga o‘ng tomondan ……………. Qo`shiladi?

1 2 3 4 5 6 7 8
C D D B D A C A

9. shovulko`l

10. Qizilsuvsoy, Qoraqiyasoy, Oqtoshsoy

Mavzu: 48 dars FARG‘ONA TABIIY GEOGRAFIK OKRUGI

1. “O`zbekiston durdonasi” deb qayer aytiladi?

a) Chirchiq

b) Toshkent

c) Samarqand

d) Farg`ona

2. Farg`onaokrugi qaysi tomondan Mo`g`iltog` va Qurama tog`lari bilan o`raglan?

a) janub

b) Shimoli-G`arb

c) Janubi – Sharq

d) Shimol

3. Farg`ona okrugijanubdan qaysi tizma bilan o`ralgan?

a) Oloy

b)Turkiston

c) Qurama

d) Oloy ,Turkiston

4 . Farg`ona okrugiG`arbdan Sharqqa tomon qanchaga chizilgan?

a) 300 km

b) 350 km

c)370 km

d) 400 km

5. Farg`ona okrugining eng tor yeri necha kilometr?

A. 8 km

B. 9 km

C. 10 km

D. 11 km

6. Farg`ona okrugining sharqida mutlaq balandlik qanchani tashkil etadi?

A. 450 m

B. 500 m

C. 550 m

D. 600 m

7. Farg`ona okrugining eng tor yeri qanday ataladi?

A. Xo‘jand darvozasi

B. Farg`ona darvozasi

C. Toshkent darvozasi

D. Vodiy darvozasi

8. Farg`ona okrugining xaritadan korinishi qanday shaklda?

A. bodom

B. oval

C.aylana

D. uchburchak

9. Farg`ona botig`ining markaziy qismida . …………….. cho`llari bor.

10. Farg`ona vodiysidagi tog`lar asosan qaysi erada paydo bo`lgan?

1 2 3 4 5 6 7 8
D B D C A B A A

9. Yozyovon va Qoraqalpoqcho‘llari

10. paleozoy

Mavzu: 49 darsIQLIMI, SUVLARI, OUPROQLARI,O‘SIMLIKLARI VA HAYVONOT DUNYOSI

1 . Farg`onada yanvar oyining o`rtacha harorati qancha?

a) -70 C

b) – 40 C

c) -30 C

d) -20 C

2.Farg`ona okrugida iyul oyiing o`rtacha harorati qancha?

a) +26 +270 C

b) +20 + 250 C

c)+22 +240 C

d) +21 +260 C

3. Farg`ona okrugida vegetatsiya davri qancha kun davom etadi?

a) 210-230 kun

b) 190-210 kun

c) 200-220 kun

d) 230-240 kun

4. Farg`ona okrugida yog`in miqdori qancha?

a) 100-200 mm

b) 98-226 mm

c) 86-120 mm

d) 250-300 mm

5. Farg`ona okrugida qor necha kun erimaydi?

a) 40-45 kun

b) 30-35 kun

c) 30-38 kun

d) 38-42 kun

6. Norin daryosining uzunligi?

a) 600 km

b) 578 km

c) 630 km

d) 610 km

7. Tor va Qora G`ulja daryolarining qoshilishidan qaysi daryo hosil bo`ladi?

a) Qoradaryo

b) Norin

c) Moylisuv

d) Isfara

8. Norin daryosining to`yinish manbaini aniqlang?

a) muz va qor

b) yomg`ir

c)qor va muz

d) aralash holda

9. Farg`ona o`lkasining qumli yerlarida qanday o`simlik o`sadi?

10.Farg`ona okrugidagi eng katta va sersuv daryolar —……………………. hisoblanadi

1 2 3 4 5 6 7 8
c a d b c b a c

9. juzg`un, saksovul

10. Norin,Qoradaryo va Sirdaryo

Mavzu: 50 dars MIRZACHO‘L TABIIY GEOGRAFIK OKRUGI

 1. Mirzacho`l o`lkasining qaysi qismida Turkiston, Morguzar, Nurota tog` tizmalari joylashgan?
 2. Shimol
 3. Janub
 4. Sharq
 5. G`arb
 6. Mirzacho‘l tabiiy geografik okrugi, asosan, Sirdaryo bilan ……….. oralig‘ida joylashgan
 7. Arnasoy ko‘li
 8. Morguzar tog`i
 9. Nurota tog`i
 10. Turkiston tog`i
 11. Mirzacho‘l tabiiy geografik okrugi shimolda qaysi davlat bilan chegaradosh?
 12. Qirg`iziston
 13. Tojikiston
 14. Qozog`iston
 15. Turkmaniston
 16. Mirzacho‘l tabiiy geografik okrugining janubidagi tog`lar qaysi erada paydo bo`lgan?
 17. Proterozoy
 18. Paleozoy
 19. Mezozoy
 20. Kaynazoy
 21. Mirzacho‘l tabiiy geografik okrugidagi yemirilgan tog`lar qaysi tog` burmalanishida qayta ko`tarilgan?
 22. Gersin
 23. Alp
 24. Kaledon
 25. Mezozoy
 26. Turkiston tizmasining davomi qaysi tog` hisoblanadi?
 27. Morguzar tog‘i
 28. Nurota togi
 29. Chotqol
 30. Qurama
 31. Sangzor vodiysining eng tor joyi qanday ataladi?
 32. Sardoba
 33. Ilono`tdi
 34. Xojand
 35. Sangardak
 36. Nurota tog` tizmasining eng baland cho`qqisi necha metr?
 37. 2621 m
 38. 3476 m
 39. 2643 m
 40. 1894 m
 41. Nurota tog‘ining sharqiyqismini ……………tog‘i deb atashadI.
 42. Okrugning janubi va janubi g‘arbda …………… tog‘ tizmalari joylashgan.
1 2 3 4 5 6 7 8
B A C B B A B A

9. Qo‘ytosh

10. Turkiston, Morguzar, Nurota

Mavzu: 51 dars IQLIMI, SUVLARI, TUPROQLARI, O‘SIMLIKLARI VAHAYVONOT DUNYOSI

1. Mirzacho`l okrugida iyul oyining o`rtacha harorati qancha?

a) 40-420 C

b) 26-280 C

c) 25-300C

d) 22-250 C

2. Mirzacho`lning tekislik qismida yog`inga nisbatan bug`lanish necha baravar ko`p?

a) 2-2,5

b) 3-3,5

c) 3,5 – 4

d) 4- 4,5

3. Sirdaryo Mirzacho`lning qaysi qismida oqib o`tadi?

a) shimoli – g`arb

b) shimoli – sharq

c) janubi – g`arb

d) janub

4. Sangzor daryosi qaysi tizmadan boshlanadi?

a) Oloy

b) Nurota

c) Turkiston

d) Morguzar

5. Sangzor daryosining uzunligi qancha?

a) 132 km

b) 123 km

с)135 km

d) 140 km

6. Mirzacho`lning shimoli-g`arbida joylashgan ko`llar?

a) Tuzkon, Anrasoy

b) Arnasoy, Shovulko`l

c) Sho`rko`l, Dengizko`l

d) Sho`rko`l, Tuzko`l

7. Mirzacho`lning qaysi qismida qumliklar mavjud?

a) shimoli-sharqi

b) shimoli-g`rabi

c) janubi-sharq

d) janubi – g`rab

8. Rovotsoy, Sayxonsoy, Turkmansoy qaysi tizmadan boshlanadi?

a) Nurota

b) Turkiston

c) Morguzar

d) Oloy

9. Mirzacho‘l okrugining asosiy qismini ………………. tuproqlar egallagan.

10. Sangzor daryosida …………… suv ombori qurilgan?

1 2 3 4 5 6 7 8
B D B C B A A B

9. sug‘orma och bo‘z vabo‘z-o‘tloq

10. Jizzax

Mavzu: 52 dars O‘RTA ZARAFSHON TABIIY GEOGRAFIK OKRUGI

 1. O`rta Zarafshon okrugining shimoliy chegarasi qaysi tog`dan o`tadi?
 2. Nurota
 3. Chaqilkalon
 4. Qoratepa
 5. Ziyovuddin
 6. O`rta Zarafshon okrugi sharqda qaysi davlat bilan chegaradosh?
 7. Tojikiston
 8. Qirg`iziston
 9. Turkmaniston
 10. Qozog`iston
 11. O`rta Zarafshon okrugi qaysi davrda quruqlikka aylangan?
 12. Paleogen
 13. Neogen
 14. Antropogen
 15. Silur
 16. O`rta Zarafshon okrugi relyefi qaysi tomonga pasayib boradi?
 17. Sharqdan g`arbga
 18. G`arbdan sharqqa
 19. Shimoldan janubga
 20. Janubdan shimolga
 21. Nurota tizmasining eng baland cho`qqisi qanday ataladi?
 22. Zarkosa
 23. Hayotboshi
 24. Oqtov
 25. Qoratov
 26. Nurota tizmasining ortacha balandligi qancha?
 27. 1000 m
 28. 1500 m
 29. 2000 m
 30. 2500 m
 31. Samarqand botig‘I qaysi tomonga pasayib boradi?
 32. Sharq
 33. Shimol
 34. Janub
 35. G`arb
 36. O`rta Zarafshon okrugidagi tog`lar qaysi burmalinish davrida burmalangan?
 37. Mezazoy
 38. Baykal
 39. Alp
 40. Gersin
 41. Xazar yo‘lagidang‘arbga o‘tgach, Zarafshon vodiysi yana kengayib, pasayib, …… vohasini hosil qiladi.
 42. Samarqand shahri yaqinida mutlaq balandlik qanchaga teng?
1 2 3 4 5 6 7 8
A A B A B B A D

9. Buxoro

10. 700-750 metr

Mavzu: 53 dars IQLIMI, ICHKI SUVLARI, TUPROQLARI, O‘SIMLIKQOPLAMI VA HAYVONOT DUNYOSI

 1. O‘rta Zarafshon okrugida sovuq bo‘lmaydigan kunlar bir yilda qanchani tashkil qiladi?
 2. 213—215 kunni
 3. 223—235 kunni
 4. 233—235 kunni
 5. 210—215 kunni
 6. Vegetatsiya davridagi ijobiyharoratning yig‘indisi O`rta Zarafshon okrugida qanchani tashkil etadi?
 7. 4300—5000°C
 8. 3300—4000°C
 9. 2300—3000°C
 10. 2000—3000°C
 11. Navoiyda o`rtacha balandlik necha metr?
 12. 320 m
 13. 347 m
 14. 385 m
 15. 360 m
 16. O‘rta Zarafshon okrugining eng yirik daryosi qaysi?
 17. Zarafshon
 18. Ko`ksuv
 19. Fandaryo
 20. Mastchoh
 21. Zarafshon daryosi qaysi muzlikdan boshlanadi?
 22. Fedchenko
 23. Ko`ksuv
 24. Zarafshon
 25. Federko
 26. Zarafshon daryosiga tog`li qismida qancha irmoq qo`shiladi?
 27. 150 ta
 28. 170 ta
 29. 180 ta
 30. 200 ta
 31. Zarafshon daryosining to`yinish manbai qanday?
 32. Muz-qor
 33. Qor-muz
 34. Yer osti suvlaridan
 35. Qor-yomg`ir
 36. Zarafshon qo`riqxonasi qachon tashkil qilingan?
 37. 1965 yil
 38. 1970 yil
 39. 1975 yil
 40. 1980 yil
 41. Zarafshon okrugining quyi qayirlarida ……………… kabi to`qay o`simliklari uchraydi.
 42. O‘rta Zarafshon okrugida yog‘in miqdori ……………. tomon ortib boradi
1 2 3 4 5 6 7 8
A A B A C D A C

9. qamish, ro‘vak, yulg‘un, tol

10. g‘arbdan sharq

Mavzu: 54 dars QASHQADARYO TABIIY GEOGRAFIK OKRUGI

1. Qaysi o`lkaning shimoliy chegarasi Qoratepa, Zirabuloq, Zuyovuddin tog`lari orqali o`tadi?

a) Farg`ona

b) Zarafshon

*с) Qashqadaryo

d) Surxondaryo

2. Qashqadaryo o`lkasi bilan Turkmaniston o`rtasidagi chegara qayerdan o`tadi?

a) Sandiqliqum

* b) Dezgizko`l

c) Jarqoq

d) Boysun tog`laridan

3. Qashqadaryo o`lkasi relyefi qaysi tomonga pasayib boradi.

a) shimoliy janubda

b) sharqdan g`arbga

c) janubdan shimolga

*d) g`arbga va janubi g`arbga

4. Chaqirkalon tog`i qaysi tizmaning g`arbiy davomi hisoblanadi?.

a) Hisor

* b) Zarafshon

c) Qora tepa

d) Turkiston

5. Zebon cho`qqisining balandligini toping?

*a) 2336 m

b) 2240 m

c) 2106 m

d) 2002 m

6. Qashqadaryo tabiiy geografik okrugining qaysi tomonida Qarshi cho`li joylashgan?

A. shimolida

B. janubida

C. g`arbida

D. sharqida

7. Qashqadaryo okrugining tog`lari qaysi burmalanishda burmalangan?

A. baykal

B. gersin

C. Alp

D. kaledon

8. O`rta Osiyodagi eng chuqur g`or qaysi?

A. Amur

B. Temurlang

C. Kili

D. Dovon

9. Qashqadaryo okrugining sharqida qaysi tog tizmasi joylashgan?

10. Qashqadaryo okrugi bilan Surxondaryo okruglarini qaysi tog ajratib turadi?

1 2 3 4 5 6 7 8
A A B A C D A C

9. Hisor tog`lari

10. Boysun

Mavzu: 55 dars IQLIMI, SUVLARI, TUPROQLARI VAHAYVONOT DUNYOSI

1 Qashqadaryo o`lkasining tekislik qismida yanvar oyining o`rtacha harorati necha gradus?

a) 0 +20 C

b) -1 -20 C

c) +1 +20 C

d) -1 -30 C

2. Qashqadaryo o`lkasida sovuqsiz kunlar necha kun davom etadi?

a) 210-242 kun

b) 200-220 kun

c) 220-245 kun

d) 225-243 kun

3. G`uzordaryo qaysi tog`dan boshlanadi?

a) Chaqchar

b) Boysun

c) Shertog`

d) Suvsiz

4. Pachkamar suv ombori qaysi daryoda qurilgan?

a) Qashqadaryo

b) G`uzordaryo

c) Tanxoz

d) Yakkabog`

5. Qarshi cho`lida qanday tuproq ko`proq tarqalgan?

a) och bo`z

b) oddiy bo`z

c) sur – qo`ng`ir

d) sho`rxok

6. Qashqadaryoning aidr mintaqasi uchun xos bo`lgan tuproq?

a) oddiy bo`z

b) to`q bo`z

c) och bo`z

d) oddiy bo`z , to`q bo`z

7. Hisor qo`riqxonasi Hisor tizmasining qaysi qismida joylashgan?

a) shimol

b) janub

c) g`arb

d) sharq

8. Hisor qo`riqxonasining maydoni qancha?

a) 78 ming ga

b) 74 ming ga

c) 75 ming ga

d) 76 ming ga

9. Qashqadaryo okrugida eng issiq harorat qaysi shaharda kuzatiladi?

10. Qashqadaryo okrugining eng yirik daryosi qaysi?

1 2 3 4 5 6 7 8
a a b a a d c a

9. Qarshi

10. Qashqadaryo

Mavzu: 56 dars SURXONDARYO TABIIY GEOGRAFIK OKRUGI

1. O`zbekistonning eng janubida joylashgan tabiiy geografik o`lka?

a) Qashqadaryo

b) Surxondaryo

c) Farg`ona

d) Zarafshon

2. Surxondaryo o`lkasining garbidagi Turkmaiston bilan chegarasi qaysi tog` orqali o`tadi?

a) Ko`hitang

b) Chaqnar

c) Bobotog`

d) Hisor

3. Hisor tizmasining balandligi necha metrga yetadi?

a) 4000-4500 m

b) 4500-4600 m

c) 4500-4800 m

d) 4800-5000 m

4. Xuroson cho`qqisi qaysi tog`ning eng baland nuqtasi hisoblanadi?

a) Hisor

b) Boysun

с) Chaqchar

d) Surxontog`

5. Boysun tog`ining shimoli-sharqidagi cho`qqilari necha metrgacha yetadi?

a) 3700 m

b) 3500 m

c) 4000 m

d) 4200 m

6. Boysuntog`ning janubi – g`rabidagi tog`?

a) Surxontog`

b) Ko`hitog`

с)Bobotog`

d) Klif-Sherobod

7. Balandligi 3137 metr,, janubi – g`arbga 50 kmga cho`zilgan tog`?

a) Boysuntog`

b) Ko`hitog

c) Surxontog`

d) Chaqchar

8.Boysuntog`ning qaysi qismida Surxontog` joylashgan?

a) shimol

b) janub

c) sharq

d) g`rab

9. Zarkosa cho`qqisi joylashgan tog`?

10. Surxondaryo vodiysi shimoli – sharqdan janubi-g`arbga qanchaga cho`zilgan?

1 2 3 4 5 6 7 8
b a b c a b b c

9. Bobotog

10.170 km

Mavzu: 57 dars IQLIMI, SUVLARI, TUPROQLARI VAHAYVONOT DUNYOSI

1. Yozda havo harorati Termizda +500 C ga ko`tailgan qaysi yilda kuzatilgan?

a) 1914 yil

b) 1918 yil

c) 1925 yil

d) 1912 yil

2 . Surxondaryo o`lkasining janubidagi tekisliklarda qancha miqdorda yog`in yog`adi?

a) 133-230 mm

b) 150-175 mm

c) 140-220 mm

d) 500-600 mm

3 . To`polon daryo qancha balandlikdan boshlanadi?

a) 3500 m

b) 3600 m

c) 3700 m

d)4643 m

4. To`polondaryoning uzunligi qancha?

a) 124 km

b) 130 km

c) 135 km

d) 140 km

5. Surxondaryo o`lkasining qaysi mintaqasida rang, qo`ng`irbosh, iloq o`sadi?

a) Cho`l

b) chala cho`l

c) adir

d) yaylov

6. Yer osti suvlari yer betiga yaqin bo`lgan hududlarda qanday o`simlik o`sadi?

a) iloq

b) quyonsuyak

c) juzg`un

d) sho`ra

7. Bobotog` o`zining nimasi bilan mashhur?
a) yong`oq

b) xandonpista

c) xurmo

d) do`lana

8. Surxondaryo o`lkasidagi qo`riqxona

a) Surxondaryo

b) Zaudkamar

c) Qo`hitang

d) Surxontog`

9. Surxondaryo qo`riqxonasi necha qismdan iborat?

10. Qaysi qo`riqxona hududida Zarautkamar arxeologik yodgorligi mavjud?

1 2 3 4 5 6 7 8
A a d a a d b c

9. ikkita

10. Ko`hitang

Mavzu: 58 dars QUYI ZARAFSHON TABIIY GEOGRAFIK OKRUGI

 1. Quyi Zarafshon okrugi sharqda qaysi okrug bilan chegaradosh?
 2. Qashqadaryo
 3. Surxondaryo
 4. O`rta Zarafshon
 5. Mirzacho`l
 6. Quyi Zarafshon okrugi qaysi cho`l orqali Turkmaniston bilan chegaradosh?
 7. Qarnob
 8. Mirzacho`l
 9. Sandiqli
 10. Qoraqalpoq
 11. Quyi Zarafshonda eng ko‘p tarqalgan jinslar qaysi davrga xos?
 12. Bo`r
 13. Neogen
 14. Paleogen
 15. To`rtlamchi
 16. Gazlida kuchli zilzila qachon sodir bo`lgan?
 17. 1972 yilda
 18. 1976 yilda
 19. 1980 yilda
 20. 1984 yilda
 21. Quyi Zarafshon okrugining neft-gaz konlari qaysilar?
 22. Gazli
 23. Jarqoq
 24. Qorovulbozor
 25. Barcha javob to`g`ri
 26. Buxoro vohasini shimoli g‘arbdan qaysi cho`l o`rab olgan?
 27. Qoraqum
 28. Qizilqum
 29. Sandiqli
 30. Qarnob
 31. Buxoro vohasida Zarafshon daryosining nechta qayiri joylashgan?
 32. 3
 33. 4
 34. 5
 35. 6
 36. Quyi Zarafshon shimol va g‘arbdan qaysi okrug bilan chegaradosh?
 37. Qashqadaryo
 38. Surxondaryo
 39. O`rta Zarafshon
 40. Qizilqum
 41. Buxoro vohasi janubi g‘arbga qarab pasayib, torayib, …………… tutashib ketadi
 42. Qorako`l vohasining qaysi qismi eng baland hisoblanadi?
1 2 3 4 5 6 7 8
A C D B B B B D

9. Qorako‘l platosiga

10. shimoli-sharqida

Mavzu: 59 dars IQLIMI, SUVLARI, TUPROQLARI, O‘SIMLIKLARI VA HAYVONOT DUNYOSI

 1. Quyi Zarafshon okrugining suv manbayi qaysi daryolar hisoblanadi?
 2. Amudaryo va Zarafshon
 3. Zarafshon va Sangzor
 4. Amudaryo va Sirdaryo
 5. Sirdaryo va Zarafshon
 6. Aholini suv bilan ta’minlash maqsadida uzunligi 268 km bo‘lgan qaysi kanal qurilgan?
 7. Zarafshon
 8. Sangzor
 9. Amu-Buxoro
 10. Qorako`l
 11. Amu-Buxoro kanaliga qurilgan suv omborini aniqlang?
 12. Tuyamo`yin
 13. Chirchiq
 14. Sangzor
 15. To`dako`l
 16. Quyi Zarafshon okrugida keng tarqalgan tuproqlarni aniqlang?
 17. sur-qo‘ng‘ir
 18. qumoq
 19. taqir
 20. Barcha javob to`g`ri
 21. Buxoro va Qorako‘l vohalarida grunt suvi qancha chuqurlikda joylashgan?
 22. 2-3 metr
 23. 5-10 metr
 24. 7-8 metr
 25. 15-20 metr
 26. Buxoro va Qorako‘l vohasida vujudga kelgan zovur suvlarini sug‘oriladigan hududdan chetga chiqarib tashlash oqibatida yuzaga kelgan ko`llarni aniqlang?
 27. Sho‘rko‘
 28. Qorako‘l
 29. Parsanko‘l
 30. Barcha javob to`g`ri
 31. Quyi Zarafshon okrugida eng ko`p yog`in ……….. oylariga to`g`ri keladi?
 32. Buxoro va Qorako‘l vohalariga bir yilda ………… yog‘in tushadi
1 2 3 4 5 6
A C D D A D

7.mart —aprel

8. 100—200 mm

Mavzu: 60 dars QIZILQUM TABIIY GEOGRAFIK OKRUGI

1. Qaysi botiq okean sathida -12 m pastda joylashgan?

*a) Mingbuloq

b) Mullali

c) Qoraxotin

d) Oyoqog`ritma

2. Oqtog` cho`qqisi qaysi tog`ning eng baland nuqtasi hisoblanadi?

a) Quljuqtog`

* b) Tomditog`

c) Yetimtog`

d) Ovmunzatog`

3. Qizilqumning markazida qanday relief shakllari joylashgan?

a) barxan

b) tog`

c) botiq

* d) past tog`lar

4. Quljuqtog`ning balandligi necha metr?

*a) 785

b) 922 m

c) 568 m

d) 635 m

5. 974 metr balandlikdagi tog`?

a) Quljuqtog`

*b) Tomditog`

c) Yetimtog`

d) Ovminzatog

6 . Sulton Uvays tog`ining balandligi qancha?

*a) 473 m

b) 922 m

c) 764 m

d) 635 m

7 . Muruntog` va Ko`kpatasdan qanday foydali qazilma konlari mavjud?

a) Uran

b) gaz

*c) oltin

d) grafit va marmar

8. Qizilqumning qayeridan uran qazib olindi?

a) Muruntog`

* b) Uchquduq

c) Kaktapas

d) Toshquduq

9. Qizilqum okrugining mutlaq o`rtacha balandligi qancha?

10. Qizilqum …………. plitasida joylashgan.

1 2 3 4 5 6 7 8
a b d a b a c b
 1. 200-300 metr
 2. Turon

Mavzu: 61 dars IQLIMI, SUVLARI, ТUPROQLARI, O‘SIMLIKLARI VA HAYVONOT DUNYOSI

 1. Qizilqumda eng issiq harorat qanchaga yetadi?
 2. +48°C
 3. +40°C
 4. +44°C
 5. +50°C
 6. Qizilqum okrugida yog`in asosan qaysi faslda yog`adi?
 7. Bahor
 8. Yoz
 9. Kuz
 10. Qish
 11. Amudaryo sohillarida to‘qay landshafti va u yerdagi hayvonlarni muhofaza qilish uchun qanday qo‘riqxona tashkil etilgan?
 12. Qoraqum
 13. Sulton Uvays
 14. Qizilqum
 15. Qorako`l
 16. Qizilqumning tekislik qismida uchraydigan tuproq turini belgilang?
 17. sur-qo‘ng‘ir
 18. sho‘rxok
 19. sho‘rxok-botqoq
 20. qumoq va qumli
 21. Qaysi era yotqiziqlari orasida mineral, termik suvlar aniqlangan?
 22. Proterozoy
 23. Paleozoy
 24. Mezazoy
 25. kaynozoy

6 . Qizilqumda qumlar yuzasida harorat necha gradusgacha ko`tariladi?

a) +75 +800 C

b) +68 +720C

c) +70 +750 C

d) +45 +600 C

7. Qizilqumda yillik yog`in miqdori qancha?

a) 70-80 mm

b) 75-100mm

c) 100-110 mm

d) 85-100 mm

8. Qizilqumda qancha o`simlik turi mavjud?

a) 600 dan ortiq

b) 500 dan ortiq

c) 600 dan kam

d) 500 dan kam

9. Qizilqumning qumli cho‘llarida ………. yashaydi.

10. Qizilqumdan oqib o`tuvchi yagona daryo?

1 2 3 4 5 6 7 8
A A C D B A B A

9. qo‘shoyoq, kaltakesak, echkemar, o‘qilon

10. Amudaryyo

Mavzu: 62 dars QUYI AMUDARYO TABIIY GEOGRAFIK OKRUGI

 1. Quyi Amudaryo tabiiy geografik okrugi janubi-g`arbda qaysi davlat bilan chegaradosh?
 2. Qozog`iston
 3. Qirg`iziston
 4. Turkmaniston
 5. Tojikiston
 6. Mo‘ynoq shahri atrofidagi har gektar maydonga qancha tuzli changlar tushmoqda?
 7. 1000 kg
 8. 2000 kg
 9. 3000 kg
 10. 4000 kg
 11. Quyi Amudaryo okrugi negizida qaysi davr yotqiziqlari joylashgan?
 12. Toshko`mir
 13. Silur
 14. Devon
 15. Bo`r
 16. Тuyamo‘yin tangligidan o‘tgach okrugning kengligi qanchani tashkil qiladi?
 17. 10-12 km
 18. 25-30 km
 19. 20-25 km
 20. 5-8 km
 21. Quyi Amudaryo tabiiy geografik okrugi sharqda qaysi okrug bilan chegaradosh?
 22. Ustyurt
 23. Qizilqum
 24. Orol
 25. Quyi Zarafshon

6 . Quyi Amudaryoning maydoni qancha?

a) 50 ming kv,km

b) 48ming kv,km

c) 46ming kv,km d) 44 ming kv.km

7 . Quyi Amudaryo o`lkasi janubi – sharqdan orol dengizigacha qancha masofa cho`zilgan.

a) 400 km

b) 420 km

c) 450 km

d) 500 km

8. Pitnakning mutloq balandligini aniqlang?

a) 100 m

b) 200 m

c) 300 m

d) 400 m

9. Quyi Amudaryo okrugi qaysi era yotqiziqlaridan iborat?

10. Sulton Uvays tog‘ida ……………. koni mavjud

1 2 3 4 5 6 7 8
C A D A B A A B

9. kaynazoy

10. marmar, temir

Mavzu: 63 dars IQLIMI, SUVLARI, TUPROQLARI, O‘SIMLIKLARI VA HAYVONOT DUNYOSI

 1. Quyi Amudaryo okrugida Iyulning o‘rtacha harorati qancha?
 2. +27,0 +28,0°C
 3. +20,0 +21,0°C
 4. +22,0 +23,0°C
 5. +31,0 +32,0°C
 6. Quyi Amudaryo okrugida yog`inlar asosan qaysi faslga to`g`ri keladi?
 7. bahor
 8. kuz
 9. qish
 10. yoz
 11. Quyi Amudaryo okrugida mumkin bo‘lgan bug‘lanish yog‘inga nisbatan necha barobar ko`p?
 12. 10 barobar
 13. 15 barobar
 14. 20 barobar
 15. 25 barobar
 16. Quyi Amudaryo okrugining yagona daryosi qaysi?\
 17. Sirdaryo
 18. Amudaryo
 19. Zarafshon
 20. Qoradaryo
 21. Quyi Amudaryo okrugidagi suv omborini belgilang?
 22. Sulton Sanjar
 23. Tuyamo`yin
 24. Tuyabo`g`iz
 25. To`dako`l
 26. Amudaryo deltasidagi faunani saqlab qolish uchun qanday buyurtmaxona tashkil qilingan?

7.. Quyi Amudaryo o`lkasida o`rtacha yillik yog`in miqdori?

a) 60-80 mm *b) 80-100 mm c) 100-120 mm d) 90-105 mm

8 . Quyi Amudaryo o`lkasida yillik bug`lanish miqdori?

a) 1000 mm

b) 1500 mm

*c) 2000 mm

d) 2500 mm

1 2 3 4 5 6 7 8
b c

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *