adabiyot qo’llanma.docx

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TALIMI VAZIRLIGI

SIRDARYО VILOYAT XALQ TA’LIMI BOSHQARMASI

SIRDARYО VILOYАT PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYОRLASh VA MALAKASINI OShIRISh INSTITUTI

“TILLAR VA PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYА” KAFEDRASI

AXROROV NOSIRJON

GULISTON – 2013

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TALIMI VAZIRLIGI

SIRDARYО VILOYAT XALQ TA’LIMI BOSHQARMASI

SIRDARYО VILOYАT PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYОRLASh VA MALAKASINI OShIRISh INSTITUTI

“TILLAR VA PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYА” KAFEDRASI

AXROROV NOSIRJON

(8-SINF ADABIYOT FANIDAN MAVZULASHTIRILGAN

QISQA SAVOL- JAVOBLAR HAMDA TEST SAVOLLARI TO`PLAMI)

Ushbu to`plam 8-sinf adabiyot darsligi asosida tuzilgan bo`lib, ikki qismdan iborat. Birinchi qismda mavzulashtirilgan qisqa savol javoblar bo`lib,unda darslikda o`quvchi bilishi kerak bo`lgan eng minimal savol javoblar mavjud. 8-sinf adabiyot darsligida barcha mavzu bo`yicha umumiy qisqa savollar jami 300 dan ortiq bo`lib ular o`quvchining mavzularni yaxshi o`zlashtirishlari, zehnlarni o`stirishlari uchun yordam beradi.

Ikkinchi qismda esa choraklashtirilgan testlar bo`lib unda jami 250 dan ortiq test savollari mavjud bo`lib barchasi darslik asosida tuzilgan. Test savollari o`quvchilarning o`zlashtish qobiliyatlarini oshirish bilan birga ularning mustaqil fikrlashlarini o`stirishga yordam beradi.

Tuzuvchi : Ahrorov Nosirjon

Mirzaobod tumani 1 – iqtidorli o`quchilar

maktab-internatining ona tili va adabiyoti

fani o’qituvchisi

Muharrir : Shernazarova Risolat

SVPKQTMOI “Tillar, pedagogika va

psixologiya” kafedrasi katta o`qituvchisi.

Taqrizchilar: Umurzoq O`ljaboev

GDU professori fiologiya fanlari

doktori.

O’rinboyeva Nasiba

Sirdaryo tumani 7 -umumta’lim

maktabining ona tili va adabiyot fani

o’qituvchisi

Nashr uchun mas’ul: Abdumannop Eshmurodov

SVPKQTMOI o’quv-metodik va ilmiy

ishlar prorektori.

Yunusmetova Nasiba

«Tahririy-nashriyot» bo’limi boshlig`i

Nashrga tayyorlovchi: Sulaymonova Zulxumor

«Tahririy-nashriyot » bo’limi muharriri

Ushbu metodik tavsiya SVPKQTMOI ilmiy-metodik kengashining 2013 yil _____ _oyidagi yig’ilishining №___ qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

TEST BILAN IShLASh TAJRIBASIDAN.

O’quv fanlarining asosi xisoblangan ona tili va adabiyot fanlarini chuqur o’rganish juda katta ma’naviy ma’rifiy ahamiyatga ega. O’quvchilar ongiga shu fanlarga doir bilimlarni singdirishda rang-barang usullardan samarali foydalanilmoqda. Shulardan biri mashg’ulotlarda ta’limiy testlardan foydalanishdir.

Yangi o’quv dasturlariga ko’ra, xorij tajribalaridan kelib chiqqan xolda ona tili va adabiyot darslarida o’quvchilarning mustaqil, erkin fikrlashini o’stirishga katta e’tibor qaratib, ularga til va tafakkur uzviyligiga amal qilinmoqda huddi shu asosda ona tili va adabiyot fanlari bo’yicha optimallashtirilgan DTS uzviylashtirilgan o’quv dastur va darsliklar yaraildi. Yillar davomida to’plangan tajribalarga tayangan xolda o’quvchilar bilimini adolatli baholash, tekshirishda test usulidan foydalanish an’anasi shakllandi. Bu borada bir qator tajribalar shakllandi.

Mirzaobod tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabning ona tili va adabiyot fani o’qituvchisi Ahrorov Nosirjon hozirgi kunda test usulining yutuqlarini, tajribada sinalgan , takomillashtirilgan shakllarini ona tili va adabiyot ta’limi jarayoniga tatbiq etish va kundalik, odatiy ta’lim usuliga hamda shakliga aylantirib, samarali natijalarga erishmoqda. U test tuzishda o’quvchi shaxsiga mos ruhiy hususiyatlarni hisobga olib, qo’lga kiritilgan natijalarni, bilimlarni , mavjud imkoniyat va kamchilik nuqsonlarni har tomonlama ham miqdoriy jihatlan aniqlab beradigan diognostik taxlil qiladigan, keyingi rejalarni imkonini beradigan qisqa va ma’lum qolipga solingan sinov shaklini ishlab chiqqan.

Choraklar bo’yicha tayyorlangan test topshiriqlarida to’g’ri va noto’g’ri javoblarning mohiyatini to’g’ri talqin qilishda alohidalikka o’zaro bog’liqlikka, o’xshash va umumiylikka, e’tibor berilgan, savollarni alohida-alohida sharhlashga, o’zaro qiyoslashga, umumiy va xususiy tomonlarini aniqlashga imkoniyat beradi, o’quvchilarni mantiqiy fikrlashga yo’naltiradi.

Xulosa qilib aytganda o’qituvchi ona tili va adabiyot taxsili jarayonida test usulidan to’g’ri, unumli va o’rinli foydalanish, ularni ilmiy-metodik talablarga rioya qilgan xolda tuzish dars samaradorligini orttirishga , hamda mashg’ulotlarni hozirgi kun talabi darajasida o’tilishiga, ona tili va adabiyot ta’limi oldiga qo’yilgan ijtimoiy buyurtmani mukammal darajada bajarishga xizmat qiladi.

Shu ma’noda ushbu metodik tavsiya ona tili va adabiyot o’qituvchilari uchun mo’ljallangan bo’lib, undan ijodiy foydalanish uchun tavsiya qilinadi.

Shernazarova Risolat

SVPKQTMOI

I-bo`lim

Adabiyot darslarida qisqa savol javoblar to`plami

Mavzu: “Kuntug`mish” dostoni. Nazariy ma`lumot. Ishqiy-qahramonlik dostonlar.

1. 8-sinf «Adabiyot» darsligida keltirilgan «Kuntug’mish» dostoni varianti qaysi baxshidan yozib olingan? Ergash Jumanbulbul o’g’lidan

2. «Kuntug’mish» dostonidagi podsho Xolbekaning ismini tilga olgan odamga qanday jazo tayinlaydi? Olti oy zindonda boqtirish,tiriklay terisini shildirish,suyagini toshda chaqtirish , ustidan moy quyish

3. «Kuntug’mish» dostonida Kuntug’mish va Xolbekalar tushlarida bir-birlari bilan topishganda nimalarini almashadilar? Uzuklarini

4. «Kuntug’mish» dostonidagi Zangar shahriga kelgan Kuntug’mishga birinchi bo’lib kim uchraydi? Bir kampir

5. «Kuntug’mish» dostonida qaysi daryo nomi tilga olingan? Tajang

6. «Kuntug’mish» dostonidagi cho’ponlar «gurk» deganda nimani nazarda tutishgan? Bo’rini

7. «Kuntug’mish» dostonidagi Gurkiboy nega cho’ponlarni tashlab qochadi? Qo’ylarning uchdan ikki qismini bo’rilarga oldirib qo’yganligi uchun

8. «Kuntug’mish» dostonidagi Mohiboy nega Olim sayyodlarni tashlab qochadi? Baliq kabobning pulini qimorga boy berganligi uchun

9. «Kuntug’mish» dostonidagi Gurkiboy va Mohiboylar Zangar shahriga kelib kimga xizmatkorlikka yollanadilar? Xolmo`min yasovulboshiga

10. «Kuntug’mish» dostonida Kuntug’mish podsho bo’lgandan keyin amaldorlariga qanday talab qo ‘yadi? Amaldorlar navbat bilan jilovxonada bir hafta istiqomat qilib ketishini

11. «Kuntug’mish» dostonida kimning gapidan keyin Xolbeka Gurkiboy va Mohiboylarning o’z farzandlari ekanligini bilib oladi? Mohiboyning

12. «Kuntug’mish» dostonida Kuntug’mish Zangarga kimni podsho qilib tayinlaydi? Xolmo’minni

13. «Kuntug’mish» dostonini qanday doston turkumiga kiradi? Ishqiy

14. «Kuntug’mish» dostonida Bahragul kim edi? Xolbekaning kanizi

15. «Kuntug’mish» dostonida Zangar podshosi Xolbekaning о ‘ziga turmushga chiqishi uchun qanday chora qo’llaydi? Xolbekani tilga olgan kishini jazoga mahkum etadi

16. «Kuntug’mish» dostonida Xolbeka sovchilarga qanday shart qo ‘yadi? Nard o’ynash

17. «Kuntug’mish» dostonining bosh qahramonlari Kuntug’mish va Xolbeka orqali qanday ishonch ko’rsatib berilgan? Sof sevgi va adolat tantanasiga bo’lgan ishonch

18. «Kuntug’mish» dostonida Mohiboy va Gurkiboy Zangar shahrida onalarini birinchi marta qayerda ko’radilar? Xolmo’min yasovulboshinikida

20. «Kuntug’mish» dostonida Kuntug’mish va Xolbeka solingan xom teri necha кun deganda otning dumidan uzilib, tushib qolgan? 6 kun

21. ”Kuntug`mish” dostonida «Haqiqat izlagan senga osildi, Assalomu alaykum, doming og’ochi», – degan nola kimga tegishli? Xolbekaga

22. «Kuntug’mish» dosto

nida Kuntug’mish dorga osish uchun olib kelingan o’g’illarini nimadan so’ng tanib qoladi? Mohining so’zlaridan

23. «Kuntug’mush» dostonida Azbarxo’ja Kuntug’mishni kigiz ostiga bostirib, bolalarni tashlab ketgan joy nomini ко’rsating. Zarchaman

24. «Kuntug’mish» dostonida Kuntug’mish va Xolbekaning xom teri ichidan chiqib olishiga nima yordam bergan? Quzg’un

25. «Kuntug’mish» dostonida kim dastlab Kuntug’mish bilan do’stlashib, so ‘ng unga xiyonat qilgan? Azbarxo’ja

26. «Kuntug’mish» dostonidagi Zangar shahrining podshosi kim edi? Buvraxon

27. «Kuntug’mish» dostoni qahramonlari haqida aytilgan quyidagi fikrlarning qaysi biri noto’g’ri? 1. Kuntug’mish – Avliyoyi Qoraxonning o’g’li 2.Kuntug’mish – Qilichxon laqabli Avliyo otaning o’g’li 3.Kuntug’mish – No’g’ay podshosining o’g’li 4) Xolbeka -Zangar podshosining qizi 5. Xolbeka – Shoir vazirning qizi 6.Xolbeka – Tohir vazirning qizi : Javob – 4,6

28. “Yaxshilarning yuzin ko’rsang – jannatdir,

Yomon odam qilgan ishi – minnatdir,

Achchig’lanmay javob bergin, chirog’im,

Ot so’ramoq, zot so’ramoq sunnatdir. «Kuntug’mish» dostonidan olingan ushbu so’zlar kimga tegishli? Gurkiboyga

29. «Kuntug’mish» dostonida qaysi tasviriy vositalar asarning badiiy qimmatini oshirgan? O’xshatish, mubolag’a, kinoya

30. «Kuntug’mish» dostonida qaysi qahramon «biroz shaddod, biroz quv» edi? Mohiboy

31. «Kuntug’mish» dostonida shahzodaning kasali ishq dardi ekanligini dastlab qaysi qahramon biladi? Qushnoch

32. «Kuntug’mish» dostonida qo’llangan «shirxo’ra» so’zining ma’nosi nima? Bir onani emishganlar

33. “Kuntug`mish” dostonida Xolbekani kanizlari nima deb chaqirardilar? Oybibim

34. Kimning fikricha, O`rta Osiyoda XV-XIV asrlarda yirik dostonchilik maktablari mavjud bo`lgan? T.Mirzayev

35. Nechanchi asrda O`rta Osiyoda dostonchilikning eng gullagan davri bo`lgan deb tan olinadi? XIX-XX asrlar

36. “Alpomish” dostonining ming yilligi o`lkamizda nechanchi yil nishonlandi? 2000 -yil

37. O`lkamizda qachon “xalq baxshisi degan unvon ta`sis etildi? 2000- yil 14 -mart

38. “Kuntug`mish” dostonida kimlarning obrazisiz Kuntug`mish va Xolbekaning taqdiri to`laqonli tasavvur qilib bo`lmaydi? Zamonqul, Mullavachcha, Qosim, Xolmo`min

39. “Kuntug`mish dostonida Kuntug`mishning makoni otasining ismi va laqabi? No`gay yurti, Avliyoi Qoraxon, laqabi Qilichxon Avliyo ota

40. “Kuntug`mish” dostonida Zangar yurtining podshosi va vazirlari ularning farzandlari kim edi? Buvraxon ,Tohir vazir va Shoir vazir, Xolbeka va Xolmo`min( onasi o`ladi)

41. “Kuntug`mish” dostonida Xolbeka necha yoshida nomi olamni tutib qayergacha dong`i ketadi? 14 yoshida Dog`iston

42. “Kuntug`mish” dostonida Kuntug`mishning baxti bo`g`langandan keyin necha yildan keyin Kuntug`mish bilan uyqusida tanishadi? 4-5 yildan keyin

43. “Kuntug`mish” dostonida Kuntug`mish va Xolbekaning to`ylarini kimlar amalga oshiradilar? Chiltanlar

44. “Kuntug`mish” dostonida Xolbeka oqqizgan sandiqda nimalar bor edi? Surat,uzuk,soch tolasi

45. “Kuntug`mish” dostonida Xolbekaning rasmini ko`rib xushidan ketgan Kuntug`mish qanday tadbirdan keyin xushiga keladi? Qushnochning bir-ikki-uch piyola sharobidan keyin

46. “Kuntug`mish” dostonida Kuntug`mish Xolbekaning“Kuntug`mish” dostonida huzuriga qanday qiyofada kirib keladi? Bazzoz

47. “Kuntug`mish” dostonida Kuntug`mishning otasi Zangar yurtiga o`g`liga nimalar va kimlarni hamroh qilib jo`natadi? 40 nafar yigit va 40 xachirda zar yig`ib

48. “Kuntug`mish” dostonida xom teridan omon eson chiqqan Xolbeka va Kuntug`mish qaysi tog`da jon saqlaydi? Mug`ol tog`ida

49. “Kuntug`mish” dostonida Azbarxo`jadan aldangan Kuntug`mish kimning yordami bilan tirik qoladi? Qosim

50. “Kuntug`mish” dostonida ikki o`glidan ayrilgan Kuntug`mish boshidan o`tganlarni dastlab kimga so`zlab beradi? Cho`ponga

51. “Kuntug`mish” dostonida Mohiboyni baliq ichidan kim qutqarib oladi? Olim sayyod

52. “Kuntug`mish” dostonida Mohiboy va Gurkiboy zangar shahridan 8 kun yo`l yurib qayerga yetib keladi? Olatog`

53. “Kuntug`mish” dostonida Mohiboy va Gurkiboy qayerdan podshoning yilqilarini o`girlagan edi? Oqsuvdan

54. “Kuntug`mish” dostonida podshoning yilqisining o`girlagan Mohiboy va Gurkiboyni qo`lga tushirgani qancha lashkarlar yo`lga tushadi? 12 ming lashkar

55. “Kuntug`mish” dostonida Kuntug`mish nima sababdan Azbarxo`jani o`ldirmadi? Qur’onni o`rtaga qo`yib qasam ichganligi uchun

56. “Kuntug`mish” dostonida bir necha yildan beri tagzaminga kirib ,toat-ibodatga mashg`ul bo`lgan obraz? Qoraxon podsho

57. “Kuntug`mish” dostonida Azbarxo`ja ovqat va non berish uchun Kuntug`mishga qanday shart qo`yadi? Buloq boshidagi ajdarni o`ldirish

58. “Kuntug`mish” dostonida kimlarni haqiqiy qahramonlik obrazi sifatida bilish mumkin? Kuntug`mish,Xolbeka ,Mohi va Gurkiboy

59. “Muhabbatsiz kishi odam emasdir,Gar odamsen muhabbat ixtiyor et” misralarining muallifi ? Nodirabegim

60. “Kuntug`mish” dostonida qaysi timsol tarkidunyochilik qilib yerostida (tagzamin) toat ibodat bilan mashg`ul edi? Avliyoi Qoraxon (Qilichxon)

Mavzu: Yusuf Xos Hojib. “Qutadg`u bilig” asari. Nazariy ma`lumot. Pandnoma asarlar.

1. «Qutadg’u bilig» asarini bugungi o’zbek tiliga baytma-bayt tarjima qilgan? Q.Karimov

2. Yusuf Xos Hojib qaysi shaharda tug’ilgan? Bolosog’unda

3. Yusuf Xos Hojib «Qutadg’u bilig» asarini yozishga qancha vaqt sarflagan? Bir yarim yil

4. «Qutadg’u bilig»dagi O’gdulmish nimaning timsoli sanaladi? Aqlning

5. «Qutadg’u bilig» qahramoni O’zg’urmishning nomi qanday ma’noni bildiradi? «sergaklantiruvchi», «xushyor qiluvchi»

6. «Qutadg’u bilig»dagi qahramon – Kuntug’dining ramziy timsoli nima? Adolat

7. «Qutadg’u bilig»ning qaysi qahramoni davlat timsoli sanaladi? Oyto’ldi

8. «Qutadg’u bilig»ini she`riy yo`l bilan baytma-bayt kim tarjima qilgan? Boqijon To`xliyev

9. Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’u bilig» asari qaysi bahrda yozilgan? Mutaqoribi musammani mahzuf yoki maqsur

10 . “Qutadg`u bilig”ni chinliklar qanday ataganlar? “Adabul muluk”

11. «Qutadg’u bilig»ni sharq elining ulug`lari qanday ataganlar? “Ziynatul umaro”

12. «Qutadg’u bilig» asari bizgacha qaysi yozuvda yetib kelgan? Arab va uyg’ur yozuvida

13. «Qutadg’u bilig» asari nomini «Baxtga eltuvchi bilim», «Saodatga yo ‘llovchi bilim» deb tarjima qilish mumkin. Bu asar nomini «Baxtliklanish bilimi» deb kim o’girgan? Fitrat

14 . «Qutadg’u bilig»da bek ikki narsa bilan elni buzadi, deganda nimalar nazarda tutilgan? Zo’rlik va g’ofillik

15. Yusuf Xos Hojib nimani insonlar yo ‘lini yorituvchi mash’alaga qiyoslagan? Ilmni

16. Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’u bilig» dostoni qaysi xalq orasida «Shohnomayi turkiy» nomi bilan shuhrat topgan? Eronliklar

17. «Qutadg’u bilig» asari Namangan nusxasi haqida dastlab kirn ma’lumot beradi? Muhammad Hoji

18. «Qutadg’u bilig» asarida beklikning mustahkam bo’lishi uchun qanday ehtiyojlar borligi aytilgan? 1- kuchli lashkar; 2- boylik; 3-badavlat xalq; 4-adolatli siyosat.

19. “Qutadg`u bilig “ asari nasriy va she`riy muqaddimadan tashqari yana necha maxsus bobdan iborat? 71 bob

20. “Qutadg`u bilig “ asarining nechanchi bobida rahbar ma`naviyati to`grisdida gap ketadi? 31- bobida

21. “Qutadg`u bilig “ asarining qaysi nusxasi uyg`ur yozuvida? Vena nusxasi

22. Kim Sharq ko`proq nasihat yo`li bilan ,g`arb esa hayotni real ko`rsatish orqali tarbiyalashga moyil deb aytgan? Ibn Sino

23. Kim sharqqa she`riyatni o`rgatib bo`lmaydi deb aytgan? A.Oripov

24. Nasriy didaktik asarlarga qaysi asarlar kiradi? “Kalilava Dimna”, “Ming bir kecha” , “Muxtoxul adl”

25. Sheriy didaktik asarlarni sanang? “Qutadg`u bulig”, “Hayratul abror”, “Mahzanul asror”

26. Nasriy she`riy didaktik asarlani sanang? “Zarbulmasal” , “Guliston”, “Mahbub ul qulub”

27. ”Qutadg`u bilig” asarini turonliklar qanday ataganlar? “Pandnomai muluk”

28. Zamonaviy o`zbek adabiyotidagi didaktik asar kimning qalamiga mansub va u qanday adabiy shaklda yozilgan? Nasriy Shukurullo “ Javohirlar sandig`i”

29. «Qutadg’u bilig» asarining 31- bobida kimlarning o`zaro bahsi beriladi? Kuntug`di va O`gdulmishlarning

30. «Qutadg’u bilig» asarida kim “agar arslon itlarga bosh bo`lsa itlar arslonday, gar it arslonlarga bosh bo`lsa, arslonlar itday bo`ladi” deydi? O`gdulmish

Mavzu: Lutfiy hayoti va ijodi. Lirikasi.

1. Lutfiyni zamonasi ahli qanday ataganlar? “Malikul kalom” (so`z podshosi)

2. Navoiy Lutfiy to`grisida “Mavlono Lutfiy o`z zamonasining malikul kalomi edi” degan fikrlarini qaysi asarida keltiradi? “Majolis un nafois” Navoiy

3. Navoiy Lutfiy to`g`risida “To`qson to`qqiz yoshida olamdin o`tdi” deb qaysi asarida ma`lumot beradi? “Nasoyim ul muhabbat” asarida

4. Lutfiy dunyodan o`tganda Navoiy necha yoshda edi? 24

5. “Gul va Navruz” asarining muallifi kim? Haydar Xorazmiy

6. Lutfiyning “Xoh inon ,xoh inonma” g`azalining beshinchi baytida qanday badiiy san`at qo`llangan? Talmeh

7. Lutfiyning “Xoh inon ,xoh inonma” g`azaliga kim nazira bag`ishlagan? Mashrab

8. Lutfiyning “Xoh inon ,xoh inonma” g`azalda ishlatilgan “guzarim” so`zining ma`nosi nima? Ketish

9. Lutfiyning “Bu ko`ngildir ,bu ko`ngil” deb radiflanuvchi g`azaliga kim nazira bag`ishlagan? Uvaysiy

10. Lutfiyning qaysi g’azalida shoir har bir baytida bittadan maqol qo`llaydi? “Oyog`ingga tushar har lahza gisuyu” g`azalida

11. Lutfiyning “Oyog`ingga tushar har lahza gisuyu” g`azali aruzning qanday bahrida yozilgan? Hajazi musaddasi mahzuf

12. Lutfiyning “Oyog`ingga tushar har lahza gisuyu” g`azalida nechta xalq maqoli qo`llangan? 5

13. Lutfiyning “Haq uldurkim”deb boshlanuvchi g`azalining o`ziga xosligi nimada? Qofiya so`zlarning sof turkcha berilishi

14. Lutfiyning “Haq uldurkim”deb boshlanuvchi g`azalining nechanchi baytida kapalaklar majlis qurishini zo`r mahorat bilan tasvirlanadi? 6

15. Lutfiyning “Ne bo`lursan” g`azalida yorining yurishi (kabki dariyg`a) nimaga qiyoslanadi? Tog` kakligiga

16. Lutfiyning “Ne bo`lursan” g`azalining nechanchi baytida talmeh san`ati qo`llangan? 4

17. Lutfiyning “Ne bo`lursan” g`azalida “Chin so`yla,Xito xublarig`a kim bo`lursan” baytida qanday she`riy san`atlar qo`llangan? Iyhom va tanosib

18. Irsoli masal she`riy san`atining dastlabki ko`rinishlari kimning asarlarida uchraydi? Xos Hojib va Yugnakiy

19. Mumtoz adabiyotimizda badiiy sa`natlar nechaga bo`linadi va ular qaysilar? lafziy va ma`naviy

20. Tajnis she`riy san`atining boshqa she`riy san`atlardan asosiy farqi nimada? Ham lafziy ham ma`naviy san`atning qo`llanishi

21. Mumtoz she`riyatimizda faqat turkcha shaklda uchraydigan she`riy janr? Tuyuq

22. Tuyuqning qofiyalanishi qaysi she`riy janrning qofiyalanishiga mos? Ruboyi

23. Tuyuq aruzning qaysi vaznida yoziladi? Ramali musaddasi mahzuf

24. Tuyuq janrining to`rtinchi talabi qanday? Qofiyalar omonim so`zlardan tashkil topgan bo`lishi kerak

25. Mumtoz adabiyotimizda tuyuqlarning go`zal namunalarini kimlar yaratgan? Lutfiy,Navoiy,Bobur,Munis

Mavzu: Alisher Navoiy hayoti va ijodi. G`azallari

1. “Tarixda Navoiychalik ko`p va xo`p yozgan emas” fikrlari kimga tegishli? Bobur

2. Navoiy haykallari dunyoning qaysi mamlakatlarida mavjud? Moskva,Tokio, Boku

3. Navoiyning “kelmadi” radifli g`azalining har bir bandida kamida bitta ishlatilgan she`riy sa`nat? Tazod

4. Navoiyning “kelmadi” radifli g`azalning qaysi baytida lirik qahramon tolibi sodiq topilmasligidan shikoyat qiladi? Begona baytda

5. A.Oripov ta`biri bilan aytganda ‘’ bu baytda shoir kimni maqtagisi kelsa maqtaydi…” Nima haqida fikr ketmoqda ? begona bayt

6. Mumtoz adabiyotimizda may to`g`risidagi g`azallar qanday atalgan? Rindona g`azallar

7. Navoiyning “kelmadi” radifli g`azal hozirda qanday kuy orqali ijro etiladi? “Munojoot”

8. “kuy shunday bo`lsa g`amning o`ziga,qanday chiday olgan ekan odamzod?” misralari kimning qaysi asaridan olingan? A.Oripov “Munojotni tinglab”

9. Navoiyning “Qilg`il” radifli g`azalida “ko`hkan” so`zi kimga yoki nimaga ishora? Farhodga

10. Navoiyning “Qilg`il” radifli g`azalning ikkinchi va uchunchi misralarida qanday she`riy san`atni ishlatgan? Tajnis

11. Navoiyning “Qilg`il” radifli g`azal soch qanday tasavvufuy timsoliy atama? Olloh sirlaridan voqiflik

12. Navoiy nimani “um ul-xabois” deb ataydi va uning mazmuni nimani anglatadi? Boda –yaramasliklar onasi

13. Navoiy qaysi g`azalida “jomi Jam hamda Hizr suvi tashbehlarini qo`llaydi? “Bo`ldim sanga”

14. Navoiy “Deyin” radifli g`azalida “deyin so`zini necha marta ishlatadi? 20 marta

15. Mumtoz adabiyotda g`azalning birinchi bayti oxirgi misrada yana takrorlansa, qanday ataladi? Raddul matla`

16. Navoiyning “Jonga chu derman” g`azalida savol- javobda qanday tartibda izchillik mavjud? Jon-jism-bag`ir-ko`ngil-ko`z

17. Navoiy g`azallarida “riyo-vu zuhd ahli” deganda qanday insonlarni nazarda tutadi? Ko`zbo`yamachi kazzob din ahllarini

18. Jomiyning “Nafohat ul uns” asari nima haqida? Shayxlar

19. Jomiyning “Nafohat ul uns” asari asosida Navoiy qanday asarini yozdi? “Nasoyim ul muhabbat”

20. “zallolat” so`zining manosi? E`tiqodda adashish

21. Navoiyning “Kamol et kasbkim..” deb boshlanuvchi asari qanday janrda yozilgan? Qit`a

22. Navoiy “Oyog`ida kovushi yo`q kishi oyog`i borligi uchun shukr qilsin”degan mazmunni beruvchi asari qanday janrda yozilgan? Qit`a

23. Navoiyning soda shayx g`azalaidagi “loda” so`zining man`osi nima ? Ahmoq, befahm, hayosiz

Mavzu: Nodira hayoti va ijodi. “Firoqnoma” asari hamda g`azallari. Nazariy ma`lumot. Musammatlar

1. Nodiraning asl ismi forscha va turkcha asarlarida qo`llagan taxalluslari? Mohlaroyim -asl ismi, taxalluslari: Komila, forschasida- Maknuna

2. Nodira “Siyosat xonadoni shohi poki Bobur naslimen, “ deganda nimani nazarda tutadi? Amir Temur avlodidan ekanligini

3. Nodira “eshit”radifli g`azalida “Doda keldim ,ey,salotin sarvari ,dodim eshit” yor deganda qanday tushuncha ifodalanadi? Olloh va turmush o`rtog`i Amir Umarxon

4. Nodiraning nisbatan to`la deb sanaluvchi turkiy devonining hajmi qancha? 189 g`azal

5. Nodiraning forscha devoni qanday nomlanadi? “Devoni Maknuna”

6. Nodiraning asarlariga qaysi shoir naziralar bitgan? Furqat

7. Nodiraning “Firoqnoma” muashshari jami hajmi qancha? 10 misradan 10 band

8. Nodiraning “Firoqnoma” asarida keltrilgan “falak” so`zining man`osi ? Olloh

9. Qadimda “falak” so`zi qanday man`olarda ishlatilgan? Taqdir,osmon,tarix-zamon

10. Nodiraning “Firoqnoma”asarida keltirilgan “pirazoli charx” tashbehi qanday man`oga ega? Charxning qari kampiri

11. Nodira “Firoqnoma asarida qanday taxallus qo`llagan? Komila

12. Tasavufiy atamada “oh nola chekish” qanday ma`noni bildiradi? Ishqning komil bo`lganligini

13. Nodiraning “Firoqnoma” asari bilan qaysi asa orasida o`xshashlik bor? A.Oripovning “Ayol” she`ri bilan

14. Nodiraning “Firoqnoma” asarida qanday ruh ustun ? Sharq ayollariga xos sadoqat ruhi

15. Sharq adabiyotida dostonlar qanday she`riy shaklda yaratilgan va uning qofiyalanishi? Masnaviy

16. Qit`aning g`azal janridan asosiy farqi nimada? Qit`ada matla` bo`lmaydi

17. ”musammat” so`zining ma`nosi? Ipga terilgan marvarid

18. Musammatlar yaratilish xususiyatiga ko`ra ikkiga bo`linadi ular……? 1.mustaqil ,ta`bi hud 2. tazmin (biror shoirga taqlid)

19. Musammatlar bandlar soniga ko`ra necha turga bo`linadi? 8

20. Musammatlarninbandlarini to`g`ri sanang! Uch misra-musallas,to`rt misra-murabba`, besh misra-muxammas, olti misra-musaddas`, yetti misra-musabba`, sakkiz misra-musamman, to`qqiz misra- mustasne, o`n misra-muashshar

21. Furqatning “Sayding qo`ya ber sayyod” asari musammatlarning qaysi turiga misol bo`ladi? Musabba`

Mavzu: Abdurauf Fitrat hayoti va ijodi. “Mirrix yulduziga”, “O`git”, “Go`zalim, bevafo gulistonim” she`rlari

1. Fitratning dastlabki asari, u qayerda yozilgan, qaysi tilda? “Munozara”, turkiyada,fors tilida

2. Fitratning dastlabki she`riy to`plami va u qaysi tilda yozilgan? “Sayha”, fosrsiy tilda yozilgan

3. Fitrat qayerlarda maktablar ochdi? Karki va Shahrisabz

4. Fitratning maktablar uchun yozgan asarlari? “O`qu”, “Muxtasar islom tarixi”

5. Fitrat qayerda sarkotib vazifasida ishladi? Yosh Buxoroliklar firqasida

6. Fitrat qaysi gazetada “Rusiyada yangi bir balo bosh ko`tardi:bolsheviklar balosi” deb yozgan edi? “Hurriyat”

7. Fitrat qaysi turkum asarlarida bolsheviklar o`z yurtiga yanada ko`proq qayg`ular olib kelishini oldindan bashorat qilgan edi? “Yurt qayg`usi”

8. Fitratning 1918-yilda Toshkentda asos solgan jamiyati va uning maqsadi? “Chig`atoy gurungi”, til va adabiyot masalasi

9. Fitratning qanday dramalari bor? “O`g`uzxon”,”Chin sevish”, “Abulfayzxon”, “Shaytonning tangriga isyoni”, “Arslon”

10. Fitratning Moskvada nashr ettirgan ilmiy asarlari? “Bedil”, “Sarf va Nahv”,”Adabiyot qoidalari”, “Sarfi zaboni tojik”

11. Fitratning Samarqandda nashr ettirgan ilmiy ishlari? “Eski turkiy adabiyot”, “O`zbek adabiyoti namunalari”, “Sharq shahmati”, “O`zbek klassik musiqasi”, “Fors shoiri Umar Hayyom”, “Aruz haqida”

12. Fitratning “Mirrix yulduziga” she`rida qanday ruh yetakchi? Mustamlakadan ezilish

13. Fitrat “Mirrix yulduziga” she`rida nima uchun Mirrix yulduziga murojaat qiladi? Jang-u jadal timsoli bo`lgani uchun

14. Fitratning “O`git” she`rida najot deb nimaga murojaat qilinadi? Yigitlarga

15. ”Yigit omon bo`lsa xavfu xatar yo`q” misralari muallifi? G`.G`ulom

16. Fitratning “O`git” she`rida sarlavhasi zamirida qanday ma`no yashirin? Chaqiruv,dav`at, uyg`otish

17. Fitratning “Go`zalim,bevafo gulistonim” she`ri qanday vaznda bitilgan? Barmoq

Mavzu: G`afur G`ulom .”Sog`inish”, “Vaqt” she`rlari . Nazariy ma`lumot. Qofiya.

1. G`afur G`ulomning dastlabki to`plami? “Dinamo”

2. G`afur G`ulomning ikinchi to`plami? “Tirik qo`shiqlar”

3. G`afur G`ulomning qaysi she`rlarida sho`ro davri mafkurasi ohanglari ufurib turadi? “Turksibir yo`llarida”, “Yalovbardorga”

4. G`afur G`ulomning qays liroepik janrlardagi asarlaida sho`ro davi mafkurasi ohanglari sezilib turadi? “Ko`kan” poemasi, “To`y”, “Ikki vasiqa” balladalarida

5. G`afur G`ulomning qanday qissalari bor? “Netay”, “Shum bola”, “Yodgor”, “Tirilgan murda”

6. G`afur G`ulomning qaysi to`plami davlat mukofotiga sazovor bo`ldi? “Sharqdan kelayotirman”

7. G`afur G`ulomning “Vaqt” she`rida dunyoda sharmandali shuhratga eshishgan deb kim eslanadi? Gerostrat

8. G`afur G`ulomning qaysi she`rida o`zbek otasi siymosini yaratgan? “Sog`inish”

9. G`afur G`ulomning qaysi she`rida “Zolimni maqomi qudrati-zulmi oxir oqibat zaiflashib kuchdan qoladi” mazmunini beruvchi Bedillning asaridan foydalangan? “Sog`inish”

10. G`afur G`ulomning “Sog`inish” she`rida ota kimning asarini o`qigndean keyin yomon hayollar loyqa suvdek tindi deb ta`rif beradi? Bedilni

11. She`riy asarlarning qofiyalanishi nimani belgilab beradi? Janrni

12. Qaysi adib ”Aytgin do`stim,nima qildik vatan uchun “ degan misralar muallifi? Iqbol Mirzo

13. Qofiyadosh so`zlarning tvush tarkibi to`la mos bo`lsa,? To`q qofiya deyiladi

14. Qofiyadosh so`zlarning tovush tarkibi qisman mos bo`lsa ..? Och qofiya deiladi

15. “dahriy – qahridan”, “tutun-aloviddin” so`zlarida qanday qofiya ishlatilgan? Och qofiya

Mavzu: Maqsud Shayxzoda hayoti va ijodi. “Mirzo Ulug`bek” fojeasi. Nazariy ma`lumot. Tragediya janri

1. Maqsud Shayxzodaning 30-yillar yaratgan asarlari? “Loyiq soqchi”, “O`n she`r”, “Undoshlarim”, “Uchinchi kitob”, “Jumhuriyat”, “O`n ikki”, “Yangi devon”, “Sayloq qo`shiqlari”

2. Maqsud Shayxzoda qayerda tug`ilgan? Ozarbayjonning Oqtosh qishlog`ida

3. Maqsud Shayxzodaning II jahon urushidan keyingi she`riy to`plamlari? “Olqishlarim”,”Zamon torlari”, “O`n besh yilning daftari”,”Shu`la”, “Chorak asr devoni”

4. Maqsud Shayxzodaning ikkinchi jahon urushi yillaridagi yozgan asarlari? “Kurash nechun”, “Jang va qo`shiq”, “Kapitan Gostello”, “Ko`ngil deydiki”

5. Maqsud Shayxzodaning qanday dramalari bor? “Jaloliddin Manguberdi” va “Mirzo Ulug`bek”

6. Maqsud Shayzodaning qanday dostonlari bor? “O`rtoq mulk”, “Tuproq va haq”, “Chirog`”, “O`rtoq”, “Meros”, “Ovchi qissasi”, “Iskandar Zulqarnanr”, “O`n birlar”, “Jenya”, “Oqsoqol”, “Ahmadjonning hikmatlari”, “Uchunchi o`g`il”, “Nurmat otaning tushi”

7. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida Ulug`bek saroyiga elchilar nima uchun kelishgan bo`ladi? Otasining ta`ziyasiga

8. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida Ulug`bek sayorga kelgan elchilarga nima hadya etadi? Yulduzlar jadvali

9. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida Hasan ohangar necha yildan beri zindonda yotgan bo`ladi? 50 yil

10. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida Ulug`bekka Hasan ohangar saltanatni olimlar kengashib boshqarishi mumkinligini kimning asaridan o`qiganman deydi? Forobiy

11. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida Ulug`bekka kim “eshitganman,o`taketgan fozil ekansiz, ko`zingizni qamashtirar toj yaltirog`i, vaholangki, toj boshdagi fikrga qafas “ fikrlarini kim aytadi? Hasan ohangar –piri zindoniy

12. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida Ulug`bek kimga “men shohlikni ma`rifatga qildim dastyor” deydi? Piri Zindoniy-Hasan ohangar

13. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida Ulug`bekka kim “O`g`lim sening irodangni yeb qo`ydi kitob” deydi? Amir Temur ruhi

14. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida Ulug`bek to`g`risida kim “O`g`illardan yalchimagan benasib padar” deydi? Sakkokiy

15. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida Ulug`bekka sarbadorlar tarixi to`g`risida Abdurazzoq kimdan eshitganman deydi? Hofiz Abru

16. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida Ulug`bekka kim hanjar uradi? Abbos

17. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida Ulug`bek kimni farzandi arjumand deb ataydi? Ali Qushchini

18. Mirzo Ulug`bek to`grisida qaysi shoir “men dardimni kimga aytaman” degan misralarini bitgan? Muhammad Yusuf

19. Navoiy “Majolis un nafois” asarining yettinchi majlisi kimlar haqida? Temuriy shoirlar to`g`risida

20. Navoiyning “Majolis un nafois” asarining sakkizinchi majlisi kimlar haqida? Husan Boyqaroga

21. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida tarixiy shoirlar kimlar? Abdurazzoq Samarqandiy ,Sakkokiy,Ali Qushchi

22. ”Mirzo Ulug`bek” tragediyasida to`qima obrazlar? Piri Zindoniy,Ota Murod

23. Qadimgi Yunonistonda qiziqchilar echki po`stinini yopinib rollar ijro etishgan,ularni xalq orsida “tragos”lar deb atashgan. ”Tragos” nima degani? ‘’Echki qo`shig`i’’

24. Tragediyaning boshqa sahna asarlaridan asosiy farqi nimada? Tragediya qahramonlar orasida kuchli ziddiyatlar asosiga quriladi

25. Fojeiy asarlada “ichki kolizeya” degani qanday ma`noni beradi? Qarama qarshilik,to`qnashuv

26. Haqiqiy targik asarlar qachon haqiqiy kamolot bosqichiga ko`tarildi? Eramizdan avvalgi V asrda

27. Esxilning qanday dramalari bor? “Zanjirband”, “Prometey”, “Orestiya”

28. Sofoklning qanday dramalari bor? “Shoh Edip”, “Antigona”

29. Evripidning qanday dramalari bor? “Elektra”, “Medeya”, “Gerakl”

Mavzu: Usmon Nosir hayoti va ijodi. “Nil va Rim” dostoni, “Monolog” she`ri

1. Usmon Nosirning qanday she`riy to`plamlari bor? “Quyosh bilan suhbat”,”Safarbar satrlar”, “Traktorobod”, “Yurak”,”Mehrim”

2 . Usmon Nosirning qanday dostonlari bor? “Norbo`ta”, “Naxshon”

3. Usmon Nosirning qanday dramalari bor? “Atlas”, “Zafar”, “So`nggi kun” , “Dushman”

4. Usmon Nosir kimlarning qanday asarlarini tajima qilgan?N.Dobroluybovning “Haqiqiy kun qachon keladi”, V. Kirsonning “Ulug` kun”, Puskinning “Bog`chasaroy fontani”, M.Lermontovning “ Iblis”

5. Usmon Nosir “Sen yuragimning chasma suvsan,Sen ko`zlarimni gavhar nurlari” deganda kim yoki nima nazarda tutiladi? She`riyat

6. Usmon Nosir to`g`risida kim “U she`riyatimizga shamoldan kirib keldi” deydi? Turob To`la

7. Usmon Nosir to`g`risida kim “Uni o`zimizda o`zbekning Lermontovi, Moskva gazetalarida Sharqda Pushkin paydo bo`libdi” degan ma`lumotlarni kim beradi? Turob To`la

8. ”Usmon Nosir yosh shoirlardan Amin Umariy,Narzulla Davron, Ibrohim Nazirlarga ustozlik qildi” deb kim eslaydi? O`tkir Rashid

9. Usmon Nosir bir she`rida “ ……ning vaqti yo`q,selday keladi” deganda nima nazarda tutiladi? Ilhom

10. Usmon Nosirning “Nil va Rim “ dostoni qaysi kitobdan olingan? “Tarix”

11. Usmon Nosirning “Nil va Rim “ dostoni necha qismdan iborat? 6

12. Usmon Nosirning “Nil va Rim “ dostonida “Rim o`yindan o`lim kutgan jinni teatr deb kim aytadi? Muallif

13. Usmon Nosirning “Nil va Rim “ dostonida “Ey,axmoq rim,sevinma qonga” deb kim aytadi? Gladiator

14. Usmon Nosirning “Nil va Rim “ dostonida qanday quldorlik davri hikmdorlari tilga olinadi? Minis,Ramzes,Klorepatra

15. Usmon Nosir bir she`rida “Sen ,ey,sen o`ynoqi dilbar,Zafardan izla yoringni” deganda kimga yoki nimaga murojaat qiladi? Yurakka

16. Usmon Nosirning “Nil va Rim “ dostonida keltirilgan Ro,Azirisa, Tifonlar kim ? misrliklar tushunchasidagi xudolar nomi

17. Usmon Nosirning “Nil va Rim “ dostonida qanday shoirlar tilga olinadi? Homer va Virgiliy

18. Usmon Nosirning “Monolog” she`rida adib kimni toshbag`ir deb ataydi? Beatriche

19. Usmon Nosirning “Monolog” she`rida adib kimni makkora deb ataydi? Leonora

20. Usmon Nosirning “Monolog” she`rida adib ishlatgan qahramonlar kimlar edi? Shekspirning dramalari qahramonlari

21. ”Muhabbat o`zi eski narsa,lekin har bir yurak uni o`zicha yangilaydi”degan fikrlar kimga tegishli? Tatar shoiri Hodi To`xtash

Mavzu: Asqad Muxtor hayoti va ijodi. “Chinor” romani.

1. Asqad Muhtorning bolalarga bag`ishlangan asarlari? “Chin yurakdan” she`riy , “Dunyo bolalari” ,”Hayotga chaqiriq” hikoyalar to`plami

2. Asqad Muhtorning umrining oxirida yozgan falsafiy ruhdagi asari? “Uyqu qochganda ( Tundaliklar)”

3. Asqad Muhtorning “Chinor” romaning markaziy qahramoni? 93 yoshli Ochil bobo

4. Asqad Muhtor “Chinor” romani bilan adabiyotshunoslikka qanday yangilik olib kirdi? Shavqatsiz realizm yo`nalishini

5. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda Ochil bobo kim bilan safarga chiqqan bo`ladi? Nevarasi Azimjon

6. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda Akbarali qaysi qishloqdan edi? Shodasoy

7. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda Akbaralining otasining quroldosh o`rtog`i kim edi va u qayerdan edi? Bektemir aka Kapsandan

8. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda Akbaralining onasi va o`gay uka-singlisining ismi? Sharofat xola, Hadya va Abdusamat

9. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda Ochil boba Akbaralini mehmonxonada qanday tanib qoladi? Tovushidan ovozidan

10. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda Ochil bobo nevarasini necha yildan keyin qidirib topadi va nevarasi Akbarali necha yosh bo`ladi? 7 yil 30 yosh

11. Asqad Muhtorning “Chinor” roman Akbaralining otasining quroldosh do`sti Bektemir necha yil tutqunlikda va sargardonlikda umr kechiradi? 13 yil

12. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda kondagi fojea qaysi faslda bo`lib o`tadi? Kuzda

13. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda Akbarali boshidan o`tganlarni dastlab kimga aytib beradi? Bufetchi Sonya xolaga

14. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda Akbaralining onasining so`ggi vasiyati? Shodayosga dafn etilishini

15. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda Akbarali qabristonda kimdan yoki nimadan qo`rqadi? O`zining haykalidan

16. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda “odam deb o`lgan odam- hamisha tirik” degan gapni kim aytadi? Ochil bobo

17. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda “O`zi deb yashagan hamisha o`lik” gaplari kim yozgan edi? Akbarali

18. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda Ochil bobo Akbaralini “o`zi mo`rt barg edi” deb kimga aytadi? Azimjonga

19. Asqad Muhtorning “Chinor” romanda Akbaralining ikkinchi katta xatosi nima edi? O`zining joniga qasd qilishi

Mavzu: Said Ahmad hayoti va ijodi. “Ufq” romanidan parcha. Nazariy ma`lumot. Roman haqida tushuncha

1. Said Ahmadning mustaqillik yillari yaratgan asarlari? “Yo`qotganlarim va topganlarim”, “Korako`z majnun”, “Kiprikdagi tong”

2. Said Ahmadning qays asarida xalqimizning sho`ro hukumatidagi turg`unlik kunlaridan hikoya qilinadi? “Jimjitlik”

3. Said Ahmadning “Ufq” romani qanday qismlardan tashkil topgan? “Qirq besh kun”, “Hijron kunlarida”, “Ufq bo`sag`asida”

4. Said Ahmadning “Ufq” romanidan olingan parcha “Qochoq” bo`limi qaysi bo`limidan olingan? “Hijron kunlarida”

5. Said Ahmadning “Ufq” romanida Ikromjon farzandining urushdan qochib kelganini dastlab qayerda eshitib qoladi? Choyhonada

6. Said Ahmadning “Ufq” romanida Ikromjon va uning kampiri Jannat xolaga og`il tutingan yigit ? Nizomjon

7. Said Ahmadning “Ufq” romanida Tursunboyning yoqtirgan qizi? Zebi

8. Said Ahmadning “Ufq” romanida Ikromjon Jannat xola bilan necha yil turmush qurgan edi? 30 yil

9. Said Ahmadning “Ufq” romanida to`qayda yashiringan bolasiga Jannat xola ovqat olib borganda qanday kalsalligini aytadi? Bezgak

10. Said Ahmadning “Ufq” romanida to`qayga o`tin tergani ketayotgan Jannat xolaga kim “O`tinning sira zarurligi yo`q.Po`k ildizdan o`tin chiqmas” deb aytadi? To`lanboy

11. Said Ahmadning “Ufq” romanida qochoq o`g`ilni otasi nimasidan tanib qoladi? Ko`zidan

12. Said Ahmadning “Ufq” romanida Ikromjonga o`gli to`ayda qancha vaqtdan beri yashayotganligini aytadi? 4 oy

13. Said Ahmadning “Ufq” romanida Tursunboy necha yoshida ota diydoridan,ona mehridan,yor birodarlar davrasidan olisda quvg`in bo`lib olamdan o`tgan edi? 21

14. Said Ahmadning “Ufq” romanida Ikromjon og`liga nima bilan qabr qazidi? Qo`ltiqtayoqda

15. Said Ahmadning “Ufq” romanida urush ortidagi mashaqqatli hayotni qaysi obrazlar yordamida yorqin tasvilash mumkin? Ikromjon, Jannat xola, To`lanboy, Nizomjon,Asrora, Dildor, Zebi,A`zamjon

16. Said Ahmadning “Ufq” romani haqida kim “…bu kitobni kitobxon boshdan oyoq shavq zavq bilan o`qiydi” deydi? A.Qahhor

17. Said Ahmadning “Ufq” romani haqida kim “ odamga quvvat beradigan …haqiqiy hayot manzarasi deb ataydi? A.Qahhor

18. Said Ahmadning “Ufq” romanida rais tog`aning ismi va uning qahramon bo`lgan o`g`li? Rayimjon Azizxon

19. Said Ahmadning “Ufq” romanida Ikromjon yashagan qishloq nomi? Zirillama

20. Tarixiy romanlarga qaysi romanlar kiradi? “O`tgan kunlar”, “Ulug`bek xazinasi”

21. Harbiy romanlarga misol keltiring. “Shinelli yillar”, “Quysoh qoraymas”

22. Ijtimoiy falsafiy romanga misol keltiring. “Davr mening taqdirimda”

23. Sarguzasht romanga misol keltiring . “Sariq devni minib”

24. Zamonaviy romanga misol keltiring . “Olmos kamar”

25. Roman dialogiyalar(ikkita kitobdan iborat ) misol keltiring? “Yulduzli tunlar”, “Avlodlar dovoni”,H.G`ulomning “Ma`shal” ,M.Ismolining “Farg`ona tong otguncha”, “Sariq debning o`lim”, “Sariq devni minib”

26.Rus adibi V.Katayevning “Qora dengiz to`lqinlari “romani qanday roman? Diologiya

27. Epopeyaga qaysi asarlar kiradi? Oybek “Navoiy”, S,Ayniyning “Qullar”

28. Xalqaro Nobel mukofotiga sazovor bo`lgan romannavislar va ularning roman trilogiyalari ? Jon Golsuorsin “Forsaytlar haqida qo`shiq”, Najib Mahzuf “Xan Al Habib” , Vasliliy Yan “Chingizxon”,”Botu”

29. O`zbek adabiyotida yaratilgan tetrologiya( to`rtlik roman) “Shaytanat”

30. Romen Rollanning 10 jildlik asari? “Jan Kristof”

31. Roje Martinning “Tibo olilasi” romani necha jildlik? 8

Mavzu: To`ra Sulaymon. “Iltijo”, “Armon”, “Tavallo”, “Gul bir yon,chaman bir yon” she`rlari

1. To`ra Sulaymonning dastlabki to`plami? “Istar ko`ngil”

2. To`ra Sulaymonning qaysi asari maqolallar to`plamidan iborat? “Hamqishloqlarim”

3. To`ra Sulaymonning qaysi asari yumoristik yo`nalishda yozilgan? “Alhazar”

4. To`ra Sulaymonning qanday dostonlari bor? “Qorasoch’’, “Jahongashta”

5. To`ra Sulaymonning qaysi asarlari jamoatchilik tomonidan iliq kutib olindi? “Xarsang”, “Yovqochti”, “Jahonnoma”, “Gul bir yon,chaman bir yon”

6. To`ra Sulaymonning “Iltijo” she`ri kimga yoki nimaga bag`ishlangan? Bahorga

7. To`ra Sulaymonning qaysi she`rida sahro atamasi bilan beminnat yurt qidirgan vatangadolarning ramziy ifodasi berilgan? “Iltijo”

8. To`ra Sulaymonning “Iltijo” she`rida barcha tirikliklarga jon ato etuvchi muqaddas tushuncha deyiladi? Bahor

9. To`ra Sulaymonning “Armon” she`rining birinchi bandida armonni nimaga o`xshatadi? Cho`kib qlgan nor

10. To`ra Sulaymonning qaysi she`rida yer turib muallaq qolgan odamlar ramzi beriladi? “Armon”

11. To`ra Sulaymonning “Tavallo “ she`ri kimga bag`ishlangan? Onaga

12. To`ra Sulaymonning qaysi she`rida Go`ro`g`li timsolini kiritadi? “Gul bir yon chaman bir yon”

Mavzu: Muhammad Yusuf hayoti va ijodi. “Vatanim”, “Mehr qolur”, “Yurtim ado bo`lmas…” , “Biz baxtli bo`lamiz” she`rlari

1. Muhammad Yusufning qanday dostonlari bor? “Qora quyosh” , “Osmonning oxiri”

2. Muhammad Yusuf “Kitobsevarlar” jamiyatida ishlab yurganda qaysi adib uning ijodiga o`z ta`sirini o`tkazdi? E.Vohidov

3. Muhammad Yusufning “Mehr qolur,muhabbat qolur” she`ri qanday janrda yozilgan? Murabba` (to`rtlik)

4. Muhammad Yusufning “Vatanim” she`rida qaysi o`zbek buyuk ajdodlarimiz tilga olinadi? Mashrab,Navoiy, Bobur, Yassaviy, Jaloliddin, Temur Malik, Alpomish,Ulug`bek, Qodiriy

5. Muhammad Yusufning “Yurtim ado bo`lmas…” she`rida xalqimizning asl farzandlaridan kimlar tilga olinadi? A.Ikromov, Fayzulla Xo`jayev, Cho`lpon,Usmon Nosir, Qodiriy

6. Muhammad Yusufning qaysi she`rida “barcha farishtalar sening qalbingda,ijarada turgan qizlar men uchun” tashbehi qo`lladi? “Biz baxtli bo`lamiz”

7. Muhammad Yusufning “Yurtim ado bo`lmas …” she`rida “…jayrondek termulgan..” deb kimni nazarda tutadi? Cho`lpon

8. Usmon Nosirning qaysi she`rida qiz bolaning kiprigi to`grisida “ Kiprigi ko`ksiga soya solgan qiz” ta`rifi beriladi? “Nahshon” dostonida

Mavzu: Robindranad Tagor hayoti va ijodi. “Nur va soyalar” hikoyasi

1. R.Tagorning dastlabki she`riy to`plami? “Oqshom qo`shiqlari”

2. R.Tagorning mustamlakachilik zulmi va adolatsizligini qoralagan tarixiy romanlari? “Bibha sohili”, “Donishmand Roja”

3. R.Tagorning sof muhabbat ulug`langan asarlari? “Tonggi qo`shiqlar” , “Suratlar va qo`shiqlar”

4. R.Tagor asosan qanday tilda ijod qildi? Bengal

5. R.Tagorning qanday falsafiy dramalai bor? “Roja va Rani”, “Qurbonlik”, “Chitrangoda”

6. R.Tagorning o`zbekchaga tarjima qilingan asarlari? “Hisob-kitob”, “Jazo”, “Nur va soyalar”, “Ko`zga tushgan cho`p”

7. R.Tagorning qaysi asari uchun Nobel mukofoti taqdim etildi? “Gitanjali” she`riy to`plami

8. R.Tagor qaysi mamlakatlar madhiyalarini yaratib berdi? Hindistonga “Xalq qalbi”, Bangladeshga “Mening Bengaliyam

9. R.Tagorning qanday dramalari o`zbek sahnasi yuzini ko`rdi? “Gang daryosining qizi”, “Pochta”

10. R.Tagorning “Nur va soyalar” asaridagi Shoshibushon qanday sohalarni egallagan edi? San`at magistri va huquq bakalavri

11. R.Tagorning “Nur va soyalar” asarida Xorkumar noibning farroshini nima sababdan haydab yuboradi? To`rt sher yog` so`ragani uchun

12. R.Tagorning “Nur va soyalar” asarida Shoshibushonning dastlabki advokatlik ishi nima uchun naf bermadi? Jabrlanuvch Xorkumaning ikkiyuzlamachiligi uchun

13. R.Tagorning “Nur va soyalar” asarida sud Shoshibushonni necha yil qamash ahqida farmon chiqaradi? 5 yil

14. R.Tagorning “Nur va soyalar” asarida “Yaxshi men turmaga borishim kerak.Temir zanjirlar yolg`on so`zlamaydi” deb kimga aytadi? Otasiga

15. R.Tagorning “Nur va soyalar” asarida “Qayt ,sultonim,qayt. Qayt intizorim ,chanqoq qalbimga!” ashulasini Shoshibushon qamoqdan chiqqanda kimdan eshitib o`zi ham hirgoyi qilib borar edi? Qalandarlardan

16. “Darapat”, “Kotloxoma”, “Maxabxarata” asaralining muallifi kim? Karishma Das

17. R.Tagorning “Nur va soyalar” asarida Shoshibushon “bularni ko`rib tumadan ikkinchi marta ozod bo`lgandek bo`ldi” deyiladi.Bular nima edi? Kitoblar

Mavzu: Sergey Esenin hayoti va ijodi. “Dog`lar ketmish majruh ko`ngildan…”, “Xurosonda bir darvoza bor…” she`rlari

1. Sergey Eseninning xorijda xasbi xol tarzida yozgan she`rlari? “Endi qaytmayman uyga”, “Singlimga xat”

2. Sergey Eseninning “Fors taronalari” to`plamini kim o`zbekchaga tarjima qilgan? E.Vohidov

3. Sergey Eseninning asari qaysi o`zbek shoiri ijodida yaqqol bilinib turadi? Muhammad Yusuf

4. Sergey Eseninning qaysi she`rining qahramoni Shahi ismli qiz? “Xurosonda bir darvoza bor”

5. Sergey Eseninning qaysi she`rida g`ar va sharqni qiyoslaydi? “Dog`lar ketmish majruh ko`ngildan”

6. Sergey Eseninning qaysi she`rida muxammas shaklida yozilgan? “Xurosonda bir darvoza bor”

7. “Baxtlidir jomini ichib bo`lmagan” misralari kimga tegishli va Esenin qaysi she`rida uchbu misralardan foydalangan? Pushkin, “Singlimga xat”

8. Sergey Eseninning qanday bag`ishlovlari bor? Pushkinga “Gurjiston”

9. Sergey Esenin qaysi she`rida Aleksandr Devling nomini tilga oladi? “Singlimga xat”

10. Sergey Eseninning “Singlimga xat” she`ri asosida qaysi o`zbek shoiri “Opamga xat” she`rini yozdi? Usmon Azim

11. Sergey Eseninning “Bu dunyoda bir men yo`lovchi” she`rini shoir kimga bag`ishlagan? Singlisi Shuraga

12. Sergey Eseninning “Ona ibodati” she`rining mavzusi? Vatan

13. Sergey Eseninning “Ona ibodati” she`rida qanday turoqli vazndan foydalangan? 4+3+7

14. Sergey Eseninning ”It haqida doston” she`ri nima haqida? Ona mehri

II-bo`lim

Adabiyot fanlarida choraklar bo`yicha test namunalari

Test savollaridan namunalar I–chorak

1. “Kuntug’mish” dostonining qaysi xalq baxshilaridan yozib olingan variantlari mavjud?

A) Ergash Jumanbulbul o’g’li, Islom Shoir, Nurmon Abduvoy o’g’li, Fozil Yo’ldosh o’g’li

B) Egamberdi Ollamurod o’g’li, Bekmurod Jo’raboy o’g’li, Nurmon Abduvoy o’g’li, Ergash Jumanbulbul o’g’li

C) Saidmurod Lanoq o’g’li, Ergash Jumanbulbul o’g’li, Umir baxshi shoir, Berdi baxshi

D) Bekmurod Jo’raboy o’g’li, Po’lkan shoir, Ergash Jumanbulbul o’g’li, Bo’ron shoir

2. “Kuntug’mish” dostonida Kuntug’mishni halokatdan saqlab qolgan timsol kim? A) Xolmo’min yasovulboshi B) Qilichxon laqabli podsho

C) Qatag’anlik Olim sayyod D) Qosim qabilaboshi

3. “Kuntug’mish” dostonidagi “Haqiqat izlagan senga osildi, Assalomu alaykum, doring og’ochi”,- degan nola kimga tegishli?

A) Kuntug’mish B) Barchin

C) Alpomish D) Xolbeka

4. “Kuntug’mish” dostonida Azbarxo’ja Kuntug’mishni kigiz ostiga bostirib, bolalarini tashlab ketgan edi. O’sha cho’l nomini ko’rsating.

A) Zarchaman B) Chilbir C) Mirzacho’l D) Qizilqum

5. 8-sinf darsligida “Kuntug’mish” dostonining qaysi baxshidan yozib olingan nusxasi keltirilgan?

A) Bekmurod Jo’raboy o’g’li B) Nurmon Abdivoy o’g’li

C) Ergash Jumanbulbul o’g’li D) Egamberdi Ollomurod

6. “Kuntug’mish” dostonida Kuntug’mish va Xolbeka ichiga solingan xom teri necha kun deganda otning dumidan uzilib, tushib qoladi?

A) 3 kun B) 7 kun C) 6 kun D) 9 kun

7. “Kuntug’mish” dostonida Kuntug’mish va Xolbekaning xom teri ichidan chiqib olishiga nima yordam beradi?

A) baytal B) quzg’un C) cho’l jonivorlari D) it

8. “Kuntug’mish” dostonida qaysi daryo nomi keltirilgan?

A) Mug’ol B) Tajang C) Amudaryo D) Sirdaryo

9. “Kuntug’mish” dostonida “Yaxshilarning yuzin ko’rsang – jannatdir, Yomon odam qilgan ishi – minnatdir, Achchig’lanmay javob bergin, chirog’im,Ot so’ramoq, zot so’ramoq sunnatdir”deyilgan kim aytgan?

A) cho’pon B) Gurkiboy C) Mohiboy D) Kuntug’mish

10. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan xalq baxshisi unvoni qachon ta’sis etilgan?

A) 2001-yil B) 2000-yil C) 1997-yil D) 1991-yil

11. “Qutadg’u bilig” muallifining ta’kidlashicha, uning asarini chinliklar va mochinliklar qanday atashgan?

A) chinliklar – “Adab ul-muluk”, mochinliklar – “Amin ul-mamlakat”

B) chinliklar – “Ziynat ul-umaro”, mochinliklar -“Shohnomayi turkiy”

C) chinliklar – “Adab ul-muluk”, mochinliklar -“Rangnomayi muluk”

D) chinliklar – “Ziynat ul-umaro”, mochinliklar -“Amin ul-mamlakat”

12. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg’u bilig” dostoni qaysi xalq orasida “Shohnomayi turkiy” nomi bilan shuhrat topgan?

A) chinliklar B) mochinliklar C) eronliklar D) turonliklar

13. “Qutadg’u bilig” asari nomini “Baxtga eltuvchi bilim”, “Saodatga yo’llovchi bilim” deb tarjima qilish mumkin. Bu asar nomini ” Baxtliklanish bilimi” deb kim o’girgan?

A) Boqijon To’xliyev B) Qayum Karimov C) Oybek D) Fitrat

14. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg’u bilig” asari Namangan nisxasi haqida dastlab kim ma’lumot beradi?

A) J. Amedeye B) Muhammad Hoji C) Fitrat D) Valizoda

15.Alisher Navoiyning ” Hayrat ul-abror” asari didaktik adabiyotning qay turiga mansub?

A) nasriy B) nasriy-she’riy

C) she’riy D) “Hayrat ul-abror” didaktik asar hisoblanmaydi

16.Toshkent shahridagi ” O’zbekiston milliy bog’i” da Alisher Navoiy haykali ustida bino qilingan toq girdiga Navoiyning qaysi mashhur bayti o’yib yozilgan?

A) Odami ersang, demagil odami Onikim, yo’q xalq g’amidin g’ami.

B) Olam ahli, bilingizkim, ish emas dushmanlig’,Yor o’lung bir-biringizgaki, erur yorlig’ ish.

C) G`urbatda g`arib shodmon bo`lmas emish

D) Mehr ko`p ko`rgizdim ammo mehribone topmadim

17.”Qutadg’u bilig” asarini bugungi o’zbek tiliga baytma-bayt ilmiy tarjima qilgan olimning ismi sharifi qaysi javobda ko’rsatilgan?

A) Boqijon To’xliyev B) To’ra Mirzayev

C) Qayum Karimov D) Ergash Ochilov

18″Qutadg’u bilig” asarini she’riy yo’l bilan ommabop qilib o’zbekchalashtirgan oliinni toping .

A) Qayum Karimov B) Boqijon To’xliyev

C) Begali Qosimov D) Naim Karimov

19. Ushbu fikr qaysi asar haqida? “U milodiy 1439-yili Hirotda uyg’ur yozuvi bilan ko’chirilgan. 1823-yil fransuz sharqshunosi Jaubert Amedeye bu asar haqida ma’lumot chop ettirib, uni ilm ahliga tanishtiradi”.?

A) Xorazmiy, “Muhabbatnoma” B) Lutfiy devoni

C) Alisher Navoiy, “Majolis un-nafois” D) Yusuf Xos Hojib, “Qutadg’u bilig”

20 . “Qutadg’u bilig” asarining 31-bobida qanday masala ko’tarilgan?

A) rahbar ma’naviyati B) rostgoylik va yolg`onchilik

C) ilm olrganish D) ota-ona hurmati

21.Kim Sharq ko’proq nasihat yo’li bilan, G’arb esa hayotni real ko’rsatish orqali kishini tarbiyalashga moyilligini qayd etgan?

A) Abu Ali ibn Sino B) Ozod Sharafiddinov

C) Forobiy D) Abdulla Qahhor

22. Gurkiboy ismining ma’nosi nima?

A.Kattaboy B.Kiyimli boy C.Bo’riboy D.Uyquchi boy

23 . “Kuntug’mish” dostonida Mohiboyni o`limdan qutqarib qolgan inson kim edi?

A.Cho’ponlar B.Olim sayyod. C.Aldar xo’ja D Gurkiboy

24 .”Qutadg`u bulug”dostoni muqaddimasi qanday yo`l bilan bitilgan?

A) faqat she`riy B) she`riy va nasriy C) munozara D) faqat nasriy

25.Yusuf Xos Hojibning”Qutadg’u bilig”asarining XV asrda Hirotda ko’chirilgan nushasi qaysi yozuvda bitilgan?

A)uyg’ur yozuvida B)so’g’d yozuvida C)arab yozuvida D)oromiy yozuvda

26. ”Qutadgu bilig”asarini yozishga qancha vaqt sarflagan?

A) o’n yil B ) bir yarim yil C) uch yil D) olti oy

27.”Kuntug’mish” dostonida Kuntug`mish necha yoshdan keyin haqiqiy komil shahzoda bo`lib yetishadi?

A.13 dan so`ng B. 14 dan so`ng

C. 16 dan so`ng D.17 dan so`ng

28.”Kuntug’mish” dostonida dastlab Kuntug`mish Zang`ar yurtiga qanday qiyofada kirib keladi?

A. darvesh qiyofasida B. shahzoda bo`lib

C. bazzoz qiyofasida D. qalandar qiyofasida

29.”Kuntug’mish” dostonida Mohiboy va Gurkiboy dastlab Zang`ar shahriga yetib kelganida birinchi kimga duch kelishadi?

A. Azbarxo`jaga B. Xolbekaga

C. Xolmo`minga D. Buvraxon podshoga

30. Yusuf Xos Hojib qaysi davr ijodkori?

A.somoniylar B. saljuqiylar

C. g`aznaviylar D. qoraxoniylar

31. “Qutadg`u bilig” asarida O`dulmish nima ramzi?

A. adolat B. davlat C. aql D. qanoat

32.”Qobusnoma” kimning asari?

A. Yusuf Xos Hojib B. Bobur C. Kaykovus D. Lutfiy

33.“Sharqqa sheriyatni o`rgatib bo`lmaydi” degan fikrlar kimga tegishli? A.Navoiy B. Bobur C. Erkin Vohidov D. A.Oripov

34. “Qutadg`u bilig” asarida Kuntug`di nima ramzi?

A. adolat B. davlat C. aql D. qanoat

35. “Kuntug’mish” dostonida Kuntug`mish va Xolbeka Mo`g`ol yurtida necha yil qolib ketadilar?

A.2 yil B. 3 yil C. 4 yil D. 5 yil

36.”Kuntug`mish” dostonida Xolbekaning kanizi kim?

A. Oqqiz B. Tillaqiz C. Bahragul D. Oyjamol

37. “Kuntug`mish” dostonida karvondagi yosh ,diyonatli, insofli kishin A.Zamonqul B. Mullavachcha C. Qosim D. Xolmo`min

38. “Kuntug’mish” dostonida Mohiboy va Gurkiboy Zang`ar shahridan chiqib sakkiz kecha kunduz yurib qayerga yetib kelishadi?

A.Do`rmonga B. Chambilga C. Olatog`ga D. Mo`g`olga

39.Kimning ma’lumotlariga ko`ra XV-XVI asrlarda yirik dostonchilik maktablari paydo bo`lgan?

A.Hodi Zaripov B. G`ozi Yunusov C.T.Mirzayev D. B.To`xliyev

40.”Kuntug`mish” dostonida kimlarda qahramonlik belgilari mavjud? A.Kuntug`mish, Xolbeka B.Xolbeka, Gurkiboy, Mohiboy

C.Buvraxon, Avliyo Qoraxon D.Xolmo`min, Kuntug`mish,Buvraxon

41. Sharq elining ulug`lari “Qutadg`u biligni” nima deb atashgan?

A.Ziynat ul-umaro B.Adab ul-muluk

C.Shohnomai turkiy D.Amin ul-mamlakat

42.Qutadg`u bilig dostonini kim she’riy yo`l bilan o`zbekchalashtirgan? A.Qayum Karimov B.Boqijon To`xliyev C. T.Mirzayev D.Qobilov

43 .G’azaliyotga dialog usulini kiritgan shoirni aniqlang.

A) Lulfiy B) Atoyi C) Navoiy D) Xorazmiy

44.Yorning yuzini jannat bog’iga, ma’shuqaning holini esa “rashki rizvon” (jannatning rashkini keltiruvchi) deya ta’riflagan shoir kim?

A) Atoyi B) Navoiy C) Xorazmi) D) Lulfiy

45. “Noziklik ichra belicha yo’q tori gisuyi O’z haddini bilib. belidin o’ltirur quyi” Baytda qo’llangan she’riy san’atni loping.

A) tashbeh B) husni ta’lil C) tajohuli orif D) ta’did

46. Lutfiyning “Xoh inon, xoh inonma” g’azalida ohang ustuvorligini nima ta’minlagan?

A) to’rt so’zdan iborat radifiling sakkiz misrada qaytarilishi

B) radifda tazod san’atining mavjudligi

C) “inonma” so’zining ishlatilishi

D) zimdan ilohiy ishqqa ishora qilinishi

47. Qaysi adibga nisbatan o’z zamonasining malik ul-kalomi erdi, forsiy va turkiyda naziri yo’q edi va turkcha devoni mashhurdir ” madhi bitilgan?

A Lutfiy B Navoiy C.Xorazmiy D) Munis

48.Quvidagi baytda shoir xalq og’zaki ijodining qaysi turidan foydalanilgan? “Ayoqingga tushar har lahza gisu, Masaldurkim charog’ tubi qorong’u” A.Maqol B.Hikmat C.Matal D.Masal

49.Mumtoz adiblarimizdan qaysi biriga “‘Muqarrabi shohi” martabasi berilgan ?

A.Boyqaro B.Lutfiy. C.A Navoiy D.Yusuf Xos Hojib

50. Lutfiy “Devon’’i qanday janrda yozilgan she`rlardan tashkil topgan

A) g` azal ruboiy, tuvuq, qit’a, fard

B) g’azal, ruboiy, qasida, mustazod.

C) I0 dan ortiq janrlardagi she’rlardan

D)qit’a, g’azal, ruboiy, muashshar

51. “Muhabbatsiz odam inson emasdir, Gar odamsan muhabbat ixtiyor et “bayti kimning qalamiga mansub?

A Navoiy B. Yusuf Xos Hojib C. Nodira D. Uvaysiy

52.Lutfiy dunyodan o’tganda Alisher Navoiy necha yoshda edi?

A 17 B. 20 C. 24 D. 32

53.Lutfiyning ” bu ko` ngil” radifli g’azaliga IX-asrda kim o’xshatma yozdi? A.Navoiy B. Yusuf Xos Hojib C Nodira D. Uvaysiy

54.”Qutadg’u bilig” asarida Oyto’ldi nima ramzi?

A) adolat B) davlal C) aql D) qanoat

55.Baytda birdaniga ikki ma`noli so’z ishlatilishi qanday badiiy san`at deb yurililadi?

A. tazod B. talmeh C. iyhom D tarse’

56. “Sendek saname ko’rman Lutfiy chig’toyda ,chin so’yla. Xito xo’blariga ne bo’lursan” baytida qanday badiiy san`at qo`llangan?

A) tazod B) tajnis C) iyhom D) mubolag`a

57.Lutfiyning qabri qayerda?

A.Qobulda B. Dehikanorda C. Hirotda D Samarqandda

58.Lutfiyning qaysi g azalining har bir baytida bittadan maqol qo`llangan?

A. ‘’haq uldirkim ” B .”ayog ingga tushar bar lahza gisuyi”

C .” bu ko`ngildir” D. “inonma”

59.Mumtoz adabiyotimizda qaysi adib o’z g’azalida ko’zni taroziga o’xshatib bu borada xalq orasida “Kishining ko’zi tarozi” degan maqol borligini ta’kidlab o’tadi?

A) Sakkokiy B) Lutfiy C) Atoyi D) Gadoiy

60.Lutfivning “Ne bo’lursan” g’azalida yoring chiroyli yurishi nimaga o’xshalilgan?

A) bulbulga B) tog` kakligiga C) tovusga D) bedanaga

Test savollaridan namunalar II-chorak

1. Navoiyning qaysi g’azalida tazod san’ati asosiy vosilasiga aylangan?

A) “Qilg’il” B) “Kelmadi” C) “Bo’ldum sanga” D) “Deyin”

2.Mumtoz she’riyatda ” begona bayt” tushunchasi nimani anglatadi ?

A) oshiqona g’azalning maqta’si

B) tazmin san’ati qo’llangan bayt

C) maqta’dan oldingi bayt

D) raddul-matla’ san’ati qo’llangan bayt

3. Turkiy va forsiy mumtoz adabiyotda shohlar haqidagi asarlar asosan aruzning qaysi vaznida bitilgan?

A ) mutaqoribi musammani mahzuf

B) hajazi murabbai solim

C) hajazning axrab

D) raddul-matla’

4. Alisher Navoiyning qaysi g’azali birinchi misrasi uning so’nggi misrasi sifatida ham takrorlangan va bu qanday badiiy san’at hisoblanadi?

A) “Deyin” radd ul-matla B) “Bo’ldum sanga” ishtiqoq

C) “Deyin” to’liq qofya D) “Kelmadi” tanosub

5.Alisher Navoiy ijodida “may” , “sharob”, “chog’ir” so’zlari qaysi ma’noda ishlatilgan ?

A O’z ma’nosida B) faqat ko’chma ma’noda

C)faqat badiiy timsol D.har ikki ma` noda

6.”Bu baytda shoir kimni maqtagisi kelsa maqtaydi, kimni yomon ko’rsa, undan alamini oladi. G’azal umum yo’nalishiga u qadar bog’lanmaydiganroq gapi bo’lsa ham shu yerda aytib qoladi. Mumtoz she’riyatdagi “begona bayt” haqida aytilgan yuqoridagi fikr kimga tegishli?”

A) E.Vohidov B) Navoiy C )Bobur D)A.Oripov

7.Lutfiyning “Xoh inon xoh inonma “radifli g azaliga qaysi shoir nazira bilgan

A) Husayniy B)Navoiy C)Mashrab D)Bobur

8.Navoiy “Nasoyim ul muhabbat” asarida turkcha devoni mashhurdir” deb kimni hurmat bilan tilga oladi?

A)Tog’asi Qobuliyning B) Boyqaroni C) Ibrohim Adhamni D )Lutfiyni

9. Navoiyning “qilg` il” radifli g’azalidagi “ko`hkan” so`zida kimga yoki nimaga ishora qiladi?

A) Majnunga B) Farhodga C) mayga D) tuproqqa

10. Navoiyning “Munojot ” kuyi bilan aytiluvchi g`azalini toping?

A) “qilg il” B) “kelmadi” C) “deyin” D) “bo`Idim sanga”

11. “Muqarrabi shohi” martabaqsidagi shaxs podshoga bir masala yuzasidan necha marta murojaat etishi mumkin ?

A 3 B 4. C. 6. D.7.

12. Navoiyning ‘”Kelmadi” radilli g azalida “yo’l “so’zi qanday ma’noni anglaladi

A.Tasavvufni B. Adolat yo’li C. Haqlik yo’li D. Yor vasli

13. Navoiyning “Jonga chu derman” g azalida “jism “ nimaga murojat qiladi A ) Tanga B) Ko’ngilga C) Bag`irga D) Ko`zga

14. ”Yigit omon bo’lsa, havf-u hatar yo’q” hikmatli misra muallifini toping? A) Nodira B) G`afur G`ulom C) Fitrat D) J.Jabborov

15 . ”Kuy shunday bo’lsa g’amnining o’ziga qanday chiday oldi ekan odamzod… ” misralari qaysi adibga teigishli

A) Lutfiy B) A.Oripov C) E.Vohidov D) U.Nosir

16.Navoiy “Deyin” radifli yeti baytli g’azalida “ deyin” so’zini badiiy maqsad uchun necha marta qo’llagan ?

A. 14 B. 20 C. 7 D. 8

17. Nodiraning turkiy devonidan necha g’azal o’rin olgan?

A. 600 ta. B. 260 ta. C. 240 ta. D. 189 ta.

18. “Firoqnoma” asarini Nodira qaysi tahallus bilan bitgan?

A. Maknuna. B. Taxallus qo’llamagan C. Nodira. D. Komila.

19. “ O`zbek tili qoydalari to’g’risida bir tajriba: “Sarf” ( 1- kitob ), “Nahv” ( 2- kitob) asarining muallifi kim ?

A) Hamza. B) M. Abdurashidxonov. C) Avloniy D) Fitrat.

20 . “Siyodat Xonadoni, shohi Bobur nasli pokimen

Xudoyo, rahmat aylay barcha ajdodi izomimni”. Bayt muallifi qaysi javobda berilgan?

A. Komron mirza. B. Gulbadanbegim C. Nodira. D. Zebuniso

21. Mumtoz adabiyotimizda Yoqubning ayriliqdagi hayoti qanday sifatlash bilan tariflanadi?

A. “ Ro’zi siyoh” (Qaro kun). B. “Bayt ul-hazan” ( G’am uyi )

C. “ Shabi hijron” (Ayriliq kechasi ) D. “ Nori saqa” ( do’zax o’ti)

22. Quyidagi baytda Nodira kimga murojaat qilgan? Doda keldim, ey salotin sarvari, dodim eshit, Sen – shah –u men benavo, lutf ayla, faryodim eshit .

A. Nasrullaxonga B. Allohga.

C. Amir Umarxonga. D. Allohga va Amir Umarxonga.

23. Fitratning “ Og’ir yigit” ga murojati bir millatning asriy istagi, qalb chaqirig’i bo’lib eshitilgan she’rni toping?

A. “Mirrix yuldiziga”. B. “ O’git”

C. “ Yurt qayg’usi I ” D. “Yurt qayg’usi II “

24 . Fitrat qayerlarda jadid maktablarini ochadi?

A. Shahrisabz va Karkida B. Qo`qon va Farg’ona.

C. Buxoro va Samarqand D. barchasi to’g’ri.

25. Fitrat “O’git” she`rida kimlar millat dardiga najot sifatida tilga olingan? A. Xalq. B. Yigitlar C. Ziyolilar. D. Shoirlar.

26. Fitratning “O’git” she`ri sarlavhasi zamirida asosan qaqnday ma`no yotadi?

A. Pand-nasihat B. O’git maslahat

C. Chaqiruv-uyg’otish D. Iltimos-o’tinch.

27. O’zbek milliy she`riyati, prozasi, maorifi, tilshunosligi, adabiyotshunosligi, jamiyatshunosligi singari o’nlab sohalar oyoqqa turishiga rivojiga ulkan hissa qo’shgan adib kim?

A. Hamza B. Fitrat C. Cho’lpon D. Furqat.

28. Fitratning “Mirrix yuldiziga” she`ri lirik qahramonining aynan mirrix yuldiziga murojaat qilishining sababi nima?

A. Yerga eng yaqin sirdosligi uchun

B. Azaliy qadiryat uchun

C. Mirrixning hamal oyining homiysi va jang-u jadal razmi ekanligi

D. Mirrixning yerga yaqinligi.

29. Nodiraning “Firoqnoma” mushsharida radiflar qay holatda qo’llangan.

A. Radif qo’llanmagan

B. Barcha bandlarda qo’llangan

C. Ayrim bandlarda radif qo’llangan, ayrimlarida esa yo’q.

D. Birinchi bandida qo’llangan, qolganlarida esa yo’q.

30. She`r bandlarining baytdan tashqari turlarini anglatuvchi umumiy atama A. masnaviy B. musamman C. musammat. D. muashshar

31. Musammatning uchlikdan o’nlikkacha bo`lgan turlari tartib bilan to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang. 1) murabba , 2) musaddas 3) musallas 4) muashshar 5) mustasne` 6) muxammas 7) musamman 8) musabba`

A. 3,1,6,8,2,7,4,5 B. 8,2.4, 5,1,3, 6,7 C. 3,1,6,2,8,7,5,4 D.1,2,3,4,5,6,7,8

32. She`r bandning miqdorini mumtoz iqtibos nima?

A. Tanse` B. Mustasne` C. Mashru` D. Musammat

33. G’azalning birinchi bayt birinchi misrasining she`r oxiri maqta`da takrorlanib kelishiga asoslangan sh`eriy san’at nomi qaysi javobda berilgan? A. raddul matla` B. takrir C. zulqofiya D. zebqofiya

34. Didaktik asarni belgilang?

A Sabba`yi sayyor B. Gul va Navro’z.

C. Muhabbatnoma. D. Hibat ul-haqoyiq

35. “Firoqnoma” asari qaysi janrida yaratilgan?

A)muvashshah B) murabba` C) musammat D)masnaviy.

36 . Fitrat “Mirrix yuldiziga “ she`ridagi afsus nadomat tuyg’usi nima sababdan tug’ilgan deb o’ylaysiz?

A. Mamlakatdagi tubanliklar xo’rliklar

B. O’z yurtiga xalqiga xiyonat qiluvchilarning ko’pligi.

C. Xalq qonini ichuvchi bosqinchilardan bezorlik.

D. O’z nafsini o’z manfatini o’zgalar hisobiga qondiruvchilarning ko’pligi.

37. Quyidagi parcha Fitratning qaysi she`rida keltirilgan? “Turma yugur, tinma tirish, bukilma yuksal, hurkma kurash, qo’rqma yopish, o’tirma qo’zg’al”.

A. “Mirrix yulduziga”. B. “O’gut”

C. “Go’zalim bevafo” D. “Yana yondim”

38. “Ipga terilgan marvarid” manosini anglatadigan mumtoz iqtibos nima? A) muashshar. B) tarz. C) musammat. D)murabba

39. Murabba shaklining tuzilishini belgilang.

A) a- a- a-a- b-b-b-a B) a-a-a-a-b-b-b-b.

C) v-v-v-v-a-a-a-v. D) v-a-g-a, v-v-g-g.

40. Nodira asarlarini talqin etishda qaysi jihatlarga e`tibor qaratish lozim? A. Asosan majoziy B. Ilohiy ishq

C. Falsafiy ma`no. D. Har ikki ma`no.

41. Mumtoz adabiyotimizda falakni qanday ma`nolarda tushiniladi?

A) dunyo B) taqdir C) Olloh D) hammasi

42 . Fitrat qaysi gazetada “Russiyada yangi bir bola bosh ko’tardi” deb yozadi?

A. Turkiston B. Hurriyat

C. Ishtirokiyun D. Al isloh

43. Musammatlar bandlardagi misralarning soniga ko’ra asosan necha turga bo’linadi?

A. 7 B. 8. C. 9. D. 10

44. Musammatlar yaratilish xususiyatiga ko’ra necha turga bo`linadi?

A. 2. B. 4. C. 6. D. 10.

45. Furqatning “Saydning qo`ya ber, sayyod” asari qay tarzda yozilgan?

A) muxammas B) musaddas C) musallas D) muashshar

46. Nodiraning “Firoqnoma’ asari jami necha misradan iborat?

A. 80 B.90 C.100 D. 140

47. Nodiraning “Firoqnoma” asarida berilgan “pirazoli charx” so’zining ma’nosi nima?

A) charxi falak B)charxning qari kampiri C)taqdiri azal D)shum kampir

48. Mumtoz adabiyotimizda mayparastlikka doir g’azallar qanday atalgan? A) so’fiyona B) dunyoviy C ) majoziy D) rindona

49. “Ming bir kecha” asari qaysi xalqning durdona asari hisoblanadi?

A) fors B) arab C) turk D) hind

50. Tarixiy shaxslarga voqea xodisalarga ishora qo’llangan badiiy san`at mumtoz adabiyotimizda qanday atalgan?

A) tazod B) tashbeh C) ta’did D) talmeh

51. G’afur G’ulomning qaysi she’rida “o’zbek otasi” siymosi yaratilgan?

A) “Kuzatish” B) “Sog’inish” C) “Sen yetim emassan” D) “Vaqt”

52. Shuhratparastlikka intilib, ibodatxonani yoqib yuborgan xudbin Gerostrat G’afur G`ulomning qaysi she’rida qoralanadi?

A) “Kuzatish” B) “Sog’inish” C) “Sen yetim emassan” D) “Vaqt”

53. G’afur G’ulomning “Sog’inish” she’rining qahramoni-otaning xislatlari qaysi qatorda to’liq namayon bo’lgan?

A)samimiylik va vatanparvarlik,tantilik va sahiylik

B) jo’mardlik va ko’ngil poklik, mardlik va oliyjanoblik

C) mehrparvarlik va bolajonlik, kelajakka ishonch bilan qarash va insoniylik

D) irodalilik va qati`y intizomlik,ozodalik va halollik

54. G’afur Gulomning fikricha “Uni o’lchash uchun oltindan tarozi-olmosdan tosh oz ” bo’lgan qimmatli ne’mat nima?

A) yaxshilik B) saxovat C) mehr D) vaqt

55. G’afur G’ulom adabiyotning qaysi yo’nalishida samarali ijod qilgan ?

A) Faqat she’riy B) Faqat nasriy C) Dramaturgiya D) A,B

56. G’afur G’ulomning qaysi she’rida o’zbek otasining siymosi aks ettirilgan ? A)”Vaqt” B)”Sog’inish” C) “Kuzatish” D)”Oltin medal”

57. G’afur G’ulomning liro-epik janrda yaratilgan asarini toping

A) “Ko’kan” B) “To`y” C) “Ikki vasiqa” D) hammasi

58. G’afur G’ulomning qaysi she’riy to`plami uchun Davlat mukofoti berilgan?

A) “Sog’inish” B) “Vaqt” C) “Sharqdan kelayotirman” D) “Yurak”

59. G`afur G`ulom “Sog inish” she`rida kimning asarini o`qib “loyqa hayolotlar chasmaday tindi” deb yozadi ?

A) Navoiy B) Rudakiy C) She’roziy B) Bedil

60.G`afur G`ulomning ikkinchi to plami qanday nomlangan?

A) “Dinamo” B) “Sharqdan kelayotirman”

C) “Turkisib yo’llari” D) “Tirik qo`shiqlar”

61. 1909-1913 yillarida Turkiyada tasil olgan alloma kim edi?

A.Cho’lpon B. Furqat. C. Behbudiy D. Fitrat.

62. Til adabiyot san’at masalalari bilan ilk bor shug’ullangan tashkilot va uning rahbari ko’rsatilgan javobni toping?

A. “Ittifoq va taraqqiyot” Sadriddin Ayniy

B. “Chig’atoy guringi” Fitrat

C. Tong “Botu”

D. “ O’zbek yozuvchilar asonsiyatsiyasi” Majidiy

63. Fitratning “Mirrix yulduziga” she`rida qanday odamlar qoralanadi?

A. Ishyoqmas, dangasa, yalqov. B. Sotqin, ikkiyuzlamachi, zolim

C. O’g’ri, qallob, qaroqchi D. Takkabbur, johil, xotinboz.

64. Tasavvuf bilan maxsus shug’ullangan ijodkor kim?

A. Fitrat B. Cho`lpon C. G. G`ulom D. H. Olimjon.

65. Fitratning birinchi she`rlar to`plami qabnday nomlanadi va qachon va qayerda chop etilgan, qaysi tillardagi she`rlardan tashkil topgan ? A. “Uchqun” 1902- yil Buxoro forsiy va turkiy

B.”Sayha”1912-yil turkiy forsiy

C. “Menim tunim “ 1910- yil Samarqand Forsiy

D. “Sharq “ 1915- yil Toshkent forsiy- tukiy- arabiy

66. “Chig’atoy gurungi” tashkiloti qanday masalalar bilan shug’ullanar edi? A. Siyosiy-ijtimoiy til. B. San’at va maorif

C. Jadidchilik va siyosat. D. Til , adabiyot va san’at

67. Fitratning qaysi she`ri quyidagi misralar bilan tigaydi? “Bormi senda qorin- qursoq elin yurtin borin- yo’g’in sotqonlar”

A. “Mirrix yulduziga” B. “O’g’it”

C. “Go’zalim bevafo Gulistonim” D. “Yana yondim”

68. Nodiraning “ Firoqnoma asarida sharq ayollariga xos qanday xislat ustun turadi?

A. Sabr- toqat B. Chidamlilik

C. Vafo-sadoqat. D. Sog’inch-iztirob

69. Fitratning yana bir taxallusi nima ?

A) Julqunboy B) Shig`oy

C) Mujmar D) Norin shilpiq

70. G`afur G`ulomning “Sog`inish” she`rida qanday mevalar tilga olinadi? A) anor , behi B) anjir, shaftoli

C) gilos, olma D) olcha, o`rik

71. “Oyoqqa kiyishga kovushi yo’q kishi oyog’i borligiga shukur qilsin “ kimning she`rlarida berilgan?

A. Sheroziy B. Navoiy C. Niyoziy. D. Gulxaniy.

72.Navoiyni “Nasoyim ul muhabbat” asarini yaratilishiga kim sabab bo’ladi? A. Ganjaviy B. Dehlaviy. C. Jomiy. D. Husan Ardasher

73.Navoiy nimani “Um ul xabois” deb ataydi?

A) ilmsizlikni B) johillikni C) mayni D) xasadni

Test savollaridan namunalar. III-chorak

1. Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” tragediyasida Mirzo Ulug’bek kimni “farzandi arjumand” deb ataydi?

A) Ali Qushchini B) Abdulazizni

C) Abdulatifni D) Miram Chalabiyni

2. Qaysi adib Navoiy haqida jiddiy ilmiy tadqiqotlar yaratgan?

A) Gafur G’ulom B) Hamza

C) Shayxzoda D) E.Vohidov

3. “Mirzo Ulug’bek” fojiasida zindondan ozod qilingan Piri Zindoiniy kimga topshirilishi kerak edi?

A) Jomiy va Lutfiy panohiga

B) Berdiyorga

O) Shayx ul islom panohiga

D) Ota Murodga

4. ”Yoasafo, hech kimsadan uyalmay bugun men yig’layman, yurak qoni bilan yig’layman! Yetim qolgan el dardiga kuyib yig’layman! Bosh qo’yaman tuprog’iga ulug’ insonning!” M.Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” tarixiy fojiasidan olingan ushbu parcha kimning so’zlari?

A) Ali Qushchi B) Piri Zindoniy

C) Abdurazzoq Samarqandiy D) Ota Murod

5. “Mirzo Ulug’bek” asarida berilgan ”Eshitganman,Otabekdan fozil ekansiz, Ammo asli shoh o’g’lisiz,shu uchun har dam Ko’zingizni qamashtirar toj yaltirog’i” Ulug’bek Mirzo bilan jiddiy munozara qilgan bu personaj nomi qaysi javobda to’g’ri berilgan?

A) Berdiyor B)Ali Qushchi C)Hasan ohangar D) Feruza

6. “Mirzo Ulug’bek” asarida ”So’zlaringda tafakkurdan zug’um ortiqroq,Sultonlar ham xudovanding navkarlari-ku” qaysi qahramon aytgan?

A) Mirzo Ulug’bek B) lroqlik talaba C) Abdulatif D) Piri Zindoniy

7. “Mirzo Ulug’bek” asarida “Men shohlikni ma’rifatga qildim dastyor…”degan so’zlar qaysi asar qahramoniga tegishli?

A) Shayboniyxon “Shayboniynoma”

B) Mirzo Ulug’bek “Mirzo Ulug’bek”

C) Husayn Boyqaro “Navoiy”

D) Mirzo Ulug’bek”Ulug’bek xazinasi”

8 . “Mirzo Ulug’bek” fojiasidagi tarixiy shaxslar qaysi javobda to’g’ri qayd etilgan”

A) Ulug’bek, Jomiy, Sayid Obid, Bobo Kayfiy

B) Abdulatif, Abbos, Piri Zindoniy, Sakkokiy

C) Ali Qushchi, Feruza, Gavharshodbegim, Berdiyor

D) Ulug’bek, Sakkokiy, Jomiy, Sayid Obid

9. “Mirzo Ulug’bek”fojeasida Ulug’bekni Abbos va Abdulatif sipohlaridan himoya qilgan navkar yigitlarning ismlari qaysi javobda to’g’ri berilgan’

A) Yigitali, Berdiyor B) Ota Murod, Abdurazzoq

C) Ali Qushchi, iroqlik talaba D) Piri Zindoniy, Berdiyor

10.”Mirzo Ulug`bek” fojeasidagi Piri Zindoniyning asli ismi kim?

A )Berdiyor B) Ota Murod C)Hasan Ohangar D) Abbos

11. “Mirzo Ulug’bek” fojeasida bir donishmandning to`qson olim va talaba huzurida nutq so’zlab, ilmini namoyon qilgani aytiladi .U mashhur alloma kim?

A) Beruniy B) lbn Sino C) Forobiy D) Xorazmiy

12.”Mirzo Ulug’bek” tragediyasida “Istasangiz,tiz cho’kayin iyog’ingizga,Sizga,buyuk qalbli inson,ulug’ munajjim. Ammo Sulton Ulug’bekka, sohibi tojga. Bosh egmayman,egolmavman,yo’q, egolmayman. Piri Zindoniyning yuqoridagi so’zidan Mirzo Ulug’bekka bo’lgan qanday munosabatni anglash mumkin?

A)Piri Zindoniy shoh Ulug’bekni emas, olim Ulug’bekni qadrlaydi

B) Bobosi Temur tufayli Ulug’bekni ham yomon ko’radi

C) Ulug’bekka bosh egishni istamaydi

D) Ulug’bekni shoh sifatida qadrlaydi

13.”Mirzo Ulug’bek” fojeasida “toj boshdagi flkrga qafas” degan gapni aytgan qahramon nomi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) Eronlik talaba B) Bobo Kayfly

C) Mirzo Ulug’bek D)Hasan ohangar

14. Birinchi tragediyaning vatani qayer va ‘”otasi”kim ?

A) Rim Evripid B) Rim Safokl

C) Yunoniston Esxil D) Yunoniston Shekspir

15 .Evripidning tragediyasini belgilang?

A) “Mediya”, “Gerakl” B) “Manfred”, “Zanjirband Prometey”

C) “Shoh Edip”, “Dionis” D) A va C

16 .Mirzo Ulug’bek ” fojeasida Abdurazzoq Ulug bekka sarbadorlar haqida kimdan eshitganligini aytadi?

A) Sakkokiy B) Ali Qushchi

C) Hofiz Abru D) Piri Zindoniy

17 .Navoiy “Majolis un nafois ” asarining nechanchi majlisini Boyqaroga bag’ishlagan ?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

18. “Mirzo Ulug’bek” targediyasida kim “Abdulatif kallasini olmasam agar,yuz ming la’nat bo’lsin menga” deydi ?

A) Sakkokiy B) Ali Qushchi C) Berdiyor D) Ota Murod

19. “Mirzo Ulug’bek” targediyasida Piri Zindoniy donishmandlar kengashib mamlakatni boshqarishi mumkin degan firklarni kimdan eshitganligini aytadi?

A) Amir Temur B) Forobiy C) Beruniy D) Ibn Sino

20. “Mirzo Ulug bek targediyasida “o`z zamonasining taraqqiyparvar ulamosi” kim edi?

A) Xo`ja Ahror Valiy B) Qozi Miskin C) Burhoniddin D) Ali Qushchi

21. Asqad Muxtorning “Chinor” romanidagi Akbaralini kim “mo’rt barg” deydi?

A) Ochil bobo B) Azimjon C) Sharofat xola D) Abdusamad

22. Qaysi shoir o’z she’rida hamma qulluq qilib turgan, ta’rifiga hamd-u sano keltirayotgan sevgiga qarshi bosh ko’taradi?

A) Usmon Nosir B) Cho’lpon C) Mirtemir D) A. Oripov

23 . Shafqatsiz realism yo’nalishini o’zbek romanchiligiga olib kirgan adib nomi qaysi javobda qayd etilgan?

A) O. Muxtor B) X.Do’stmuhammad

C) Cho’lpon D) A.Muxtor

24 . “Jahon adabiyoti” jurnali qachon tashkil etildi?

A) XX asr boshlarida B) 1997- yilda

C) XXI asr boshlarida D) 1992- yilda

25 . Usmon Nosir “Monolog” she’rida “guldan yaralgan pari” deb kimni ta’riflagan?

A) Leonora B) Beatriche C) Ofeliya D) Dezdemona

26. Qaysi adib Said Ahmadning “Ufq” romanidagi mahoratini “haqiqiy hayot manzarasi” deydi?

A) G’.G’ulom B) Oybek C) M. Osim D) A. Qahhor

27. “Bu kitobni kitobxon boshdan oyoq shavq bilan, hech qayerda turtinmasdan, diqqati susaymasdan, ishtahasi bo’g’ilmasdan o’qib chiqadi…”. Yuqoridagi so’zlar kimga tegishli va qaysi asar haqida so’z bormoqda?

A) A. Qahhor “Ufq” haqida B) Oybek “O’tkan kunlar” haqida

C) S.Ahmad “Chinor” haqida D) O. Sharofiddinov “Shaytanat” haqida.

28.Quyidagi misralar muallifi kim?

“Chaman ichida bir gul, gul baryon, chaman bir yon.

Sarv-u sanobarimdir, soch bir yon, suman bir yon”.

A) Mirtemir B) Abay C) To’ra Sulaymon D) Ergash Jumanbubul

29. To`ra Suaymonning “Iltijo” she’rida bahor nimaning ramziy timsoli bo’lib gavdalanadi?

A) Vatan, barcha tiriklikka jon ato etguvchi muqaddas yurt timsoli

B) Yasharish va yangilanish timsoli.

C) Sadoqatsiz do’st va bevafo yor haqida

D) Barcha go’zallikalarning umumlashma timsoli

30. Usmon Nosirning “Naxshon” dostonida “Kiprigi ko’ksiga soya solgan qiz” degan ta’rif bor. Bunday mubolag’ani yana kimning ijodida ko’rsak bo’ladi? A) Rauf Parfi B) Shavkat Rahmon

C) Abduvali Qutbiddin D) Muhammad Yusuf

31. To’ra Sulaymonning qaysi she’rida har bir fasl nomi ramziy ma’noni ifodalab kelgan?

A) “Iltijo” B) “Tavallo”

C) “Armon” D) “Gul bir yon chaman bir yon”

32 . “Zamon torlari”, “Shu`la”, “Olqishlarim” she’riy to’plamlari muallifi kim?

A) Maqsud Shayxzoda B) G’afur G’ulom

C)Hamid Olimjon D)Mirtemir

33. To`ra Sulaymon qaysi she’rida “Maysadagi shudringlar-kimlarning ko’z yoshi” falsafiy ifoda yaratgan?

A) “Tavallo” B) “Iltijo”

C) “Armon” D) “Gul bir yon chaman bir yon”

34 .Qaysi shoir ko’nglidagi armonni cho’kib qolgan nor tuyaga, quyosh tushmaydigan yerda erimaydigan qorga qiyoslaydi?

A) Shavkat Rahmon B) To’ra Sulaymon C) Mirtemir D) Abay

35. Qaysi janrda yozilgan badiiy asarning birinchi bandining maqta`si qolgan bandlarning so’nggida ham takrorlangan?

A) Tarje’band B) Marsiya C) Qit’a D) Qo’shiq

36. Javoblar mosligini belgilang. 1.roman-dilogiya yozgan adiblar 2.roman-trilogiya yozgan adiblar 3.romanlar turkumi yozgan adiblar 4.roman -epopeya yozgan adiblar a.Romen Rollan, Roje Martin dyu Gar b.Oybek, Sadriddin Ayniy c.Hamid G’ulom, Mirzakarim Ismoil d.Vasiliy Yan, Lev Nikolayevich Tolstoy

A) 1-b, 2-d, 3-c, 4-a B) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c

C) 1-c, 2d, 3-a, 4-b D)1-d, 2-c, 3-a, 4-b

37 .Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” tragediyasi qanday she’riy shaklda yozilgan?

A) barmoq vaznida B) oq she’rda

C) erkin she’rda D) nasriy she’rda

38. Shaklan g’azalga eng yaqin janr qaysi?

A) fard B) masnaviy C) qit’a D) ruboiy

39. To`ra Sulaymoning “Bahor-Vatan, barcha tiriklikka jon ato etuvchi muqaddas yurt”timsoli sifatida tasvirlangan she’rini aniqlang.

A) “Iltijo” B) “Gul bir yon, chaman bir yon”

C) “Armon” D) “Tavallo”

40. Inson ozodligi, erkinligi masalasi Usmon Nosirning qaysi she’rida ifodalangan?

A) “Bo’g’im” B) “Nil va Rim” C) “Nahshon” D) “Monolog”

41. “Ufq” romanida xalqmizning urush ortidagi qahramonliklari qaysi qahramonlar orqali ochib berilgan?

A)Ikromjon, Jannat xola, Nizomjon B) Zebi, To’lanboy, Dildor

C) A’zamjon, Asrora D) barchasi to’g’ri.

42. To`ra Sulaymonning qaysi asari yumoristik ruhda yozilgan?

A) ”Yovqochdi” B) “Hamqishloqlarim”

C) “Alhazar” D) “To’yboshi”

43. To`ra Sulaymonning qaysi asari maqolalar to’plami sifatida nashr etilgan A) “Yovqochdi” B) “Hamqishloqlarim”

C) “Alhazar” D) “To’yboshi”

44. To`ra Sulaymonning dastlabki to’plami?

A) “Yovqochdi” B) “Istar ko’ngil”

C) “Qorasoch” D) “Jahongashta”

45. To`ra Sulaymonning qaysi she’rida sahro beminnat makon qidirb sargardon kezgan vatangadolarning qilmishi qing’ir zotlarning ramziy ifodasi ekanini anglash mumkin?

A) “Iltijo” B) “Armon”

C) “Tavallo” D) “Gul bir yon, chaman bir yon”

46. To`ra Sulaymonning qaysi she’rida Go’ro’g’li timsoli ishlatiladi?

A) “Iltijo” B) “Armon”

C) “Tavallo” D) “Gul bir yon, chaman bir yon”

47. To`ra Sulaymonning qaysi she’rida bahor barcha narsa jon etguvchi narsa deb ifodalaydi?

A) “Iltijo” B) “Armon”

C) “Tavallo” D) “Gul bir yon, chaman bir yon”

48. Usmon Nosirning nechta she’riy to’plami bor?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

49. Asqad Muxor “Chinor” romanida Sharofat xolaning so’ngi vasiyati nima edi?

A) Shodasoyga qaytib xalqdan kechirim so’rash

B) O’zini Shodasoyga ko’mish

C) Ochil buvani topish

D) Bektemir akaning nomini abadiylashtirish

50. To`ra Sulaymonning “Iltijo” she’ri kimga yoki nimaga bag’ishlangan? A) Onaga B) Sevgiga C) Bahorga D) Sog’inchga

51. Ozod Sharafiddinov muharrirlik qilgan qaysi to`plam sobiq ittifoq kitob rastalaridan yig`ishrib olingan?

A) “Yo`lboshchi” B) “Tirik satrlar”

C) “Zaharxanda qahqaha” D) “Yalovbardorlar”

52. Qaysi asar o`zbek adabiyotida dastlabki trilogiya asar hisoblanadi?

A) “Kecha va Kunduz” B) “Ufq”

C) “Farg`ona tong otguncha” C) “Shaytanat”

53. Asqad Muxtorning “Chinor” romanida Akbaraliga konda “…Borma, xavfli, oldinda o`lim turibdi, yosh joning juvonmarg bo`lib ketadi!” deb kim aytadi?

A) Bektemir aka B) kondagi noma`lum bir ishchi

C) o`z qalbi D) Azimjon

54. “Haqiqiy kun qachon keladi?” asarining muallifi kim?

A) M. Yu. Lermontov B) N.A.Dobrolyubov

C) A.S.Pushkin D) V.I. Kirshon

55. Qaysi adib ijodida “Geyne bilan o`rtoq tutindim, Lermontovdan ko`mak o`tindim” degan satrlar mavjud?

A) Cho`lpon B) Usmon Nosir C) Fitrat D) G`afur G`ulom

56. “Tun qancha qora bo`lsa , oy shuncha yorug`” misralari qaysi asardan olingan?

A) Fitrat “Mirrix yulduziga” B) Cho`lpon “Go`zal”

C) Usmon Nosir “Nil va Rim” D) G`afur G`ulom “Vaqt”

57. Asqad Muxtorning “Chinor” romanida konda fojea yuz berganda qaysi fasl edi?

A) bahor B) yoz C) kuz D) qish

58. Said Ahmadning “Ufq” asarida Jannat xolaga kim o`g`illik qiladi?

A) A`zamjon B) To`lanboy C) Nizomjon D) Raim

59. Said Ahmadning “Ufq” asarida Tursunvoy necha yoshida yor-u do`stlar diydoridan uzoqda sarson sargardonlikda vafot etadi?

A) 18 yoshida B) 19 yoshida C) 21 yoshida D) 23 yoshida

60. Said Ahmadning “Ufq” asarida Tursunboy to`qayga kelgniga qancha vaqt bo`lgan edi?

A) 4 oy B) 5 oy C) 6 oy D) 7 oy

61. Asqad Muxtorning “Chinor” romanida bufetchi Sonya Akbaraliga qanday maslahat beradi?

A) Shodasoyga qaytishni B) aroq ichishni

C) xalqdan kechirim so`rashni D) bu yerlardan uzoq uzoqlarga qochib ketishni

62. Asqad Muxtorning “Chinor” romanida Ochil boboga Azimjon “bu sizning ikkinchi xatoingiz edi” deydi, Ochil boboning dastlabki xatosi nima edi?

A) Komilani uydan haydashi

B) Akbaraliga to`g`ri maslahat bermagani

C) Sharofatga to`g`ri maslahat bermagani

D) B va C

63. Usmon Nosir “Nil va Rim” dostonida shoir Nilni nimaga o`xshatadi?

A) qullar to`kkan yosh B) qullar to`kkan qon

C) firavn g`azabi D) A va B

Test savollaridan namunalar IV-chorak

1. Qaysi shoir o’z she’rlarida “Aybin bimay ketgan Akmal Ikromovlar ”, “Fayzulodek mard-u maydonlar”, “Jayrondek termulgan Cho’lponlar”, “Olislarda qolgan Usmonlar”, “Qodiriyni sotib shoir bo’lganlar” kabi tashbehlarni qo’llagan?

A) Rauf Parfi B) To`ra Sulaymon

C) Muhammad Yusuf D) Abdulla Oripov

2. “Muhabbat u o’zi eski narsa, lekin har bir yurak uni yangilaydi” degan misralar kimga tegishli?

A) Hodi To`qtosh B) Muhammad Yusuf

C) Samad Vurg’un D) Maqsud Shayxzoda

3.Suyukli yorini “kiprikari uzun kokillaridan”, “barcha farishtalar sening qalbingda ijaraga turgan qizlar men uchun”,- deya ta’riflagan shoir nomini belgilang.

A) Abdulla Oripov B) Muhammad Yusuf

C) Rauf Parfi D) Shavkat Rahmon

4. Muhammad Yusufning “Mehr qolur, muhabbat qolur” she’ri qaysi shaklda yozilgan?

A) muxammas(beshlik) B) murabba`(to’rtlik)

C) masnaviy (ikkilik) D) barmoq vaznida 8 bo’g’inli she’r

5. Muhammad Yusufning qaysi she’rida ona yurtiga fidoyi va dardkash farzand timsoli aks etgan?

A) “Erka kiyik” B) “Yurtim ado bo’lmas armonlaring bor”

C) “Biz baxtli bo’lamiz” D) “Mehr qolur”

6. Dunyodagi barcha narsa o’tkinchi, faqat inson o’rtasidagi oqibat, muhabbatgina abadiy ekanligi haqidagi Muhammad Yusuf she’rini belgilang.

A) “Yolg’onchi yor” B) “Mehr qolur”

C) “Ko`nglimda bir yor” D) “Surat”

7 . Muhammad Yusuf dostonlarini belgilang.

A) “Qora quyosh” , “Osmonning oxiri”

B) “Tilak”, “Halima aya allalari”.

C) “Iltijo”, “Ishq”

D) “Ko`nglimda bir yor”, “Surat”

8 . Quyidagi jumlalar qaysi shoir ijodidan olingan? “O’tgan kuning o’tgan kundir, O’z boshinga yetgan kun, Qodiriyni bergan zamin,Qodiryni sotgan kun”?

A) Fitrat B) Hamza

C) To`ra Sulaymon D) Muhammad Yusuf

9. “ Yiqilsin mehvari olam va tubdan tor-mor o’lsin” misralari qaysi adibga tegishli?

A) Cho’lpon B) Turob To’la

C) Maqsud Shayxzoda D) Samad Vurg’un

10. Muhammad Yusuf ijodida qaysi g’arb adibi asarlari ta`sirini sezish mumkin?

A) Pushkin B) Lermontov

C) Yesenin D) H.Heyne

11. Muhammad Yusufning adaiyotga xavas uyg`otishda qaysi adbi o`z ta`sirini ko`rsatadi?

A) Abdulla Oripov B) Erkin Vohidov

C) Mirtemir D) Shavkat Rahmon

12. Muhammad Yusfning “Yurtim ado bo’lamas armonlaring bor” she’rida “Osmonlaringdan ham diydoringga zor jayrondek termulgan… bor”,deganda kimni nazarda tutadi?

A) Abdulla Qodiriy B) Cho’lpon C) Ulug’bek D) Bobur

13. Muhammad Yusufning qaysi she’rida Usmon Nosir tilga olinadi?

A) “Vatanim” B) “Mehr qolur”

C) “Yurtim ado bo’lmas armonlaring bor” D) A va C

14. Quyidagi misralar qaysi shoir qalamiga mansub:

“Eshikka ko’p qarayverma san.

Gulbog’ingga, baribir, yo’l bor .

Oqshom menga niqob ostidan

Ohu ko`zin suzdi gulruxsor

A) Muhammad Yusuf B) Erkin Vohidov

C) Sergey Yesenin D) Rasul Hamzatov

15. Mashhur bengal yozuvchisi Karishma Das asarlari nomi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) “Maxabxarata”, “Tungi qo’shiqlar ”

B) “Kotxomala” , “Jazo”

C) “Hisob-kitob”, “Maxabxarata”

D) “Dagarat “, “Kotlaxoma”

16 . R .Tagor ‘’Nur va soyalar” asarida Shoshubushon haqida “Bularni ko’rib, u o’zini turmadan ikkinchi daf`a ozod bo’lganday xis etdi” deb yozadi. Shoshubushon ko’rgan “bular” aslida nima edi?

A) kiloblar B) toshtaxtalar C) daraxtlar D) maktublar

17. S.Yesenin qaysi she’rida sharq va g`arb qiyosi, xotin-qizlariga munosabatining, ayollar erkining turlichaligini solishtirgan?

A) “Xurosonda bir darvoza bor”

B) “Dog’lar ketmish majruh ko’ngildan”

C) “Singlimga xat

D) “Bu dunvoda men bir yo’lovchi”

18 . S.Yesenin qaysi she`rida Pushkin va Lermontovni tilga olib umrini ularga qivoslaydi?

A) “Singlimga xat” B) ”Ona ibodati”

C) “It haqida doston” D) “Bu dimyoda men bir yo`lovchi

19 . R.Tagor qaysi asari uchun Xalqaro “Nobel” mukolotiga sazovor bo’lgan? A) “Xalq qalbi” B) “Nur va soy alar”

C) “Gitanjali” D) “Mening oltin Bengaliyam”

20. Sergey Yeseninning “Singlimga xat” she’ri ta’sirida qaysi o’zbek adibi ” Opamga xat” she’rini yozgan?

A) Azim Suyun B) Usmon Azim

C) Muhammad Yusuf D) Erkin Vohidov

21. S. Yeseninning singlisiga atab yozgan asarlarmi aniqlang. I) “Dog’lar ketmish majruh ko’ngildan”; 2) “Singlimga xat”;3) ” Ayolga xat”;4) ” Bu dunyoda men bir yo’lovohi”; 5) “Ona ibodati”

A) 2,4 B) 1,2 C) 1,5 D) 2,3,5

22. Sergey Eseneninning “Ona ibodati” she’rida ona va o’g’il timsoli orqali qanday mavzuni yoritgan?

A) ona mavzusi B) iltijo mavzusi

C) vatan mavzusi D) hijron mavzusi

23. R.Tagor qaysi asarlarida mustamlakachilik zulmi, ijtimoiy adolatsizliklarni qoralab ko’rsatadi?

A) ” Hisob-kitob” Nil va soy alar”

B) “Bibha sohili”, “Donishmand Roja”

С) “Oqshom qo’shiqlari”, “Halokat”

D) “Jazo”, “Tonggi qo’shiqlar”

24. Qaysi qatorda hind adibi R Tagorning o’zbek tilida chop etilgan kitoblari nomi to’g’ri ko’rsatilgan?

A) “Chitra”, “Qurbonlik”

B) “Hisob-kitob”, “Lahza”

C) “Nur va soyalar”, “Ko’zga tushgan cho’p”

D)”Halokat, “Oqshom qo’shiqlari”

25. R. Tagorning “Nur na sovalar” hikoyasi qahramoni Shoshibushonning dushmam kim edi?

A) Gribala B) Hukmron jamiyat C) Xorkumar D) Noib to`ra

26. Quyidagi misralar kimning qaysi asaridan olingan “Ishonchimga, nomusimga … qayt “?

A) S. Yesenm “Xurosonda bir darvoza bor ”

B) S.Yesenin “Dog’lar ketmish majruh ko’ngildin ”

C) R. Tagor “Nur va soyalar”

D) Firdavsiy “Shohnoma”

27. ”Endi qaytmam uyimga” , “Pushkinga xat” she’rlari muallifini toping .

A) Usmon Nosir B) To’ra Sulaymon

C) H.Hudoyberdiyeva D) S.Yesinin

28. Quyidagi misralar S. Yeseninning qaysi she’ridan olingan? “Ko ‘kragida jasorat Qop-qora qon har yog’i Behush, jonsiz qo`lida Dushmanining bayrog`i”

A) “It haqida doston” B) “Ona ibodati”

C) “Bu dunyoda men bir yo’lovchi” D “Bobomga xat”

29. R.Tagorning ezgulik va manfaatparastlik, insoniylik va e’tiqodsizlik o’rtasidagi to’qnashuvlar o’z aksini topgan asarini ko`rsating.

A ) “Oqshom qo’shiqlari” B) “Gitanjali”

C) “Janganamana” D ) “Nur va soyalar”

30. Insonnmg erki, uning hurligi, baxti tarannun etilgan R. Tagorning qaysi she’riga, qachon “Nobel” mukofoti berilgan?

A) Gitanjali 19l2-yil B) “Gitanjali” l9l3-yil

C) “Janganamana” l9l2-yil D) “Oqshom qo`shiqlan” 1912-yil

31. R.Tagorning “Nur va soyalar” hikoyasida qanday mavzu yoritilgan?

A) Mehr-muhabbat

B) Hindiston ozodligi

C) Mustamlakachilikdagi tushkun axvol, haqiqatni himoya qilish

D) Mustaqillik uchun kurash

32. Robindranat Tagor asosan qaysi tilda ijod qildi?

A )pahlaviy tilida B ) inggliz tilida

C) bengal tilida D) sanskrit tilida

33. Robindranat Tagorning “Nur va soyalar” asari qanday janrda yozilgan? A) hikoya B) qissa C) roman D) drama

34. Robindranat Tagorning “Nur va soyalar” asaridagi Gribala Shoshibushon bilan tanishgamda necha yashar edi?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14

35. S.Eseninning ijodi qaysi o`zbek adibining ijodiga o`z ta`sirini ko`rsatgan? A) Usmon Nosir B) Shavkat Rahmon

C) Erkin Vohidov D) Muhammad Yusuf

36. ”Baxtlidir jonuni ichib bo Imagan” ushbu mashhur satrlar kimga tegishli A) Usmon Nosir B) Cho`lpon

C) Pushkin D) Esenin

37. Robindranat Tagorning “Nur va soyalar” asarida Shoshibushon qanday sohalarni egallagan edi?

A) san`at magistri B) huquq bakalavri

C) tilshunos-filolog D) A va B

38. Robindranat Tagorning “Nur va soyalar” asarida voqealar qaerda bo`lib o`tadi?

A) Kalkutta B) Bengaliya

C) Mumbay D) Nyu Deli

39. Robindranat Tagorning “Nur va soyalar” asari Shoshibushon nima sababdan uylanmagan edi?

A) kambag`alligi uchun

B) yerli qizlarni o`ziga teng ko`rmaganligi uchun

C) kamsuqum, bo`lganligi uchun

D) osiyishtalikni, tichnlikni yaxshi ko`rganligi uchun

40. Robindranat Tagorning “Nur va soyalar” asarida Shoshibushon qanday partiya a`zosi deb aytiladi?

A) Ozodlik B) Milliy Kongress

C) Xalq D) Respublikachilar

41. Robindranat Tagorning “Nur va soyalar” asarida “…qizning qo`lida eski chapurat, siyoh bilan hamma yog`i yozilgan daftar, o`z bog`laridan goh meva, goh gul, goh shirinlik olib kelardi” deyilgan , “chapurat” nima?

A) bosh kiyimi B) kitob

C) sumka D) mango mevasi

42.S.Eseninning qaysi she`ri “Fors taronalari” to`plamidan olingan?

A) “Xurosonda bir darvoza bor”

B) “Dog`lar ketmish majruh ko`ngildan”

C) ”Bu dunyoda bir men yo`lovchi”

D) A va B

43. Qaysi ijodkorning hayoti mashhur raqqosa Aysedora Dunkan nomi bilan bog`liq?

A) R.Tagor B) S.Esenin

C) A.Pushkin D) Usmon Nosir

44. S.Esenin qaysi she`rida oshiq bo`lgan qizi-Shahining ismini keltiradi?

A) “Xurosonda bir darvoza bor”

B) “Dog`lar ketmish majruh ko`ngildan”

C) ”Bu dunyoda bir men yo`lovchi”

D) a va D

45. Robindranat Tagor oilada nechanchi farzand edi?

A) 2 B) 7 C) 10 D) 14

46. S. Esenin qancha vaqt AQSH da yashadi?

A) 2 oy B) 4 oy C) 7 oy D) ikki yil

47. Robindranat Tagorning “Nur va soyalar” asarida qamoqdan chiqqan Shoshibushonni o`z xuzuriga olib kelish uchun kim qayiq yuborgan edi?

A) Xorkumar B) otasi

C) Gribala D) noib to`ra

48. Muhammad Yusufning “biz hali hammadan o`tamiz, qizim!” misralari qaysi she`ridan olingan?

A) “Qizimga”

B) “Madina”

C) “Nechun Andijonga qulliq qilmay men?”

D) “Surat”

49. Yigirma yoshli Sergey Eseninning ijodiga qaysi adib o`z ta`sirini o`tkazgan edi?

A) A.Devling B) Pushkin

C) A.Blok D) Lermontov

50. Ma`lumki, Sergey Eseninning she`rlarini bir qator adiblar tomonidan o`zbek tiliga tarjima qilganlar. Qaysi adibning tarjimalari eng maromiga etkazilgan tarjim deyiladi?

A) Tilak Jo`ra B) Ma`ruf Jalil

C) Erkin Vohidov D) Xurshid Davron

51. R.Tagor Nobel mukofotiga sazovor bo`lganidan keyin mukofot pulini nima qildi?

A) kambag`al bolalar uchun maktab ochdi

B) bepul kutubxonalar tashkil etdi

C) bunyodkorlik ishlari bilan shug`ullandi

D) A va B

52. “ochun” so`zining ma`nosi?

A) davlat B) dunyo C) hayo D) fazo

53. Muhammad Yusuf “Vatanim” she`ridagi “…Kim Qashg`arni qildi makon, Kim enasoy tomonda…” deganda kimlar nazarda tutiladi?

A) Bobur va Mashrab B) Navoiy va Lutfiy

C) Furqat va Usmon Nosir D) Futrat va A.Qodiriy

54. Firdavsiyning “Shohnoma” asarida qaysi hukmdorning tushida kuchli bo`ron bo`lib bayrog`i qulaydi?

A) Siyovushning B) Rustamning

C) Kay Kovusning D) Afrosiyobning

55. Adabiyotshunoslikda “she`rning haddi a`losi” deganda nima nazarda tutiladi?

A) she`rning boshlanishi

B) she`rning yakuni

C) she`rning xulosasi

D) she`rning kulminatsiyasi

56. R.Tagorning “Nur va soyalar” hikoyasida sudning farroshi Xorkumardan to`rt sher yog` tlab qiladi. “Sher” qancha og`irlika teng keladi? A) 200 gr B) 500 gr C) 900gr D) 1200 gr

57. Fuzuliyning “Mani jondin o`sondirdi, jafodin yor o`sonmasmi?” sartlairda berilgan “o`sanmoq” so`zining ma`nosi

A) bezmoq B) bezanmoq C) noz qilmoq D) orzu qilmoq

58. Fuzuliy qaysi asari bilan turkiy nasr taraqqiyotiga o`z xissasini qo`shdi? A) “Anis ul qalb” B) “Haft jom”

C) “Bangu Boda” D) “Shikoyatnoma”

59. S. Eseninning “Bu dunyoda bir men yo`lovchi” she`rining bosh go`yasi nima haqida?

A) ayollarga sof muhabbat B) vatanga muhabbat

C) yoshlikni esga olish D) akalik muhabbatining tarannumi

60. S. Esenin singlisi Shiraga bag`ishlab nechta she`r yozgan?

A) 2 ta B) 3 ta C) 4 ta D) 6 ta

TESTLAR KALITI

8-sinif adabiyot 1-chorak

1) B 2)D 3)D 4)A 5)C 6)C 7)B 8)B 9)B 10)B

11) A 12)C 13)D 14)D 15)C 16)B 17)C 18)B 19)D 20)A

21) A 22)C 23)B 24)B 25)A 26)B 27)B 28)C 29)C 30)D

31) C 32)C 33)D 34)A 35C 36)C 37)C 38)C 39)C 40)B

41) A 42)B 43)A 44)D 45)B 46)A 47)A 48A 49)C 50)A

51) C 52)C 53)C 54)B 55)C 56)C 57)B 58)B 59)B 60)B

8-sinif adabiyot 2-chorak

1)B 2)C 3)A 4)A 5)D 6)D 7)C 8)D 9)B 10)B

11)D 12)A 13)C 14)B 15)B 16)B 17)D 18)D 19)D 20)C

21)B 22)D 23)B 24)A 25)B 26)C 27)B 28)C 29)C 30)C

31)C 32)D 33)A 34)D 35)C 36)A 37)B 38)C 39)A 40)D

41)D 42)B 43)B 44)A 45)B 46)C 47)B 48)D 49)B 50)D

51)B 52)D 53)C 54)D 55)D 56)B 57)D 58)C 59)B 60)D

61) D 62)B 63)B 64)A 65)B 66)D 67) A 68) 69) C 70) B 71) B 72) C 73) A

8-sinif adabiyot 3 –chorak

1)A 2)C 3)A 4)B 5)C 6)A 7)B 8)D 9)A 10)C

11)C 12)A 13)D 14)C 15)A 16)C 17)C 18)C 19)B 20)C

21)A 22)A 23)D 24)B 25)B 26)D 27)A 28)C 29)A 30)D

31)A 32)A 33)B 34)B 35)A 36)C 37)B 38)C 39)A 40)B

41)D 42)C 43)B 44)B 45)A 46)D 47)A 48)D 49)B 50)C

51)B 52)B 53)C 54)B 55)B 56)C 57)C 58)C 59)C 60)C

61) B 62) A 63) D

8-sinif adabiyot 4–chorak

1)C 2)A 3)B 4)B 5)B 6)B 7)A 8)D 9)D 10)C

11)B 12)B 13)D 14)C 15)D 16)A 17)B 18)A 19)C 20)B

21)A 22)C 23)B 24)C 25)B 26)C 27)D 28)B 29)D 30)B

31)C 32)C 33)A 34)A 35)D 36)C 37)D 38)B 39)D 40)B

41)B 42)D 43)B 44)A 45)D 46)B 47)C 48)B 49)C 50)C

51)A 52)B 53)C 54)D 55)D 56)C 57)A 58)D 59) B 60)C

MUNDARIJA:

I-bo`lim

Adabiyot darslarida qisqa savol javoblar to`plami

Mavzu: “Kuntug`mish” dostoni. Nazariy ma`lumot.

Ishqiy-qahramonlik dostonlar………………………………………………….….….

Mavzu: Yusuf Xos Hojib. “Qutadg`u bilig” asari. Nazariy ma`lumot.

Pandnoma asarlar……………………………………………………………..…………

Mavzu: Lutfiy hayoti va ijodi. Lirikasi………………………………………………………………………

Mavzu: Alisher Navoiy hayoti va ijodi. G`azallari………………………………………………….

Mavzu: Nodira hayoti va ijodi. “Firoqnoma” asari hamda g`azallari.

Nazariy ma`lumot. Musammatlar……………………………………………………….

Mavzu: Abdurauf Fitrat hayoti va ijodi. “Mirrix yulduziga”, “O`git”, “Go`zalim, bevafo gulistonim” she`rlari……………………………….……………………………………..

Mavzu: G`afur G`ulom .”Sog`inish”, “Vaqt” she`rlari

.Nazariy ma`lumot. Qofiya……………………………………………………………………………………….

Mavzu: Maqsud Shayxzoda hayoti va ijodi. “Mirzo Ulug`bek” fojeasi.

Nazariy ma`lumot…………………………………………………………………………..

Tragediya janri………………………………………………………………………………………………………….

Mavzu: Usmon Nosir hayoti va ijodi. “Nil va Rim” dostoni,

“Monolog” she`ri……………………………………………………………………………………………………….

Mavzu: Asqad Muxtor hayoti va ijodi.

“Chinor” romani…………………………………………………………………………………………………………..

Mavzu: Said Ahmad hayoti va ijodi. “Ufq” romanidan parcha.

Nazariy ma`lumot……………………………………………………..…………………….

Roman haqida tushuncha……………………………………………………………………………………………………

Mavzu: To`ra Sulaymon. “Iltijo”, “Armon”, “Tavallo”, “Gul bir yon,chaman

bir yon” she`rlari…………………………………………………………………………………………………………………

Mavzu: Muhammad Yusuf hayoti va ijodi. “Vatanim”, “Mehr qolur”,

“Yurtim ado bo`lmas…”, “Biz baxtli

bo`lamiz…” she`rlari………………………………………………………………………………………………………

Mavzu: Robindranad Tagor hayoti va ijodi.

“Nur va soyalar” hikoyasi ………………………………………………………………………………………………….

Mavzu: Sergey Esenin hayoti va ijodi. “Dog`lar ketmish majruh ko`ngildan”,

“Xurosonda bir darvoza bor…” she`rlari………………………………………………………………………………………………………………………..

II-bo`lim

Adabiyot fanlarida choraklar bo`yicha test namunalari

Test savollaridan namunalar I–chorak……………………………………………………………………………..

Test savollaridan namunalar II-chorak……………………………………………………………………………………………..

Test savollaridan namunalar. III-chorak……………………………………………………………………………………………..

Test savollaridan namunalar IV-chorak……………………………………………………………………………………………..

Test savollari kaliti ………………………………………………………………………………………………….

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TALIMI VAZIRLIGI

SIRDARYО VILOYAT XALQ TA’LIMI BOSHQARMASI

SIRDARYО VILOYАT PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYОRLASh

VA MALAKASINI OShIRISh INSTITUTI

“TILLAR VA PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYА”

KAFEDRASI

AXROROV NOSIRJON

(8-SINF ADABIYOT FANIDAN MAVZULASHTIRILGAN

QISQA SAVOL- JAVOBLAR HAMDA TEST SAVOLLARI TO`PLAMI)

Bosishga ruxsat etildi: 2013 yil “__”_____

Chop etildi: 2013 yil “__”_____

Bichimi 60 x 84/16

bosma tobog’i _____

Adati ____ nusxa.

SVPKQTMOIning Tahririy – nashriyot bo`limida saxifalandi

va chop etildi.

Guliston sh. Toshkent ko`chasi. 112 uy.

Ahrorov Nosirjon Abdumajidovich

1976- yilda tug`ilgan. Guliston Davlat universitetining filologiya fakultetini 1998- yilda tugatgan. 1999-2002 yillar mazkur universitetning tilshunoslik kafedrasi aspiranti bo`lgan. Hozirda Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanidagi 1-iqtidorli o`quvchilar maktab-internatida faoliyat olib bormoqda.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *