Ayiruv jarayoni. Buyrak tuzilishi va fiziologiyasi. Diurez mexanizmi.

Organizm uchun ajratish jarayonlarining umumiy ahamiyati. Buyraklarning roli. Siydik pufagi va siydik chiqarish kanallarining topografiyasi va anatomiyasi. Nefron va uning tuzilishi. Po ̳stloq va yukstamedullar nefron.Siydik yo ̳li va pufagi devorlarining gistologik tuzilishi.
Buyrakda siydikning hosil bo ̳lishi. Siydik hosil bo ̳lishi haqida hozirgi zamon tushunchasi. Filtratsiya.reabsorbsiya va sekretsiya jarayonlari. Bu jarayonlar mexanizmi va siydik hosil bo ̳lishidagi ketma-ketligi.
Siydik tarkibi, odamda bir sutkalik mikdori.Fiziologiya va patalogiya jarayonlariga diurezning bog ̳liqligi.Siydik hosil bo ̳lishiga gormonlarni ta‘sir qilish mexanizmi(antidiuretik gormon adrenalin,mineralokortikoidlar va boshqalar).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *