CONTINUOUS VA PERFECT CONTINUOUS INFINITIVE

 1. Continuous Infinitive gapning kesimidagi ish-harakat bilan bir payt-
  da davom etgan ish-harakatni ifodalaydi:
  That firm is reported to be conduc- ting negotiations for the purchase of sugar.
  The weather seems to be impro- ving.
  Xabar berilishicha, o‘sha firma shakar sotib olish haqida mu- zokaralar olib borayotgan ekan. Ob-havo yaxshilanayotganga o‘xshaydi.
 2. Perfect Continuous Infinitive gapning kesimidagi ish-harakatdan oldin uzoq vaqt davomida davom etgan ish-harakatni ifodalaydi:
  They are said to have been conduc- ting negotiations for a long time.
  He is known to have been working on this problem for many years.
  Aytishlaricha, ular muzokara- larni uzoq vaqt olib borishgan. Uning bu muammo ustida ko‘p yillar ishlaganligini odamlar biladi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *