FE’LNING MA’NOVIY GURUHLARI

AZIZLAR! NARGIZA ERKABOYEVADAN YANGILIK!!!!

Ustoz Nargiza Erkaboyeva YuoTube kanalida majburiy fanlar bosqichidagi abituriyentlar uchun mutlaqo bepul videodarslar kanali tashkil etdilar. Endi siz hech qanday kurslarga, repetitorga bormasdan ona tilini ustoz Nargiza Erkaboyeva bilan mutlaqo bepul o`rganish imkoniyatiga egasiz. Videodarslar tushunarli va oson o`tilgan. Batafsil ma’lumotni @nargizaerkaboyeva rasmiy kanalidan olishingiz mumkin.

Telegramdagi kanal: @nargizaerkaboyeva

YuoTube dagi kanal: Erkaboyeva akademiyasi

Sayt: erkaboyeva.uz

FE’LNING MA’NOVIY GURUHLARI

1. Qanday so`zlarga fe’l deyiladi? J: Shaxs yoki narsalarning harakat, holatini ifodalab, nima qilmoq?, nima bo`lmoq? so`roqlariga javob bo`ladigan so`zlarga fe’l deyiladi

2. Fe’llar qaysi jihatiga ko`ra harakat va holat fe’llariga bo`linadi? J: Nimani atab kelishiga ko`ra

3. Qanday fe’llar harakat fe’llari hisoblanadi? J: Shaxs va narsalarning jismoniy harakati natijasida ro`y bergan harakatni bildiruvchi fe’llar

4. Harakat fe’llariga misol keltiring. J: Yozmoq, o`qimoq, chizmoq, yugurmoq, gapirmoq, qurmoq, buzmoq

5. Qanday fe’llar holat fe’llari hisoblanadi? J: Shaxslarning ichki kechinmalari va narsalarning bir holatdan ikkinchi holatga o`tish jarayonini bildiruvchi fe’llar

6. Holat fe’llariga misol keltiring. J: Kulmoq, yig`lamoq, isimoq, sovimoq, pishmoq, jimirlamoq, porlamoq, achchiqlanmoq

7. Fe’llarni harakat va holat fe’llariga ajratishda fe’l asosiga qaraladimi? J: Fe’l asosiga emas, fe’lning ma’nosiga qaraladi, masalan: pishmoq – holat fe’li, pishirmoq – harakat fe’li; ochmoq – harakat fe’li, ochilmoq – holat fe’li

8. Yumush fe’llari qaysilar? J: Ishladi, mehnat qildi, ter to`kdi, xizmat qildi, yuvdi, tozaladi, supurdi, artdi kabilar

9. Tafakkur fe’llariga misol keltiring. J: O`qidi, kashf qildi, ixtiro qildi, o`yladi, fikrladi kabilar

10. Sezgi fellarini toping. J: Sezdi, his qildi, tuydi kabilar

11. Ruhiy holat fe’llari nimani ifodalaydi va ularga misol keltiring. J: Ruhiy holat fe’llari shaxslarning ruhiyatida sodir bo`ladigan holatlarni ifodalaydi, misollar: kuldi, yig`ladi, qayg`urdi, iztirob chekdi, achchiqlandi, xursand bo`ldi, quvondi kabilar

12. Nutq fe’llariga misol keltiring. J: Gapirdi, so`zladi, pichirladi, ming`irladi, vaysadi, javradi, bidirladi, baqirdi, bayon etdi, nutq irod etdi kabilar

13. Ishora fe’llari qaysilar? J: Ko`zini qisdi, labini burdi, imo qildi kabilar

14. Jismoniy holat fe’llari nimani ifodalaydi va ularga misol keltiring. J: Jismoniy holat fe’llari shaxslarning jismida bo`ladigan holatlarni ifodalaydi, misollar: kasal bo`ldi, isitma qildi, tuzaldi, sog`aydi, kuchaydi, zo`raydi, charchadi, toliqdi kabilar

15. Tabiiy holat fe’llari nimani ifodalaydi va ularga misol keltiring. J: Tabiiy holat fe’llari shaxs va narsalarning tabiiy holatini ifodalaydi, misollar: isidi, muzladi, eridi, sovidi, pishdi, yotdi, uxladi kabilar

16. Ko`rish fe’llarini toping. J: Ko`rdi, boqdi, termuldi, nazar soldi, qaradi, ko`z tashladi kabilar.

17. O`zaro ma’nodosh bo`lgan fe’llar bir-biridan qanday farqlanadi? J: Harakat-holatning kuchli-kuchsizligiga ko`ra, uslubiy xoslanishiga ko`ra, ijobiy va salbiy bahoga ega bo`lishiga ko`ra

18. Jilmaymoq, kulimsiramoq, kulmoq fe’llari bir-biridan qanday farqlanadi? J: Harakat-holatning kuchli-kuchsizligiga ko`ra

19. Kulmoq – tirjaymoq; so`zlamoq – ming`irlamoq, to`ng`illamoq fe’llari qanday farqlanadi? J: Ijobiy va salbiy bahoga ega bo`lishiga ko`ra

20. Kulmoq – tabassum qilmoq fe’llari qanday farqlanadi? J: Uslubiy xoslanishiga ko`ra

21. “Sakson yil lovullab so`nmagan o`tman” misralari qaysi ijodkorga tegishli va gapda qanday fe’llar ishtirok etgan? J: Zulfiyaga tegishli, holat fe’llar qatnashgan

22. So`zlashuv uslubiga xoslangan fe’llarni toping. J: Xitlamoq, so`ppaymoq, valdiramoq, g`imirlamoq, gap otmoq, masxaralamoq

23. Badiiy uslubga xoslangan fe’llarni toping. J: Xushnud bo`lmoq, sayr aylamoq, izhor qilmoq, dardiga darmon bo`lmoq, mahliyo bo`lmoq

24. Rasmiy uslub uchun xoslangan fe’llarni toping. J: Ozod etilmoq, qaror qabul qilmoq, tasdiqlamoq, inkor qilmoq

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *