II klass ushin  qaraqalpaq tilinen test sorawlari 

                     III sherek

1.Ko’y-l…k sho’-j… qaysi’ dawi’sli ses qoyiladi?

a) e    b) a    c)  i’   d) o’

2. Qaraqalpaq tilinde neshe ha’rip bar?

a)32   b) 34   c) 30   d)  25

3. Dawi’sli’ ha’ripler neshew?

a)10   b) 6  c)  9   d) 15

4.Dawissiz ha’ripler neshew?

a)18 b)20 c)23 d)25

5.Ko’sherbay so’zinde neshe dawisli ha’rip bar?

a)3  b)4  c) 2 d)  5

6.Ha’ptenin’ birinshi ku’ni ne dep ataladi’?

a)Shiyshembi b)Du’yshembi c)Sa’rshembi d) Shembi

7. Televizor so’zinde neshe buwin bar?

a)2 b)1 c)4 d)5

8.U’y haywanin ko’rsetin’?

a)Kiyik b)sag’al c)qasqir (bori) d)qoy

9.Qosiqti  dawam yettirin’

    Ko’p jiynalar adamlar,

    Alisadi palwanlar, 

     Bolar ishten shalg’anlar

a)Nawriz kelgen mahalde b) Qosiq nama jan’laydi’

c)Go’je piser qazanda d)A’tko’nsheklertinbaydi 

10.Buwinnin’ neshe tu’ri bar?

a) 4  b) 3  c) 2  d)  2

1-A     2-B   3-C     4-D    5-A    6-B    7-C    8-D    9-A    10-B

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *