matematika 2-sinf.docx

Mazkur metodik tavsiya umumiy o’rta ta’lim maktablarining 2-sinfida matematika fanidan dars berayotgan o’qituvchilar uchun mo’ljallangan bo’lib, bunda, o’quv yili davomida o’quvchilarning o’tilgan mavzular yuzasidan BKM larini aniqlash uchun nazorat ishlari va choraklar oxirida ularning bilimidagi bo’shliqni aniqlash,iqtidorli o’quvchilar bilan to’garak mashg’ulotlarida ishlash uchun test savollari kiritilgan.

Ushbu metodik tavsiyadan boshlang’ich sinf o’qituvchilari o’z faoliyatlari davomida amaliy foydalanishlari mumkin.

Tuzuvchi : Hilola Bo’riyeva 32- umumiy o’rta ta’lim maktab boshlang’ich sinf o’qituvchisi

2-sinf Matematika IV chorak

Nazorat ishi №1 Yozma ish

1-variant

1.Masala.

Oshxonaga 6 ta qutining har birida 5 tadan piyola va 12 ta choynak keltirildi. Hammasi bo’lib nechta idish keltirilgan?

2.Hisoblang.

3.Amallarni bajaring.

4.Bo’yi 4 sm ,eni undan 3 marta ortiq bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning perimetrini toping.

2-sinf Matematika IV chorak

Nazorat ishi №1 Yozma ish

2-variant

1.Masala.

Oshxonaga 8 ta qutining har birida 6 tadan piyola va 12 ta choynak keltirildi. Hammasi bo’lib nechta idish keltirilgan?

2.Hisoblang.

3.Amallarni bajaring.

4.Bo’yi 3 sm ,eni undan 5 marta ortiq bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning perimetrini toping.

2-sinf Matematika IV chorak

Nazorat ishi №2

Test sinovi

1.Hisoblang: 44+(25-9)=?

a)60 b)50 d)40 e)30

2.Ifodaning qiymatini toping 98-(7+6)=?

a)56 b)54 d)85 e)75

3.Misolni yeching 17+*=40

a)30 b)27 d)23 e)33

4.Dildora 15 yoshda ,ukasi esa undan 9 yosh kichkina. Ukasi necha yoshda

a)6 b)5 d)3 e)7

5.1 dm necha santimetr?

a)10 b)100 d)50 e)bilmayman

6.Amallarni bajaring. 36+4-21-7=

a)39 b)12 d)37 e)22

7.Taqqoslang 2dm 3sm*3dm

a)> b)< d)= e)bilmayman

8.11ta sariq jo’ja, undan 4ta kam oq jo’ja.Oq jo’ja nechta?

a)9ta b)8ta d)7ta e)17ta

9.16-7=? Qiymatini toping

a)9 b)8 d)10 e)19

10.Ifodaning qiymatini toping 98-(7+6)=

a)56 b)54 e)85 e075

11.Malika 19 ta, ukasi esa 10 ta misol yechdi.Ukasi Malikadan nechta kam misol yechdi/

a)9 ta kam b)29ta kam d)10ta kam e)19ta kam

12.Taqqoslang 6+5*6+44

a)> b)< d)= e)bilmayman

13.120 min necha soat

a)3b)1 d)2 e)15

14.Amallarni bajaring. 38+44=?

a)70 b)82 d)92 e)62

15.Ifodaning qiymatini toping. 98-(7+6)=

a)56 b)54 d)85 e)75

16Santimetrda ifodalang. 5m=?sm

17.Santimetrda ifodalang. 4dm=?sm

18.20ni 28ga orttiring.

19.Soatlar va minutlarda ifodalang. 100min.-?soat, ?minut

20.Amallarni bajaring 36+4-21-7

2-sinf Matematika IV chorak

Nazorat ishi №3 Yozma ish

1-variant

1.O’quvchilar sport musobaqasida 1-shart uchun 48 ball, 2-shart uchun undan 6 marta kam ball to’plagan. O’quvchilar hammasi bo’lib qanchq ball to’plagan?

2.Amallarni bajaring.

72 : 8 45 : 9

3.Taqqoslang.

72:9 8×7

64:8 7×6

4.Bo’yi 10 sm ,eni undan 2 marta kam bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning yuzini toping.

2-sinf Matematika IV chorak

Nazorat ishi №3 Yozma ish

2-variant

1.O’quvchilar sport musobaqasida 1-shart uchun 56 ball, 2-shart uchun undan 7 marta kam ball to’plagan. O’quvchilar hammasi bo’lib qanchq ball to’plagan?

2.Amallarni bajaring.

81 : 9 42 : 6

3.Taqqoslang.

36:9 5×7

56:8 7×4

4.Bo’yi 15 sm ,eni undan 3marta kam bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning yuzini toping.

2-sinf Matematika IV chorak

Nazorat ishi №4 Yozma ish

1-variant

1.Samolyot bakiga 340 litr yonilg’I, vertolyot bakiga 130 litr yonilg’I quyildi . samolyot va vertolyot bakiga hammasi bo’lib necha litr yonilg’I quyilgan?

2.Hisoblang.

790+120

480-280

7 x 9 – 72 : 9 + 82

3.Xona qo’shiluvchilari yig’indisi ko’rinishida yozing:

389 678 309 810

4.Diametri 18 sm bo’lgan quvur radiusini toping.

2-sinf Matematika IV chorak

Nazorat ishi №4 Yozma ish

2-variant

1.Samolyot bakiga 340 litr yonilg’I, vertolyot bakiga 130 litr yonilg’I quyildi . samolyot va vertolyot bakiga hammasi bo’lib necha litr yonilg’I quyilgan?

2.Hisoblang.

790+120

480-280

7 x 9 – 72 : 9 + 82

3.Xona qo’shiluvchilari yig’indisi ko’rinishida yozing:

389 678 309 810

4.Diametri 18 sm bo’lgan quvur radiusini toping.

2-sinf Matematika IV chorak

Yakuniy nazorat ishi №5

Test sinovi

.1Amallarni bajaring 38+44=

a) 70 b) 82 d) 92 e) 62

2.Ifodaning qiymatini toping 78-(15+13)=

a) 70 b) 76 d) 50 e)18

3.Santimetrda ifodalang 4dm=?sm

a) 40sm b) 400sm d) 4sm e) 400sm

4..20 ni 28 ta orttiring

a) 48 b) 38 d) 58 e) 68

5.0 qanday son?

a) butun son b) yo’q son d) juft son e) toq son

6.1 kg necha gramm

a) 100 b) 1000 d) 50 e)10

7.30+(40-20)=?

a)30 b)20 d)10 e)50

8.Noma’lum sonni toping *+19=42

a)13 b)23 d)43 e)33

9.Javobi 78 bo’lgan misolni belgilang

a)42+38 b)85-7 d)74-13 e)78+8

10.To’g’ri tuzilgan tenglikni belgilang 50sonidan 40 va 7sonlarining yig’idisini ayiring

a)50+(40+7)=97 b)50+(40-7)=83 d)50-(40+7)=3 e)50+(40-7)=93

11.Ayirmani belgilang 63-26

a) 98 b) 37 d) 43 e) 33

12.Uchta sonning yig’indisi 76.Birinchi son 22,ikkinchi son 34.Uchinchi sonni toping

a) 54 b)20 d)42 e) 10

13. O’ylangan sondan 70 ni ayirishdi, 27 hosil bo’ldi. O’ylangan sonni toping.

a) 97 b) 43 d) 63 e)53

14. Kamola hozir 6 yoshda. 3yildan keyin necha yoshga to’ladi?

a)12 yoshda b) 6 yoshda d)13 yoshda e) 9yoshda

15. 11 , 9, 36, 14, sonlarining yig’indisini top.

a)70 b)100 d)80 e)98

16. Qo’yning massasi 72 kg, buzoqning massasi esa 19 kg og’ir. Buzoqning massasini top.

a) 17. Ifodaning qiymatini top. 98-(7+6)=

a18. Noma`lum sonni top. 17+x=40

19. 4 kg necha gramm?

20. Santimetrlarda ifodalang 3m=? sm

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *