MEMBRANA POTENSIALLARI

Hozirgi vaqtda qo‘zg‘aluvchan to‘qimalarda sodir boladigan elektr hodisalarni o‘rganish uchun mikroelektrodlardan keng foydalaniladi. Mikroelektrod tok o‘tkazuvchi eritmaga toidirilgan uchi juda ingichka (0,5 mkm) shisha pipetka bolib, yakka nerv
hujayrasi yoki yakka nerv va muskul tolalari ichiga kiritilishi mumkin. Bu biologik
ob‘yektlarda mavjud bo`lgan yoki ta‘sirlanganda yuzaga chiqadigan elektr potensiallar
elektr kuchaytirgichlar yordamida ko‘p marta kuchaytirilib, ossillograflarda kuzatiladi va
qayd qilinadi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *