MUST

 1. Must fe’li ma’lum bir kuch ta’siridagi zaruratni, buyruq yoki mas- lahatni ifodalaydi. Must kerak deb tarjima qilinib, hozirgi va kelasi zamon- dagi ish-harakatini ifodalaydi:
  I must do it now.
  He must go there tomorrow. You must post the letter at once.
  You must consult a doctor.
  The work must be done at once. The steamer must be discharged tomorrow.
  Izoh: Mustning bo‘lishsiz shakli must not modal fe’l mayning ma’nosiga teskari bo‘lgan taqiqlashni ifodalaydi:
  — May I do it? — No, you mustn’t.
  Buni qilsam mumkinmi? — Yo‘q, mumkin emas.
  Mustga teskari bo‘lgan ma’noda needn’t kerak emas ishlatiladi:
  He needn’t go there. Unga u yerga borish kerak emas.
  You needn’t do it. Siz buni qilishingiz shart emas.
  Shunday qilib Must I go there? So‘roq gapiga quyidagicha javob berish mumkin: Yes,
  you must. No, you needn’t.
 2. Ma’lum bir kuch ta’siridagi zaruratni have + to + V ham ifodalay- di, lekin bu birikma buyruq va maslahatni ifodalash uchun ishlatil- maydi:
  I must do it now. = I have to do it Men buni hozir qilishim kerak. now.
  He must go there tomorrow. = He U u yerga ertaga borishi kerak. has to go there tomorrow.
  O‘tgan zamondagi zaruratni ifodalshda had + to + V, kelasi zamonda ko‘pincha shall (will) have + to + V ishlatiladi:
  28
  Men buni hozir qilishim kerak.
  U o‘sha yerga ertaga borishi kerak. Siz xatni darhol jo‘natishingiz ke- rak.
  Siz doktorga ko‘rinishingiz kerak. Ish darhol qilinishi kerak. Paroxodning yuki ertaga tushirili- shi kerak.

I had to go there. Men u yerga borishga majbur bo‘l- dim.
I shall have to do it. Men buni qilishim kerak bo‘ladi.

 1. Must gapiruvchi to‘g‘ri deb o‘ylagan taxminni ifodalash uchun ish- latiladi. Hozirgi zamondagi taxminni ifodalash uchun must + V, o‘tgan zamondagi taxminni ifodalash uchun must + have + P.P. ishlatiladi:
  He must know her address.
  He must be in the library now. Where is he? – He must be wal- king in the garden.
  They must have forgotten to send us a copy of the telegram with their letter.
  The cases must have been dama- ged during the unloading of the vessel.
  U uning manzilini bilishi kerak.
  U hozir kutubxonada bo‘lishi kerak. U qayerda? — U bog‘da sayr qila- yotgan bo‘lishi kerak.
  Ular xat bilan telegrammaning ko‘chirmasini yuborishni unutgan bo‘lishsa kerak.
  Qutilar kemaning yuki tushiri- layotganda shikastlangan bo‘lishi kerak.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *