studfiles.uz

OUGHT TO

Izoh: Need bilan boshlangan so‘roq gaplarning bo‘lishli javobida must bilan javob beriladi:— Need I go there at once? — U yerga darhol borishim kerakmi?— Yes, you...

MUST

I had to go there. Men u yerga borishga majbur bo‘l- dim.I shall have to do it. Men buni qilishim kerak bo‘ladi.