Qon aylanishi. Yurak fiziologiyasi va tuzilishi. Qon tomirlar tuzilishi va fiziologiyasi.

Organizmda qon aylanishining roli. Qon aylanishi xaqidagi tushunchaning tarixiy rivojlanishi. Yurak-qon tomir sistemasining umumiy tuzilishi. Yurakning tuzilishi. Yurak topografiyasi. Yurak klapanlarining tuzilishi. Yurak devorlarining gistologik tuzilishi. Perikard,miokard, endokard.Yurak tomirlari.
Yurak faoliyati. Sistola, diastola. Yurak tonlari.ularning kelib chiqishi. Yurakning sistolik va minutlik hajmi. YUrak faoliyatini xozirgi zamonda tekshirish usuli.Yurakda ko ̳zg ̳alishning sodir bo ̳lishi va o ̳tkazilishi. Yurakning.. o ̳tkazuvchi sistemasining atipik muskuli va yurakdagi tugunlari. Gis tutami. Yurak avtomatiyasi. Ajratib olingan yurakning ishi. Stannius boylamlari. Skelet muskullari bilan solishtirganda yurak muskullarining qo ̳zg ̳alishining o ̳ziga xosligi. Absolyut va nisbiy refraktor fazalar. YUrakda qo ̳zg ̳alishning o ̳tishi. Bradikardiya, taxikardiya, ekstrasistoliya, kompensator pauza va uning kelib chiqishi. Hilpirash aritmiyasi. “BOR YOKI YO ̳Q QONUNI” va uning nisbiyligi. “YUrak qonuni”. YUrakdagi elektrik qonunlar, elektrokardiogrammani shakllanish mexanizmi. Elektrokardiogrammani yozib olish.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *