TABLETKA, KAPSULA, DRAJE, KUKUN, KARAMEL VA BOSHQAQATTIQ DORI VOSITALARIGA RETSEPT YO`ZISH.QATTIQ DORI SHAKLLARI

Qattiq dori shakllariga quyidagilar kiradi: tabletkalar, drajelar, kukunlar, kapsulalar,
granulalar, hapdorilar (pilyulalar), karamellar va boshqalar.
TABLETKALAR
Tabletka bosh kelishik birlik sonda – Tabuletta,
tushum kelishigi birlik sonda – Tabulettam;
tushum kelishigi koʻplik sonda – Tabulettas;
joʻnalish kelishigi koʻplik sonda – in tabulettis.
Tabletkalar – dozalarga boʻlingan qattiq dori shakli boʻlib, dori hamda yordamchi
moddalarni kimyo-farmasevtika korxonalarida maxsus avtomatlarda presslash yoʻli bilan
tayyorlanadi. Barcha tabletkalar ofisinaldir.
Tabletkalar ichish uchun (Tabulettae ad usum internum), til tagiga qoʻyish uchun
(Tabulettae sublinguales), sirtga ishlatiladigan eritmalar tayyorlash uchun (Tabulettae ad
usum externum), vaginal (Tabulettae vaginale), toʻgʻri ichakka (Tabulettae rectale), teri
ostiga implantasiya (Tabulettae implantatae) moʻljallangan qattiq dori shaklidir.
Tabletkalarni tayyorlashda yordamchi moddalar sifatida quyidagilar ishlatiladi: shakar
(Saccharum), glyukoza (Glucosum), kraxmal (Amylum), natriy xlorid (Natrii chloridum),
natriy gidrokarbonat (Natrii hydrocarbonas), talk (Talcum), kakao (Kakao), jelatin eritmasi
(Gelatinum), suv (Aqua), spirt (Spiritus) va boshqalar.
Tabletkalar ogʻirligi: 0,1 dan 2,0 gacha boʻlib, oʻrtachasi 0,3 – 0,5 ga teng boʻladi.
Tabletkalar diametri 9 mm dan ortiq boʻlsa ularni 2 ga boʻlishni osonlashtirish uchun
oʻrtasiga chiziq tushiradigan puansonlarda presslanadi. Tabletkalar kukunlarga nisbatan
qator ustunliklarga ega: yutish oson, noxush organoleptik xossalari namoyon boʻlmaydi,
gigienik nuqtai nazardan yaxshi, arzon va uzoq muddat saqlash mumkin.
Ichish uchun moʻljallangan tabletkalar 3 ga boʻlinadi:

 1. Oddiy, oshqozonda eruvchan tabletkalar;
 2. Ichakda eruvchan tabletkalar (oshqozon shirasida barqaror);
 3. Ta‘siri uzaytirilgan tabletkalar
  Tabletkalarga retsept yozib berilar ekan, ularning zavodda tayyorlanishini esda tutish lozim,
  shuning uchun tabletkalarni tayyorlash, ularning tarkibiga kiradigan yordamchi moddalar
  toʻgʻrisida retseptlarda qanday boʻlmasin yoʻl-yoʻriqlar koʻrsatilmaydi.
  Oddiy tarkibli tabletkalar: bitta ta‘sir etuvchi dori modda saqlaydi. Retsept 2 xil
  koʻrinishda yoziladi;
  a) Rp.: dan soʻngra bosh harf, qaratqich kelishigida dori moddasining nomi, soʻngra bir
  marotabalik dozasi grammlarda yoziladi. Ikkinchi satrda tabletkalar soni koʻrsatiladi –
  D.t.d.N. … in tabulettis (shunday dozalardan … tasini tabletkalarda ber), uchinchi satrda esa
  signatura S. yoziladi.
  48
  Manbaa: @pharma_baza
  Misol. td = 0,03 boʻlgan Dimedrolning 10 ta tabletkasi yozilsin. 1 tabletkadan ichish
  buyurilsin.
  Rp.: Dimedroli 0,03
  D.t.d.N. 10 in tabulettis
  S. 1 tabletkadan ichilsin.
  b) Rp.: dan soʻngra qaratqich kelishigi birlik sonda, bosh harfda dori shaklining nomi
  (Tabulettae) soʻngra qaratqich kelishk bosh harfda dori moddasining nomi va bir
  marotabalik dozasi (grammlarda) yoziladi. Ikkinchi satrda D.t.d.N., ya‘ni tabletkalarning
  soni, uchinchi satrda signatura S. yoziladi.
  Misol.
  Rp.: Tabulettae Dimedroli 0,03
  D.t.d.N. 10
  S.1 tabletkadan ichilsin.
  Quyidagilarga retsept yozing:
 4. 0,25 mg dan rezerpin (Reserpinum) saqlovchi 50 tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 2 mahal
  buyurilsin.
 5. 250 mg dan geksamidin (Hexamidinum) saqlovchi 20 tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 2
  mahal ovqatdan soʻngra buyurilsin.
 6. 0,5 dan sulfadimezin (Sulfadimezinum) saqlovchi 10 tabletka. 1 yoshli bolaga har 4 soatda
  1/2 tabletkadan ichish uchun buyurilsin.
 7. 300 mg dan barbital-natriy (Barbitalum-natrium) saqlovchi 6 tabletka. Kechasiga 1
  tabletkadan buyurilsin.
  Agar soʻz defis bilan ajratilgan boʻlsa u holda birinchi soʻz kelishikda turlanmaydi.
 8. 250 000 TB dan nistatin (Nystatinum) saqlovchi 20 tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 4
  mahal buyurilsin.
 9. 500 000 TB dan polimiksin M sulfat (Polymyxini M sulfas) saqlovchi 20 tabletka.
  Kuniga 1 tabletkadan 4 mahal buyurilsin.
  Bosh kelishik birlik sonda -as Qaratqich kelishigi birlik sonda -atis
 10. 25 mg dan kortizon asetat (Cortisoni acetas) saqlovchi 20 tabletka. Kuniga 6 mahal 2
  tabletkadan 7 kun mobaynida sutkalik dozani kamaytirib borgan holda ichish buyurilsin.
 11. 20 mg dan orsiprenalin sulfat (Orciprenalini sulfas) saqlovchi 50 tabletka. Kuniga 4
  mahal 1 tabletkadan buyurilsin.
 12. 25 mg dan efedrin gidroxloridi (Ephedrini hydrochloridum) saqlovchi 10 tabletka.
  Kuniga 1 tabletkadan 2 mahal ichishga buyurilsin.
 13. 500 mg dan kaliy orotat (Kalii orotatas) saqlovchi 10 tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 3
  mahal ishishga buyurilsin.
  49
  Manbaa: @pharma_baza
  Murakkab tarkibli tabletkalar: tarkibida 2 yoki undan ortiq dori moddasi saqlaydi. Rp.:
  dan soʻngra qaratqich kelishigi bosh harfda dori moddasining nomi, bir marotabalik dozasi
  (grammlarda), ikkinchi satrda bosh harf qaratqich kelishigida navbatdagi dori vositasining
  nomi, bir marotabalik dozasi (grammlarda), songra navbatdagi dori moddasining nomi va
  h.k. Soʻngra D.t.d.N. … in tabulettis (shunday dozalardan … tasini tabletkalarda ber), keyingi
  satrda esa signatura S. yoziladi.
  Misol. Tarkibida 0,3 Paracetamol, 0,03 Kofein va 0,1 Eufillin saqlagan 6 ta tabletkaga retsept
  yozing. 1 tabletkadan ichish tavsiya etilsin.
  1-chi koʻrinishi:
  Rp.: Paracetamoli 0,25
  Coffeini 0,03
  Eufillini 0,1
  D.t.d.N. 10 in tabulettis
  S. 1 tabletkadan ichilsin.
  Quyidagilarga retsept yozing:
 14. 15 mg dan kodein (Codeinum) va 300 mg dan terpingidrat (Terpini hydratum) saqlovchi
  20 tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 3 mahal ichishga buyurilsin.
 15. 0,4 mg dan ibuprofen (Ibuprofenum) va 0,25 mg dan metamyzol natriy (Metamizolum
  natriy) saqlovchi 10 tabletka. 1 tabletkadan bosh ogʻrigʻida buyurilsin.
 16. 30 mg dan kofein (Coffeinum) va 20 mg dan fenobarbital (Phenobarbitalum) saqlovchi 20
  tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 2 mahal buyurilsin.
 17. 250 mg dan ciprofloxacin gidroxlorid (Siprofloxacinum hydrochloridum) va 200000 TB
  dan nistatin (Nystatinum) saqlovchi 14 tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 2 mahal ichish
  buyurilsin.
 18. 240 mg dan asetilsalisil kislotasi (Acidum acetylsalicylicum), 180 mg dan parasetamol
  (Paracetamolum) va 30 mg dan kofein (Coffeinum) saqlovchi 10 tabletka. Bosh ogʻrigʻI va
  isitmada kuniga 1 tabletkadan 3 mahal buyurilsin.
  Tijoriy nomli murakkab tarkibli tabletkalar
  Bir necha dori moddadan iborat boʻlgan tabletkalarning tarkibini retseptda yozish noqulay,
  shu sababli ular maxsus savdo nomi bilan ataladi, masalan, ―Aeron‖ tabletkasi, ―Veradon‖
  tabletkasi va boshqalar.
  Bunday tabletkalar uchun retsept Rp.: dan soʻngra qaratqich kelishigi koʻplik sonda, bosh
  harf bilan Tabulettarum soʻzi, keyin bosh kelishik birlik sonda qoʻshtirnoq ichida
  tabletkaning nomi, soʻng soni yoziladi, biroq dozasi koʻrsatilmaydi, ikkinchi satrda D.S.
  yoziladi.
  Misol. ―Nikoverin‖ tabletkasidan 20 ta yozib bering. 1 tabletkadan ichish buyurilsin.
  Rp.: Tabulettarum ―Nicoverinum‖ N 20
  D.S. 1 tabletkadan ichilsin.
  Tabletkalar tarkibida aktivligi biologik yoʻl bilan aniqlanadigan dori moddalari boʻlsa, bu
  holda ogʻirlik miqdori koʻrsatilmay ta‘sir birliklari (TB) koʻrsatiladi.
  50
  Manbaa: @pharma_baza
  Misol. 100000 TB boʻlgan Fenoksi-metilpenisillindan 20 ta tabletkaga retsept yozib bering. 1
  tabletkadan ichish buyurilsin.
  Rp.: Phenoxymethylpenicillini 100 000 TB
  D.t.d.N. 20 in tabulettis
  S.1 tabletkadan ichilsin.
  Qyuidagilarga retsept yozing:
 19. «Teofedrin» («Theophedrium») 20 tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 3 mahal buyurilsin.
 20. «Askofen» («Ascophenum») 10 tabletka. Bosh ogʻriganda 1 tabletkadan ichilsin.
 21. «Kofalgin» («Cofalginum») 10 tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 3 mahal buyurilsin.
 22. «Papazol» («Papazolum») 20 tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 3 mahal ichishga buyurilsin.
 23. «Biseptol-480» («Biseptolum-480») 20 tabletka. Kuniga 2 tabletkadan 2 mahal ichishga
  buyurilsin.
  Qobiq bilan qoplangan tabletkalar.
  Tabletkalarning tashqi koʻrinishini yaxshilash, noxush mazasini bartaraf etish yoki me‘da-
  ichak yoʻllarining ayrim boʻlimlarida erishini ta‘minlash maqsadida usti qobiq bilan
  qoplangan holda ishlab chiqarilishi mumkin (Tabulettae obductae). Buning uchun shakar,
  kakao, boʻyoqlar hamda ovqatga ishlatiladigan lak va boshqalardan foydalaniladi.
  Oshqozonda erimasdan ichakda eruvchan qobiq bilan qoplangan tabletkalar «film-
  tabletkalar* (Film tabulettae) deb nomlanadi. Bunday tabletkalaarni suvda eritish, chaynash
  yoki maydalash mumkin emas. Qobiq tarkibiy qismi retseptda koʻrsatilmaydi.
  Rp.: Tabulettae Tetracyclini obductae 0,25
  D.t.d.N. 20
  S. Ovqatdan keyin 1 tabletkadan kuniga 4 mahal.
  Rp.: Rytmogenat 0,3
  D.t.d.N. 20 in film tabulettis
  S. Kuniga 1 tabletkadan 2 mahal.
  Quyidagilarga retsept yozing:
 24. 1 200 000 TB dan kliasil (Cliacil) saqlovchi 20 film-tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 4
  mahal ichishga buyurilsin.
 25. 5 mg dan apo-diklo (Apo-diclo) saqlovchi 50 film-tabletka. Kuniga 2 tabletkadan 3 mahal
  ichishga buyurilsin.
 26. 0,1 dan arbidol (Arbidolum) saqlovchi 30 ta qoplangan tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 3
  mahal ichishga buyurilsin.
 27. «Antrima» («Antrima») 20 qoplangan tabletkalar. Kuniga 2 tabletkadan 2 mahal ichishga
  buyurilsin.
 28. «Ferrogard 500» («Ferrogard 500») 30 film tabletka. Kuniga 1 tabletkadan 3 mahal
  ichishga buyurilsin.
  Eritmalar tayyorlash uchun tabletkalarga retsept yozganda signaturada kerakli eritma
  tayyorlash uchun koʻrsatma beriladi.
  51
  Manbaa: @pharma_baza
  DRAJELAR (Dragee)
  Draje – dozalarga boʻlingan, ichish uchun moʻljallangan qattiq dori shakli. Drajelar dori
  moddasi va yordamchi moddalarni qand donalariga bir necha marotaba qavat-qavat qilib
  oʻrash (drajelash) yoʻli bilan olinadi. Yordamchi modda sifatida shakar, kraxmal, bugʻdoy
  uni, kakao, shokolad, oziq-ovqat laklari, boʻyoqlari va boshqalar ishlatiladi. Hozirgi paytda
  vitaminlar va ba‘zi bir dori moddalari draje shaklida chiqariladi. Ular sharsimon koʻrinishli,
  silliq har-xil yoqimli rangli yuzaga ega boʻladilar. Drajening ogʻirligi 0,1 dan – 0,5 gacha
  boʻlib, 1,0 dan oshmasligi kerak. Drajelar 30 daqiqada parchalanib ketishi kerak.
  Barcha drajelar ofisinaldir.
  Drajega retsept yozishning faqat bir usuli mavjud. Rp.: belgisidan soʻngra qaratqich kelishigi
  birlik sonda, bosh harfda dori shaklini (Dragee) koʻrsatishdan boshlanib, soʻngra qaratqich
  kelishigi bosh harfda dori moddasining nomi, bir marotabalik dozasi (grammlarda), ikkinchi
  satrda – D.t.d.N. … in tabulettis (shunday dozalardan … tasini drajelarda ber), uchinchi satrda
  esa signatura S. yoziladi.
  Misol. Tarkibida 0,025 aminazin boʻlgan 20 ta drajega retsept yozilsin va 1 ta drajedan ichish
  buyurilsin.
  Rp.: Dragee Aminazini 0,025
  D.t.d.N. 20
  S. 1 ta drajedan ichilsin.
  Misol. Tarkibida 0,05 diazolin boʻlgan 20 ta drajega retsept yozilsin va 1 ta drajedan ichish
  buyurilsin.
  Rp.: Dragee Diazolini 0,05
  D. t. d N. 20
  S. Kuniga 1 drajedan ichilsin.
  Quyidagilarga retsept yozing:
 29. 25 mg dan diprazin (Diprazinum) saqlovchi 20 draje. Kuniga 1 drajedan 2 mahal
  ichishga buyurilsin.
 30. 0,2 dan ibuprofen (Ibuprofenum) saqlovchi 50 draje. Kuniga 1 drajedan 2 mahal ichishga
  buyurilsin.
 31. 50 mg dan midokalm (Midocalmum) saqlovchi 30 draje. Kuniga 1 drajedan 3 mahal
  ichishga buyurilsin.
 32. 4 mg dan bromgeksin (Bromhexinum) saqlovchi 50 draje. Kuniga 2 drajedan 3 mahal
  ichishga buyurilsin.
 33. 100 mg dan diazolin (Diazolinum) saqlovchi 20 draje. Kuniga 1 drajedan 1 mahal
  ovqatdan soʻngra ichishga buyurilsin.
  Tijoriy nomli murakkab tarkibli drajelar
  Bir necha dori moddadan iborat boʻlgan drajelarning tarkibini retseptda yozish noqulay, shu
  sababli ular maxsus savdo nomi bilan ataladi.
  52
  Manbaa: @pharma_baza
  Bunday drajelar uchun retsept Rp.: dan soʻngra qaratqich kelishigi koʻplik sonda, bosh harf
  bilan Dragee soʻzi, keyin bosh kelishik birlik sonda qoʻshtirnoq ichida drajening nomi,
  soʻngra soni yoziladi, biroq dozasi koʻrsatilmaydi, ikkinchi satrda D.S. yoziladi.
  Rp.: Dragee «Pananginum» N. 50
  D.S. Kuniga 1 drajedan 3 mahal ichilsin.
  Ba‘zi hollarda dorilar ta‘sirini uzaytirish uchun ularni mikrodraje holida tayyorlanadi, ya‘ni
  dorilar oʻlchami kichik boʻlgan granulalarga aylantirib ustidan himoya pardasi bilan oʻraladi.
  Mikrodrajelar alohida dori shakli sifatida qoʻllanilmaydi, lekin ulardan tabletkalar,
  spansulalar va boshqa dori shaklini ishlab chiqarishda qoʻllaniladi.
  Quyidagilarga retsept yozing:
 34. «Eskuzan» («Escuzanum») 20 draje. Kuniga 1 drajedan 3 mahal ovqatdan oldin ichishga
  buyurilsin.
 35. «Festal» («Festalum») 60 draje. Kuniga 2 drajedan 3 mahal ovqat paytida ichishga
  buyurilsin.
 36. «Panzinorm-forte» («Panzinorm-forte») 20 draje. Kuniga 1 drajedan 3 mahal ovqat
  paytida ichishga buyurilsin.
 37. «Meksaza» («Mexasa») 20 draje. Kuniga 1 drajedan 3 mahal ovqat paytida yoki darrov
  ovqatdan soʻngra ichishga buyurilsin.
 38. «Ferropleks» («Ferroplex») 100 draje. Kuniga 1 drajedan 3 mahal ovqat paytida yoki
  darrov ovqatdan soʻngra ichishga buyurilsin.
  KUKUNLAR (Pulveres)
  Kukun – (poroshok, bosh kelishik birlik sonda – Pulvis, qaratqich kelishik birlik sonda –
  Pulveris) sochiluvchanlik xossasiga ega boʻlgan, sirtga ishlatish yoki ichish uchun
  buyuriladigan qattiq dori shakli.
  Kukunlar dozalarga taqsimlangan (Pulveres divisi) va taqsimlanmagan (Pulveres indivisi),
  shuningdek ofisinal va magistral boʻladi.
  Kukunlar tarkibiga koʻra ikki xil boʻladi.
 39. Oddiy kukunlar – Pulveres simplices – tarkibi bitta dori moddasidan iborat.
 40. Murakkab kukunlar – Pulveres compositi – tarkibi ikkita va undan ortiq dori moddadan
  iborat.
  Kukunlar maydalanish darajasiga koʻra uchga boʻlinadi:
 • yirik (Pulveres grossi),
 • mayda (Pulveres subtiles), va
 • juda mayda kukunlar (Pulveres subtilissimi).
  Kukun shaklida har xil sun‘iy moddalar, mikroorganizmlar mahsulotlari, oʻsimlik va
  hayvonlardan olingan birikmalar qoʻllanishi mumkin.
  Ammo, kukun shaklida gigroskopik (kalsiy xlorid, natriy bromid, kaliy asetat va boshqalar),
  bir-biri bilan aralashganda suyuq yoki nam massa hosil qiladigan (antipirin va xinin kabi),
  53
  Manbaa: @pharma_baza
  oson parchalanuvchi (kumish nitratning organik moddalar bilan aralashmasi) yoki portlovchi
  moddalarni qoʻllash mumkin emas.
  Sirtga ishlatiladigan kukunlar – juda maydalangan koʻrinishda boʻlib, dozalarga
  taqsimlanmagan holda 5,0 dan 100,0 gacha miqdorda, asosan kuchli ta‘sirga ega bolmagan
  va aniq dozalash talab qilinmaydigan kukunlar uchun yozib beriladi.
  Retseptda Rp.: dan keyin qaratqich kelishigi bosh harfda dori moddasining nomi,
  maydalanganlik darajasi va umumiy miqdori yoziladi, ikkinchi satrda D.S. koʻrsatiladi. Agar
  kukun murakkab boʻlsa, M.f. pulvis – aralashtir keyin D.S. yozilib unda ishlatilishi
  koʻrsatiladi. Retseptda dori shakli koʻrsatilmaydi.
 1. Oddiy kukunlar yozishga misol: Streptosidning juda mayda kukunidan jarohat yuzasiga
  sepish uchun 20,0 yozib berilsin.
  Rp.: Pulveris Streptocidi subtilissimi 20,0
  D.S. Jarohat yuzasiga sepish uchun.
 2. Murakkab kukunlar yozishga misol: Tarkibida 250000 TB boʻlgan benzilpenisillinning
  natriyli tuzi va 5,0 etazol saqlagan kukun burunga purkash uchun yozib berilsin.
  Rp.: Benzylpenicillini-natrii 250 000 TB
  Aethazoli 5,0
  M.f. pulvis
  D.S. Burunga purkash uchun.
  Ichish uchun beriladigan kukunlar – retseptlarda dozalarga taqsimlanmagan va dozalarga
  taqsimlangan koʻrinishda yozib beriladi. Ichish uchun dozalarga taqsimlanmagan shaklida
  aniq dozasi ahamiyatga ega boʻlmagan yoki terapevtik dozasi katta boʻlgan moddalar yozib
  berilishi mumkin.
 3. Oddiy taqsimlanmagan kukunlar yozishga misol: 30,0 magniy oksidi kukuni uchun
  retsept yozing. 1/4 choy qoshigʻidan kuniga 2 mahal ichish buyurilsin.
  Rp.: Pulveris Magnesii oxydi 30,0
  D.S. 1/4 choy qoshigʻida kuniga 2 mahal ichilsin.
 4. Murakkab, taqsimlanmagan kukunlar yozishga misol:
  40,0 magniy oksidi va 10,0 choy sodasidan iborat kukun yozing. 1/3 choy qoshigʻida
  kuniga 3 mahal ichish uchun buyurilsin.
  Rp.: Magnesii oxydi 40,0
  Natrii hydrocarbonatis 10,0
  M.f. pulvis
  D.S. 1/3 choy qoshigʻidan kuniga 3 mahal ichilsin.
  Dozalarga taqsimlangan kukunlar bir martalik dozasi alohida qogʻozchalarga oʻralgan holda
  10, 20, 30 marta qabul qilish uchun qogʻoz xaltachaga solib beriladi.
  Retseptda Rp.: dan keyin dori moddaning nomi, miqdori D.t.d.N. dan keyin kukunlar soni va
  S. dan keyin qanday ichish kerakligi yoziladi.
  54
  Manbaa: @pharma_baza
  Dozalarga taqsimlangan kukunlarning ogʻirligi 0,1 dan 1,0 gacha (oʻrtacha 0,3 – 0,6) boʻladi.
 5. Oddiy kukunlarga misollar:
  Asetilsalisil kislotasining (td = 0,5) 10 ta kukuniga retsept yozilsin. 1 ta kukundan ichish
  uchun buyurilsin.
  Rp.: Pulveris Acidi acetylsalicylici 0,5
  D.t.d.N. 10
  S. 1 ta kukundan bosh ogʻriganda ichilsin.
 6. Murakkab kukunlarga misollar:
  Analgin (td = 0,5) va Koffein-natriy benzoati (td = 0,1) dan iborat 10 ta kukunga retsept
  yozilsin. 1 kukundan kuniga 2 mahal ichish buyurilsin.
  Rp.: Analgini 0,5
  Coffeinum-natrii benzoatis 0,1
  M.f. pulvis
  D.t.d.N. 10
  S. 1 ta kukundan kuniga 2 mahal ichilsin.
  Agar dori moddasining dozasi 0,1 dan kam boʻlsa, uning oʻrtacha ogʻirligini 0,3 – 0,6 ga
  yetkazish uchun yordamchi indifferent moddalar (constituens) qoʻshiladi. Sochmalar uchun
  toʻldiruvchi sifatida oddiy shakar – Saccharus, choy sodasi – Natrii hydrocarbonas va
  boshqalar ishlatiladi.
 7. Dozasi 0,1 dan kam kukunlar:
  Kodein fosfatining (td – 0,025) 12 ta kukuniga retsept yozilsin, 1 ta kukundan kuniga 3
  mahal ichish buyurilsin:
  Rp.: Codeini phosphatis 0,015
  Natrii hydrocarbonatis 0,3
  M.f. pulvis
  D.t.d.N. 12
  S. 1 ta kukundan ichish uchun.
  Tarkibida uchuvchan yoki hidli moddalar boʻlsa, yoki ular gigroskopik boʻlsa kukunlar
  mumlangan (charta cerata) yoki parafinlangan (charta paraffinata) qogʻozga oʻralgan holda
  beriladi. Bu haqda retseptda kerakli koʻrsatma yoziladi.
  Misol.
  Rp.: Camphorae tritae 0,3
  D.t.d.N. 12 in charta cerata
  S. 1 ta kukundan ichilsin.
  KAPSULALAR
  Kapsula bosh kelishik birlik sonda – Capsula,
  joʻnalish kelishigi koʻplik sonda – Capsulis.
  55
  Manbaa: @pharma_baza
  Kapsulalar ichiga dozalangan kukun, granula, xamirsimon, suyuq, ichish uchun
  moʻljallangan dori vositalarini joylashtirish uchun qobiq boʻlib, keyingi vaqtda keng
  qoʻllanilmoqda.
  Kapsulalarga dorilarni joylashtirishdan maqsad, ularnihg noxush hidini, achchiq ta‘mini
  maskirovka qilish, shilliq qavatlarga qitiqlovchi xossasini bartaraf etishdir. Shu bilan birga
  kapsula ichidagi dorilar tashqi ta‘sirotlardan (yorugʻlik, havo, me‘da shirasining kislotali
  muhiti va boshqalar) himoyalanadi. Kapsulalar asosan zavodlarda kraxmal, bugʻdoy uni va
  jelatinadan tayyorlanadi. Kapsulalar yaxshi tashqi koʻrinishga ega boʻlib, ularga har xil shakl
  va yoqimli rang berish mumkin. Ularni yutish oson. Keyingi vaqtlarda biopolimerlardan
  mikrokapsulalar tayyorlanmoqda (5 – 500 mk).
  Kraxmaldan tayyorlangan (Capsulae amylaceaeis oblatae) kapsulalar silindrik shaklda, oq
  rangli, hidsiz, ta‘msiz boʻlib, oblatka deb ham ataladi. Qopqoqchasi bir oz kattaroq boʻladi.
  Unga 0,25 dan 1,0 gacha kukun joylashtirish mumkin. Suvga tekkanda tez yumshaydi, lekin
  parchalanmaydi.
  Jelatin kapsulalar (Capsulae gelatinosae) tayyorlash uchun hayvon yelimining eng yaxshi
  navlari ishlatiladi. Ular choʻzinchoq, tuxumsimon yoki yumaloq shaklda boʻlib har xil
  oʻlchamga ega boʻlishlari, ichiga 0,1 dan 1,5 gacha dori vositasi joylanishi mumkin.
  Jelatin kapsulalari 3 xil boʻladi:
  a) yumshoq yoki elastik – Capsulae gelatinosae molles s. elasticae;
  b) qattiq (spansula ham deyiladi) – Capsulae gelatinosae durae;
  v) qopqoqli – Capsulae gelatinosae operculatae.
  Jelatin kapsulalarni faqat ichakda parchalanishini ta‘minlash uchun ularga formaldegid bugʻi
  yoki etil spirti bilan ishlov beriladi. Ular glyutoid kapsulalar (Сapsulae glutoidales) deb
  ataladi.
  Kapsulalarda beriladigan dori moddalariga retsept yozishda Rp.: dan keyin dori moddaning
  nomi va miqdori, D.t.d.N. dan keyin albatta dori moddasini kapsulada berish kerakligi
  koʻrsatiladi – in Сapsulis gelatinosis (yoki amylaceis) yoziladi va S. da qoʻllanilishi
  koʻrsatiladi.
  Misol. Tarkibida 0,1 dan bromkamfora va 0,05 dan xinidin sulfat boʻlgan 20 ta kukun,
  qopqoqchali jelatin kapsulalarda yozib berilsin. 1 ta kapsuladan ichish belgilansin.
  Rp.: Bromcamphorae 0,1
  Chinidini sulfatis 0,05
  M.f. pulvis
  D.t.d.N. 20 in capsulis gelatinosis
  S. 1 ta kapsuladan ichilsin.
  Quyidagilarga retsept yozing:
 8. 75 mg dan ambrobene (Ambrobene) saqlovchi 20 retard kapsula. Har kuni ovqatdan
  soʻngra 1 kapsuladan, yetarli miqdordagi iliq suyuqlik bilan ichish buyurilsin.
 9. 20 mg dan ifiral (Ifiral) saqlovchi 30 kapsula. Kuniga 1 kapsuladan 4 mahal ingalyasiya
  uchun buyurilsin.
  56
  Manbaa: @pharma_baza
 10. 0,5 ampisillin (Ampicillin) saqlovchi 20 kapsula. Kuniga 1 kapsuladan 3 mahal ichish
  uchun buyurilsin.
 11. 120 mg dan kardiket (Kardiket) saqlovchi 20 retard kapsula. Kuniga 1 kapsuladan
  ichishga buyurilsin.
 12. 1,0 dan kanakunjut moyi (oleum Ricini) saqlovchi 15 kapsula. Barcha kapsulalarni bir
  marotabada ichish buyurilsin.
 13. 5 mg dan platifillin gidro-tartrat (Plathyphyllini hydrotartras) va 2 mg dan papaverin
  gidroxloridi (Papaverini hydrochloridum) saqlovchi 10 oblatka. Kuniga 1 oblatkadan 3
  mahal ichishga buyurilsin.
 14. 0,5 dan erkak paporotnik (Filix mas) quyuq ekstrakti saqlovchi 12 kapsula. Barcha
  kapsulalarni 30 daqiqia mobaynida och qoringa ichish buyurilsin.
 15. 5000 XB dan retinol asetat (Retinoli acetas) saqlovchi 25 kapsula. Sutkasiga 1 kapsuladan
  ichishga buyurilsin.
 16. 0,2 ml 50 % tokoferol asetatning (Tocopheroli acetas) yogʻdagi eritmasini saqlovchi 30
  kapsula. Kuniga 1 kapsuladan ichish buyurilsin.
 17. 0,1 ml 10 % fitomenadion (Phytomenadionum) yogʻli eritmasini saqlovchi 20 kapsula.
  Kuniga 1 kapsuladan 3 mahal ovqatdan soʻngra ichishga buyurilsin.
  Murakkab tarkibli tijoriy nomga ega kapsulalar. Murakkab tarkibli kapsulalar, odatda,
  tarkibidagi dori moddalarni birma-bir sanamaslik maqsadida savdo nomlari bilan ataladi.
  Bunday kapsulalarga retsept savdo nomi bilan yuritiladigan murakkab tarkibli tabletkalar
  bilan bir xil tarzda yoziladi. Rp.: belgisidan soʻngra qaratqich kelishigi, koʻplik sonda bosh
  harflar bilan Capsularum soʻzini yozishdan boshlanadi, keyin qoʻshtirnoq ichida, katta
  harflarda dori vositasining nomi va miqdori koʻrsatiladi. Doza koʻrsatilmaydi. Ikkinchi satr
  D. S belgisi bilan boshlanadi va signatura yoziladi.
  Rp.: Capsularum «Madopar-125» N. 20
  D.S. Kuniga 1 kapsuadan 2 mahal ichilsin.
  Quyidagilarga retsept yozing:
 18. 100 kapsula «Klonakom-P» («Klonacom-P»). Kuniga 2 kapsuladan 3 mahal ichishga
  buyurilsin.
 19. 10 kapsula «Kodipront» («Kodipront»). Kuniga 1 kapsuladan 2 mahal ichishga buyurilsin.
 20. 6 kapsula «Kontak» («Contac»). 1 kapsuladan ertalab va kechqurun uyqudan oldin biroz
  miqdordagi suyuqlik bilan ichishga buyurilsin.
 21. 30 kapsula «Layfpak multimineral» («Lifepac multimineral»). Kuniga 1 kapsula ovqatdan
  oldin ichishga buyurilsin.
 22. 50 kapsula «Lipostabil» («Lipostabil»). Kuniga 2 kapsuladan 3 mahal ichishga buyurilsin.
  GRANULALAR
  Granula bosh kelishik birlik sonda – Granulum,
  qaratqich kelishik birlik sonda – Granuli,
  qaratqich kelishik koʻplik sonda – Granulorum
  Qattiq dori moddaning bir xildagi dumaloq, silindrsimon yoki oval shaklidagi mayda
  zarrachalari (bolakchalar yoki donachalar) korinishidagi ichish uchum moʻljallangan qattiq
  57
  Manbaa: @pharma_baza
  dori shaklidir. Granulalar ofisinaldir, oʻlchami 0,2 mm dan 0,3 mm gacha boʻladi. Granulalar
  bir xil rangda boʻlib, 15 daqiqa mobaynida parchalanishlari kerak. Yordamchi moddalar
  sifatida shakar, choy sodasi, kraxmal, glyukoza, talk va boshqalar olinadi. Odatda, yoqimsiz
  hid beradigan, ta‘mi yoqimsiz va mahalliy ta‘sirlantirishga ega boʻlgan dori moddalari
  granulalarda chiqariladi. Granulalar odatda choy qoshiqlar bilan ichish uchun tavsiya etiladi.
  Misol. Natriy paraaminosalisilatning granulasidan 100,0 yozilsin. 1 choy qoshiqdan
  ovqatdan soʻng ichish buyurilsin.
  Rp.: Granulorum Natrii paraaminosalicylatis 100,0
  D.S. 1 choy qoshiqdan ovqatdan keyin ichilsin.
  HAPDORI (PILYULA)
  Hapdori bosh kelishik birlik sonda – Pilula,
  qaratqich kelishik birlik sonda – Pilulae.
  Hapdorilar dozalarga boʻlingan, bir xildagi plastik mahsulotdan tayyorlangan, sharsimon
  shakldagi ichish uchun moʻljallangan qattiq dori shakli boʻlib, ularning ogʻirligi 0,1 dan 0,5
  gacha boʻladi.
  Agar hapdori ogʻirligi 0,5 dan katta boʻlsa bolyus deb ataladi, 0,1 dan kam boʻlsa –
  granulalar deb ataladi.
  Hapdorilar tayyorlash uchun hapdori asosi, koʻpincha organik kukunlar va quyuq ekstraktlar
  ishlatiladi: Extractum et pulvis radicis Glycyrrhizae, Extractum et pulvis radicis Gentianae,
  Extractum et pulvis radicis Taraxaci. Ushbu shakl beruvchi moddalar Massae pilularum deb
  yuritiladi.
  Hozirda hapdorilar tabletka, draje, kapsulalar tomonidan ―siqib chiqarilgan‖ boʻlib, nisbatan
  kam qoʻllaniladi. Hapdorilar dorixonada ex tempore tayyorlanadi. Yordamchi vosita sifatida
  hapdorilar tayyorlashda kraxmal (Amylum), oq tuproq (Bolus Alba), sink oksidi (Zinci
  oxydum), gliserin (Glycerinum) qoʻllaniladi.
  Retseptda 25 – 30 hapdori yoziladi, chunki hapdori tayyorlaydigan uskuna shu miqdorga
  moʻljallangan, shuning uchun ham hapdorilardagi dori moddasining miqdori tayyorlanadigan
  hapdorilar soniga qarab belgilanadi (25 – 30; 50 – 60).
  Misol. Tarkibida 0,001 strixnin nitrati saqlagan 30 ta hapdori yozilsin. 1 hapdoridan ichilsin.
  Hisob: 0,001 x 30 = 0,03
  Rp.: Strychnini nitratis 0,03
  Massae pilularum q.s. (quantum satis – qancha kerak boʻlsa)
  M.f. pilulae N.30
  D.S. 1 ta hapdoridan ichilsin.
  Hozirgi vaqtda qattiq dori shaklida tabletkalar, drajelar, kapsulalar, kukunlar, granulalar va
  hapdorilardan tashqari yangi qattiq dori shakllari qoʻllanilmoqda, jumladan karamellar va
  troshlar.
  KARAMELLAR (Karamel)
  Qattiq dori shakli boʻlib, dori moddasini shakar bilan aralashtirish yoʻli orqali olinadi. Ularni
  tayyorlashda rangi va organoleptik xossalariga ahamiyat berish kerak. Karamellar ogʻiz
  boʻshligʻi va tomoq shilliq qavati kasalliklarida mahalliy ishlatiladi va to soʻrilib ketguncha
  ogʻizda saqlanadi.
  58
  Manbaa: @pharma_baza
  Masalan, zamburugʻlarga va bakteriyalarga qarshi ta‘sirga ega boʻlgan Dekamin preparati
  shunday karamellar shaklida qoʻllaniladi.
  KULCHA DORI yoki TROSHE
  Troshe (bosh kelishik birlik sonda – Trochiscius, qaratqich kelishik birlik sonda – Trochisci)
  yassi shaklda zich xususiyatga ega boʻlgan qattiq dori shakli. Ular qand va shilimshiq bilan
  dori moddasini aralashtirish yoʻli bilan olinadi. Ular ogʻiz boʻshligʻi shilliq qavati
  kasalliklarida ishlatiladi. Gohida ovqat hazm qilish yoʻllari kasalliklarida ham ichishga
  tavsiya etiladi.
  YANGI DORI SHAKLLARI
  Koʻz plyonkalari va aerozollar. Koʻz plyonkalari bosh kelishik koʻplik sonda –
  Membranulae ophthalmicae, s. Lamellae, oʻrin payt kelishigi koʻplik sonda – Membranulas
  ophthalmicas, s. Lamellas.
  Koʻz plyonkalari koʻz suyuqligi (yoshida) eriydigan va tarkibida ma‘lum dori miqdori
  boʻlgan, oʻlchami 9 x 4,5 va 0,35 mm ga teng steril polimorf plyonkalar hisoblanadi. Koʻz
  tomchilariga nisbatan afzalligi quyidagicha: dori uzoqroq saqlanadi, sterilligi saqlanadi va
  mustahkamdir.
  Misol. Tarkibida pilokarpin gidroxloridi boʻlgan 30 ta koʻz plyonkasi yozilsin. 1 plyonkadan
  pastki qovoq ostiga sutkasiga 1 mahal qoʻyish buyurilsin.
  Rp.: Membranulas ophthalmicas cum
  Pilocarpini hydrochlorido N.30
  D.S. Pastki qovoq ostiga 1 plyonkadan har kuni qoʻyilsin.
  Retseptura boʻyicha topshiriqlar bajarish – retsept yozish:
 23. Аnalgin (Analginum) 5 dg dan kukunda;
 24. Рapaverin gidroxlorid (Papaverinum gidrochloridum) md 2 sg va temisal td 3 dg dan
  kukunda;
 25. Тoza kodein (Codeinum) md 5 sg dan tabletka va kukunda;
 26. Nitrogliserin (Nitroglycerinum) 5 dmg dan tabletkada;
 27. Riboflavin (Riboflavinum) 2 mg dan drajeda;
 28. Levomisetin (Laevomicetinum) 5 sg dan kapsulada.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *