Tovar belgisi va xizmat ko‘rsatish belgisi deb nimaga aytiladi? 

Asos: O‘zbekiston Respublikasining 30.08.2001 yildagi 267-II-son Qonuni.

         Qonunning 3-moddasiga muvofiq, Tovar belgisi va xizmat ko‘rsatish belgisi bu bir yuridik va jismoniy shaxslar tovarlari va xizmatlarini boshqa yuridik va jismoniy shaxslarning shu turdagi tovarlaridan farqlash uchun xizmat qiladigan, belgilangan tartibda ro‘yxatdan o‘tkazilgan belgilardir.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *